Les 3 - Reiniging en desinfectie

Les 3 - reiniging en desinfectie
1 / 31
volgende
Slide 1: Tekstslide
Reiniging en desinfectieMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 31 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

Les 3 - reiniging en desinfectie

Slide 1 - Tekstslide

De les doelen
Jij kunt
 • uitleggen uit welke fasen een reiniging bestaat.
 • aangeven welke reinigingsmethoden er zijn.

Slide 2 - Tekstslide

3 Fasen van de reiniging
 • Verwijder grof vuil met o.a. een bezem of borstel
 1. Voorspoelen met warm water (lage druk)
 2. Reinigen met reinigingsmiddel (basisch)
 3. Naspoelen met water

Slide 3 - Tekstslide

5 Fasen van de reiniging
 • Verwijder grof vuil met o.a. een bezem of borstel
 1. Voorspoelen met warm water (lage druk)
 2. Reinigen met reinigingsmiddel (basisch) (organisch vuil: vet en eiwitten verwijderen)
 3. Tussenspoelen met water
 4. Reinigen met reinigingsmiddel (zuur) (anorganisch vuil: kalk)
 5. Naspoelen met water

Slide 4 - Tekstslide

Voorspoelen
Het voorspoelen moet direct na productie gebeuren om te voorkomen dat vuil gaat aankoeken en indrogen en om groei van micro-organismen te voorkomen.

Slide 5 - Tekstslide

Reinigen
Na het voorspoelen wordt gereinigd met een reinigingsmiddel. Vaak is dat een hete loogoplossing.

Slide 6 - Tekstslide

Tussenspoelen
Het tussenspoelen dient om de reinigingsvloeistof (loog) met daarin opgeloste vervuiling te verwijderen. Het is belangrijk dat het tussenspoelen goed gebeurt.
Slecht tussenspoelen heeft de volgende twee nadelen:
1 De nog aanwezige loog gaat reageren met het zuur dat in de volgende fase wordt gebruikt. Dit is gevaarlijk!
2 De werking van het zuur wordt teniet gedaan doordat het neutraliseert.

Slide 7 - Tekstslide

Tussenspoelen waarom goed?

Slecht tussenspoelen heeft de volgende twee nadelen:
 1. De nog aanwezige loog gaat reageren met het zuur dat in de volgende fase wordt gebruikt. Dit is gevaarlijk!
 2. De werking van het zuur wordt teniet gedaan doordat het neutraliseert.Slide 8 - Tekstslide

Zure reiniging
Na een tussenspoeling met water zorgt zuur (bij een lage pH) voor het oplossen van aanslagen (bijv. kalkafzetting). Deze zouten zijn tijdens bewerkingen uit het product of water neergeslagen.

Slide 9 - Tekstslide

Naspoelen
Het naspoelen dient voor de verwijdering van de reinigingsvloeistof met daarin het opgeloste vuil. Het naspoelwater kan vaak weer gebruikt worden als voorspoelwater.

Slide 10 - Tekstslide

Wat is waar ?
A
Met het voorspoelen wordt vastzittend vuil verwijderd
B
Bij een 3 fasen reiniging wordt er met een base en een zuur gereinigd
C
Tussenspoelen moet goed gebeuren anders reageert het loog met het zuur
D
Bij een zure reiniging wordt alles verwijderd

Slide 11 - Quizvraag

Reinigingsmethoden
Schuimreiniging
CIP

Slide 12 - Tekstslide

7

Slide 13 - Video

00:17
Waar wordt er mee begonnen?

Slide 14 - Open vraag

00:27
Welke reiniging wordt er nu toegepast?

Slide 15 - Open vraag

00:31
Waarom inschuimen van onder naar boven?

Slide 16 - Open vraag

00:40
Welke stap van de reiniging komt nu?

Slide 17 - Open vraag

00:46
Waarom tussenspoelen van boven naar beneden?

Slide 18 - Open vraag

00:56
Welke stap wordt nu toegepast?

Slide 19 - Open vraag

01:15
Welke stap wordt nu toegepast?

Slide 20 - Open vraag

CIP
Cleaning In Place
afgesloten reiniging. Vaak bij gesloten systeem met veel leidingwerk. Denk aan de zuivel industrie.

Slide 21 - Tekstslide

6

Slide 22 - Video

00:07
Voorspoelen
Net als bij de 3 en de 5 fasen reiniging wordt het loszittende vuil verwijderd.

Slide 23 - Tekstslide

00:21
Reiniging met loog
De tweede fase van de reiniging. Reiniging met chemicaliën. Loog (pH 11). Voor het verwijderen van het organische vuil als vet en eiwitten.

Slide 24 - Tekstslide

00:34
Tussen spoelen
Tussenspoelen voor het verwijderen van het loog met vuil. Want loog mag niet met zuur in aanraking komen. Vaak wordt de pH gecontroleerd. Deze moet neutraal rond de 7 zijn voordat de zuurreiniging kan starten.

Slide 25 - Tekstslide

00:48
Zuur reiniging
Reiniging met zuur voor het verwijderen van anorganisch vuil als kalk. 

Slide 26 - Tekstslide

01:02
Naspoelen
Naspoelen van het vuile water met zuur (pH rond de 3). Vaak wordt de pH gecontroleerd tot neutraal 7. Zo weet men zeker dat al het zuur weggespoeld is.

Slide 27 - Tekstslide

01:17
Desinfecteren
Na het naspoelen kan er gekozen worden om alles te desinfecteren voor het afdoden van alle micro-0rganismen.

Slide 28 - Tekstslide

Hoe en waarmee reinigen
Dat staat allemaal in een reinigings- of schoonmaakplan.

Slide 29 - Tekstslide

OPDRACHT
Maak opdracht 3 les 3 Reiniging en desinfectie

Slide 30 - Tekstslide

Einde les

Slide 31 - Tekstslide