Herkansing interculturele communicatie

Interculturele Communicatie
Interculturele communicatie
Herkansing 
1 / 26
volgende
Slide 1: Tekstslide
WelzijnMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 26 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 90 min

Onderdelen in deze les

Interculturele Communicatie
Interculturele communicatie
Herkansing 

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Waar denk je aan bij interculturele communicatie

Slide 2 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Interculturele communicatie

interculturele communicatie = de communicatie tussen mensen van een verschillende cultuur.

Wanneer je met iemand uit een andere cultuur communiceert, kunnen er misverstanden ontstaan door cultuurverschillen of door een andere kijk op de wereld. 

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is cultuur?

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Cultuur wordt bepaald door
- Culturele afkomst
- Taal/lichaamstaal
-Leeftijd
- Rituelen
- Nationaliteit
- Sekse en Seksuele gaardheid
-Referentiekader/waarden en normen
- Religie
- Taalgebruik, etc

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hoe noem je het feit dat mensen verschillen o.a. afkomst, leeftijd, sekse, nationaliteit, seksuele geaardheid, religie en taalgebruik?
A
Diversiteit
B
Culturele identiteit
C
Interculturele communicatie
D
Autonomie

Slide 6 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Noem drie voorbeelden van culturele diversiteit in Nederland

Slide 7 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welke gezegde of uitdrukking kan nog meer tot (culturele) miscommunicatie leiden?

Slide 9 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Interculturele miscommunicatie

Op de volgende afbeeldingen zien jullie iets dat in de Arabische wereld tot miscommunicatie heeft geleid.

Wat ging hier fout?

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 11 - Tekstslide

Waarom werd deze melkreclame in de Arabische emiraten een flop? Laat studenten benoemen wat ze zien op het bord en waar deze reclame voor staat?
Leg daarna uit dat de Arabische taal van rechts naar links lezen, de blije baby gaat huilen naar het drinken van een flesje melk!

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 14 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Welke cultuurverschillen worden benoemd in het filmpje?

Slide 15 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Geef minimaal 3 eigenschappen die nodig hebt bij interculturele communicatie

Slide 17 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Tips bij interculturele communicatie
  • Probeer je te verdiepen in opvattingen, normen & waarden en omgangsvormen in andere culturen
  • Respecteer andermans mening
  • Luister actief en onbevooroordeeld
  • Spreek duidelijk en niet te snel
  • Gebruik korte zinnen en makkelijke woorden
  • Wees niet te direct of zakelijk

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Ik-cultuur
Wij-cultuur

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Bij welke Piramide stond het individu centraal?
A
Maslow
B
Pinto

Slide 23 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Welke piramide is hiernaast te zien?
A
Piramide van Maslow
B
Piramide van Pinto

Slide 24 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Is de piramide van Pinto vooral op Westers, of Niet-Westerse cultuur gericht?
A
Westers
B
Niet-Westers

Slide 25 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Volgens Pinto bestaat goede interculturele communicatie uit drie stappen, de juiste volgorde is als volgt:
A
1. Wat zijn de waarden en normen van de ander? 2.Wat zijn je eigen waarden en normen? 3. Hoe kun je dan in een bepaalde situatie met elkaar omgaan?
B
1. Hoe kun je in een bepaalde situatie met elkaar omgaan? 2. Wat zijn de waarden en normen van een ander? 3. Wat zijn je eigen waarden en normen?
C
1. Wat zijn je eigen waarden en normen? 2. Wat zijn de waarden en normen van de ander? 3. Hoe kun je dan in een bepaalde situatie met elkaar omgaan?
D
1. Hoe kun je in een bepaalde situatie met elkaar omgaan? 2. Wat zijn je eigen waarden en normen? 3. Wat zijn de waarden en normen van een ander?

Slide 26 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies