Presentatie Bijeenkomst #2

Jij 
en de IV-organisatie
1 / 41
volgende
Slide 1: Tekstslide
InformatiemanagementWOHBOStudiejaar 1

In deze les zitten 41 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

Jij 
en de IV-organisatie

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Deel 1
Jouw positie in de organisatie

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Op een schaal van 1 (niet) tot 10 (volledig): in welke mate sta jij middenin je organisatie?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Slide 4 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

Op een schaal van 1 (ontevreden) tot 10 (tevreden): in welke mate ben je tevreden met de positie die je momenteel hebt binnen jouw organisatie?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Slide 5 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

Op een schaal van 1 (veraf) tot 10 (dichtbij):
Hoe dicht sta je bij je CvB?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Slide 6 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

Op een schaal van 1 (veraf) tot 10 (dichtbij):
Hoe dicht sta je bij je direct leidinggevende?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Slide 7 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

 • Jij 
 • Portefeuillehouder CvB
 • Leidinggevende
 • CISO
 • Dir. Communicatie
 • FG
 • Wie nog meer...?

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Maak een foto van jouw 'ui' en stuur deze in.

Slide 10 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

'Familieopstelling #1'

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

'Familieopstelling #2'

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Zorg dat je naast iemand anders zit

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Deel 2
Hoe versterk je jouw positie?

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat zijn de drie belangrijkste elementen uit deze anekdote? Stuur één woord per keer in.

Slide 16 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Proces - Inhoud - Relatie
Interventie Effectiviteit!

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Jij
Portefeuillehouder CvB

Leidinggevende
CISO
FG
Directeur communicatie
Wie nog meer...?

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Jij
Portefeuillehouder CvB

Leidinggevende
CISO
FG
Directeur communicatie
Wie nog meer...?
Waar gaan ze van 'aan'?
 • Relatie
 • Inhoud
 • Proces

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

 1. Vorm tweetallen
 2. Bevraag elkaar waar de stakeholders van de ander van 'aan' gaan
 3. Maak één gezamenlijke 'ui'
 4. Stuur deze weer via een foto in

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Stuur hier weer jullie gezamenlijke foto in.

Slide 21 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Voor - Tijdens - Na
Hoe zorg je ervoor 
dat de ander 'aan' gaat?

Slide 22 - Tekstslide

Drieslag: voor, tijdens en na. Voorafgaand aan dat je iemand spreekt denk je ‘waar gaat iemand van aan’, tijdens dat je jezelf scherp houdt wat je doel is, en na: het daadwerkelijk vragen wt aansloot met wat persoon wil. Met deze drieslag ga je proberen je eigen positie tov de orgsanitie te bestendigen en te ontwiikkelen. 

Handvat is dat je beter moet leren begrijpen waar de voorkeur ligt: dit kun je ook gewoon vragen, hoe krijg ik jou mee of breng ik jou in de juiste positie? 2. Je leert hiermee te spelen, je moet kunnen uitwijken als bv doorduwen op de inhoud niet je gelijk oplevert. Je moet hier flexibel in kunnen zijn. En bij jezelf eerlijk bedenken waar je eigen voorkeur zit! Je kunt dit vooraf al bedenken en uitproberen en daarna feedback van de persoon vragen hoe die het ervaren heeft. Het is belangrijk naar bestuurders om een mening te hebben. Je moet iets vinden van de situatie die voorligt. Dit is goed adviseursschap: als je gewoon een klungel bent op het gebied van adviseren dan moet je daar echt werk van gaan maken. Je krijgt dan nooit goed gewicht, als je niet goed onder woorden kunt brengen wat jouw advies is. 
Stel: je hebt 1 FTE in schaal 12 extra nodig van jouw CvB. Wat kun je 'voor', 'tijdens' en 'na' het gesprek met het CvB doen om deze 'buit' binnen te slepen? Overleg met je buurman/vrouw en stuur jullie antwoord in.

Slide 23 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Schuif 5 plaatsen naar links op!
Let op: maak een mix tussen individuele IV'ers en programmatische IV'ers

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Deel 3
Hoe breng je IV in de organisatie?

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Even dromen. Met de kennis van nu, hoe zou je idealiter IV vorm geven in jouw organisatie (en kijk naar de dingen waar je wel invloed op hebt)?

Slide 27 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Positionering IV bij Fontys 
 • Het cvb is portefeuillehouder integrale veiligheid 
 • De regiegroep MC&D houdt regie: bijdrage FFS (strategie) en samenhang andere regiegroepen, draagvlak
 • Dienst Huisvesting & Facilitaire zaken is penvoerder: verantwoording aan cvb, 2 adviseurs IV (coördinatie)
 • Integraal veiligheidsoverleg: diverse veiligheidsdisciplines diensten (uitvoering en input beleid)

Slide 28 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Positionering IV bij Fontys
Operationeel integraal veiligheidsoverleg met Infopunt veiligheid www.fontys.nl/veiligheid:
 • CISO
 • adviseur beveiliging
 • consulent internationalisering (O&O) 
 • consulent internationalisering (SV)
 • studentpsycholoog
 • coördinator vertrouwenspersonen
 • consulent verzuim en re-integratie
 • adviseur Integrale Veiligheid (2x)

Slide 29 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 30 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 31 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 32 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 33 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 34 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 35 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 36 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Knelpunten
 • Weinig gedeeld eigenaarschap
 • Capaciteit beperkt
 • Ontbreken verantwoordelijkheidsstructuur en mandaat
 • Adviseurs op alle niveaus actief: capaciteit en overzicht ontbreekt
 • Adviseurs niet onafhankelijk
 • TVB op gebied veiligheid onvoldoende belegd in de lijn
 • Contact tussen initiatieven en stakeholders ad hoc
 • Bewustzijn en handelen reactief. Veelal op basis van goodwill, urgentie of interesse
 • Geen gemeenschappelijke visie of kernwaarde (en daardoor geen gemeenschappelijke risicobereidheid)

Slide 37 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat kunnen anderen van jou leren?

Slide 38 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 39 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Stuur hier een foto van jouw aanvalsplan in.

Slide 40 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

EINDE

Slide 41 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies