De 'reis' van een student

Reis eens mee met deze student. Lukt het jou om alle vragen goed te beantwoorden?
1 / 13
volgende
Slide 1: Tekstslide
InformatiemanagementWOStudiejaar 1

In deze les zitten 13 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 15 min

Onderdelen in deze les

Reis eens mee met deze student. Lukt het jou om alle vragen goed te beantwoorden?

Slide 1 - Tekstslide

10

Slide 2 - Video

En, hoe ging het, alles goed? Klik dit scherm weg om weer verder met de training te gaan. 

Slide 3 - Tekstslide

00:13
Wat vraagt de organisatie van zo'n dag eigenlijk van een onderwijsinstelling qua integrale veiligheid?
A
Bezoekersaantallen, crowdmanagement, vluchtwegen, verkeersstromen, BHV.
B
Bezoekersaantallen, catering, vluchtwegen, verkeersstromen, informatieveiligheid.
C
Bezoekersaantallen, crowdmanagement, vluchtwegen, verkeersstromen, informatieveiligheid.
D
Particuliere beveiliging, crowdmanagement, vluchtwegen, verkeersstromen, BHV.

Slide 4 - Quizvraag

00:28
Welke mogelijke integrale veiligheidsthema’s kunnen een rol spelen bij dit selectieproces?
A
sociale veiligheid, fysieke veiligheid, zorgwekkend gedrag, privacy
B
sociale veiligheid, integriteit, zorgwekkend gedrag, BHV
C
Arbo & milieu, integriteit, zorgwekkend gedrag, privacy
D
sociale veiligheid, integriteit, zorgwekkend gedrag, privacy

Slide 5 - Quizvraag

00:43
In welke mate ben je verantwoordelijk voor wat zich buiten de onderwijsinstelling afspeelt?
A
Totaal niet
B
Volledig
C
Grijs gebied, we voelen ons meer verantwoordelijk dan dat we dat formeel zijn

Slide 6 - Quizvraag

00:58
Welke personen of instanties zijn voor studenten en docenten beschikbaar voor dit soort vraagstukken binnen een onderwijsinstelling?
A
vertrouwenspersoon, conciërge, commissie ongewenste intimiteiten, leidinggevenden
B
vertrouwenspersoon, ombudsman, baliemedewerkers, leidinggevenden
C
vertrouwenspersoon, ombudsman, commissie ongewenste intimiteiten, leidinggevenden
D
vertrouwenspersoon, ombudsman, commissie ongewenste intimiteiten, ICT-helpdesk

Slide 7 - Quizvraag

01:13
Welke modus operandi zijn gangbaar om digitaal een onderwijsinstelling aan te vallen?
A
ransomware
B
DDOS-aanvallen
C
identiteitsfraude
D
whiperware

Slide 8 - Quizvraag

01:27
Is het de taak van een IV’er om bewustwordingscampagnes voor alle collega’s en studenten te ontwikkelen?
A
Ja
B
Nee

Slide 9 - Quizvraag

01:42
Welke rol kun je als IV’er hierin vervullen?
A
advisering selectie onderzoekers
B
ontwikkeling awarenesscampagne dreigingen/risico’s
C
advisering te treffen maatregelen
D
De politie inschakelen

Slide 10 - Quizvraag

01:56
Op welke manier kun je als IV’er ervoor zorgen dat studenten en medewerkers veilig in het buitenland kunnen verblijven?
A
Vooraf: bewustwordingscampagnes. Tijdens: crisis-casuïstiek, inzicht verblijfslocaties. Achteraf: evaluatie.
B
Vooraf: crisis-casuïstiek. Tijdens: bewustwordingscampagnes, inzicht verblijfslocaties. Achteraf: evaluatie.
C
Vooraf: bewustwordingscampagnes. Tijdens: crisis-casuïstiek. Achteraf: inzicht verblijfslocaties, evaluatie.
D
Vooraf: evaluatie, bewustwordingscampagnes. Tijdens: crisis-casuïstiek. Achteraf: inzicht verblijfslocaties.

Slide 11 - Quizvraag

02:10
Wat is in zo’n casus jouw toegevoegde waarde als IV’er?
A
vroegtijdige signalering en escalatie, lid crisismanagementteam, contact met AIVD, advisering mogelijke scenario’s
B
vroegtijdige signalering en escalatie, lid crisismanagementteam, verbinden met andere onderwijsinstellingen/netwerk, advisering mogelijke scenario’s
C
presentatie aan CvB, lid crisismanagementteam, verbinden met andere onderwijsinstellingen/netwerk, advisering mogelijke scenario’s
D
vroegtijdige signalering en escalatie, lid crisismanagementteam, verbinden met andere onderwijsinstellingen/netwerk, aannemen natuur-expert

Slide 12 - Quizvraag

02:24
Welke rol heb je als IV’er bij het integer maken en houden van je toets- en examenresultaten?
A
Geen, dit is de verantwoordelijkheid van de surveillant
B
Zorgen voor een 100% waterdicht proctoring systeem
C
Inzicht creëren op mogelijke fraudevormen en preventie opties ontwikkelen
D
Terugkoppeling aan de docenten welke studenten gefraudeerd hebben

Slide 13 - Quizvraag