Psychologie les 4_interculturele communicatie

Interculturele Communicatie
Sociologie
Les 4: Interculturele communicatie
1 / 29
volgende
Slide 1: Tekstslide
WelzijnMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 29 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 90 min

Onderdelen in deze les

Interculturele Communicatie
Sociologie
Les 4: Interculturele communicatie

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Waar denk je aan bij interculturele communicatie

Slide 2 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Hoe noem je het feit dat mensen verschillen o.a. afkomst, leeftijd, sekse, nationaliteit, seksuele geaardheid, religie en taalgebruik?
A
Diversiteit
B
Culturele identiteit
C
Interculturele communicatie
D
Autonomie

Slide 3 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Noem drie voorbeelden van culturele diversiteit in Nederland

Slide 4 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welke gezegde of uitdrukking kan nog meer tot (culturele) miscommunicatie leiden?

Slide 6 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Interculturele miscommunicatie

Op de volgende afbeeldingen zien jullie iets dat in de Arabische wereld tot miscommunicatie heeft geleid.

Wat ging hier fout?

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 8 - Tekstslide

Waarom werd deze melkreclame in de Arabische emiraten een flop? Laat studenten benoemen wat ze zien op het bord en waar deze reclame voor staat?
Leg daarna uit dat de arabische taal van rechts naar links lezen, de blije baby gaat huilen naar het drinken van een flesje melk!

Slide 9 - Tekstslide

Eind vorig jaar bracht Puma ter ere van het 40-jarig bestaan van de UAE (Verenigde Arabische Emiraten) een speciale editie sportschoenen op de markt. Het speciale ontwerp: schoenen in de kleuren van de UAE vlag. Hierop volgden verontwaardigde reacties van consumenten in de Verenigde Arabische Emiraten. Puma reageerde door de controversiële schoenen uit de winkel te halen.
Wat was er aan de hand? In de Arabische cultuur wordt de schoen gezien als onrein en vies, omdat het in contact staat met de grond en de voeten, het laagste deel van het lichaam. Bovendien is de vlag een heilig symbool voor de UAE. Deze heilige kleuren in een schoen verwerken, werd gevoeld als hoogst beledigend en respectloos.
Uiteraard had Puma het nooit zo bedoeld. Door gemis aan culturele kennis werd echter een enorm kostbare blunder gemaakt.

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 12 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Welke cultuurverschillen worden benoemd in het filmpje?

Slide 13 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Geef minimaal 3 eigenschappen die je als MZ'er nodig hebt bij interculturele communicatie

Slide 15 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Tips bij interculturele communicatie
  • Probeer je te verdiepen in opvattingen, normen & waarde en omgangsvormen in andere culturen
  • Respecteer andermans mening
  • Luister actief en onbevooroordeeld
  • Spreek duidelijk en niet te snel
  • Gebruik korte zinnen en makkelijke woorden
  • Wees niet te direct of zakelijk

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Stappenplan uitgebreid 
Stap 1: Je eigen (cultuurgebonden) normen en waarden leren kennen. Welke regels en codes zijn van invloed op je denken, handelen en communiceren?
  
Stap 2: De (cultuurgebonden) normen, waarden en gedragscodes van de ander leren kennen. Scheid meningen over het gedrag van de ander van de feiten. Onderzoek wat het ‘vreemde’ gedrag van de ander betekent.

Stap 3: Bepaal hoe je in de gegeven situatie met de geconstateerde verschillen in normen en waarden omgaat. Bepaal vervolgens waar je grenzen liggen wat betreft aanpassing aan en acceptatie van de ander. Maak deze grenzen aan de ander duidelijk.

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Ik-cultuur
Wij-cultuur

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Bij welke Piramide stond het individu centraal?
A
Maslow
B
Pinto

Slide 23 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Welke piramide is hiernaast te zien?
A
Piramide van Maslow
B
Piramide van Pinto

Slide 24 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Is de piramide van Pinto vooral op Westers, of Niet-Westerse cultuur gericht?
A
Westers
B
Niet-Westers

Slide 25 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Volgens Pinto bestaat goede interculturele communicatie uit drie stappen, de juiste volgorde is als volgt:
A
1. Wat zijn de waarden en normen van de ander? 2.Wat zijn je eigen waarden en normen? 3. Hoe kun je dan in een bepaalde situatie met elkaar omgaan?
B
1. Hoe kun je in een bepaalde situatie met elkaar omgaan? 2. Wat zijn de waarden en normen van een ander? 3. Wat zijn je eigen waarden en normen?
C
1. Wat zijn je eigen waarden en normen? 2. Wat zijn de waarden en normen van de ander? 3. Hoe kun je dan in een bepaalde situatie met elkaar omgaan?
D
1. Hoe kun je in een bepaalde situatie met elkaar omgaan? 2. Wat zijn je eigen waarden en normen? 3. Wat zijn de waarden en normen van een ander?

Slide 26 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Portfolio opdracht week 4
Zie It's learning:
Opdracht 1: Individuele vragen over cultuur
Opdracht 2: Uitwerking van casus Hawa

Deze voeg je toe aan je portfolio Psychologie 1:
Week 1: Jouw visie op de stelling "Kan je karakter veranderen door donortransplantatie"
Week 3: Verslag over jouw eigen afweermechanismen en die van de ander

Slide 27 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 28 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welke Tips & Tops zijn er voor de komende lessen?

Slide 29 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies