Les 6. Verwerking enquête en aanpassen profiel + Scrummen WEBSHOP IN PROGRESS

Welkom bij KDOO leerjaar 2

1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide
RetailMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 16 slides, met interactieve quiz en tekstslides.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

Welkom bij KDOO leerjaar 2

Slide 1 - Tekstslide

Les 1

Elke les kent een zelfde opzet. 
 1. Welkom, 
 2. Presentie en vragen/opmerkingen
 3. Lesdoel
 4. Lesinhoud / Aan de slag
 5.  Volgende les/huiswerk
 6. Evaluatie
 7. Lesdoel bereikt?
 8. Feedback les/docent 
Slide 1 en 2 spreken voor zich.
Slide 3 Lesdoelen bespreken, deze les:
 • Overzicht van hoe het 2e jaar is opgebouwd
 • Hoe wordt geëxamineerd
 • Korte omschrijving VO1-2-3
 • Wat je precies moet doen voor VO1 deel 1
 • Aan de slag met VO1 
 • Een persoonlijk profiel opleveren aan het einde van deze les.
 • Groepjes maken voor de webshops met wie ga je een webshop runnen
 • Taken verdelen
 • Samen een ondernemersplan uitwerken
Slide 4 t/m 7 uitleg over hoe het 2e leerjaar is opgebouwd en hoe geëxamineerd wordt.

Slide 8 t/m 10 opdrachten van vandaag t.b.v. VO1: maak een profiel van jezelf als ondernemer

Theorie: Profiel van mezelf als ondernemer:
Hierin komt: 
 • je kwaliteiten 
 • welke kwaliteiten nog te ontwikkelen
 • valkuilen
 • drijfveren om te ondernemen
 • welke zaken belangrijk voor je zijn (normen en waarden)
 • waar je grenzen liggen
 • hoe je graag gezien wilt worden door anderen
- Vooraf de kernkwadrantenoefening (Ofman) klassikaal maken. Deze oefening staat in de map in Teams. 
- Daarna test laten maken KVK.nl/krachtmeting
- Grenzen even toelichten kunnen zijn: locatie – tijd – fysiek - mentaal
- Uitkomsten laten verwerken in een Mindmap / woordspin

Slide 11 + 12 opdrachten van vandaag t.b.v. de Webshop: maak groepjes en start met een ondernemersplan 

Praktijk: webshop start-up
- Verdeel groep in groepjes van maximaal 3 studenten.
- Opstart maken van het ondernemersplan.
- Laat studenten samen nadenken over de volgende onderwerpen:
o Wat gaan we verkopen
o Waarom kiezen we dit product
o Hoe zijn jullie op deze keuze gekomen
o Waarom past dit product bij jullie groep
o Hoe komen we aan geld voor de inkoop
o Waarom denken jullie dat dit product gaat verkopen
o Welke naam geven jullie de webshop (moet wel linken aan het product)
o Voor wie is jullie product bedoeld (doelgroep)
- Bovenstaande vragen schriftelijk laten uitwerken. Let op: dit zijn de aannames. Dus de eerste versie van het idee die later moet worden bijgesteld naar aanleiding van het onderzoek. Geef het document de naam: VO1_het idee_deel1

Slide 13 volgende les + huiswerk bespreken

Slide 14 t/m 16 evaluatie + feedback les/docent

Presentie, Vragen/opmerkingen?

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Lesdoel 
Je weet/gaat/hebt:
 • Hoe lessen van leerjaar 2 zijn opgebouwd
 • Hoe je wordt geëxamineerd
 • Wat je moet doen voor voorwaardelijke opdracht (VO) 1. deel 1. 
 • Aan de slag met VO1. deel 1.
 • Een persoonlijk profiel gemaakt in de vorm van een mindmap/woordspin
 • Met wie je samen een webshop gaat runnen
 • Samen een ondernemersplan uitwerken

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerjaar 2
We hebben 3 periodes. 
P5 maken we VO1 en maken jullie de webshop klaar
P6 maken we VO2 en Feestelijke opening van jullie webshops
P7 maken we VO3 en runnen jullie je webshop
Eind P7 heb je het examen
P8 evt. herexamen en uitroepen Beste VISTA Webshop 2023 

De lessen bestaan uit 2 onderdelen:
 1. werken aan de voorwaardelijke opdrachten voor het examen
 2. werken aan jullie nieuwe webshop in groepjes

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Werken in groepjes
Vorig jaar hebben jullie geleerd hoe je een webshop bouwt.
Dit jaar gaan jullie in groepjes aan de slag met het maken van een live-webshop. Jullie gaan dus een bedrijf opzetten waarbij je ECHT online bent en gaat verkopen.

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Examen
Voordat je op examen mag, moet je voldoen aan voorwaardelijke opdrachten. In deze 3 opdrachten laat je zien of je voldoet aan de kerntaak en de 3 werkprocessen van dit keuzedeel:

Kerntaak 1. Oriënteert zich op ondernemerschap
Werkproces(WP) 1. Oriënteert zich op het starten van een onderneming
WP2. Oriënteert zich op het runnen van een onderneming
WP3. Besluit of ondernemen (als toekomstperspectief) bij hem past  

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Examen
Het examen bestaat uit een presentatie over je portfolio. 
Hierin vertel je:
 • Wat je hebt gedaan (VO1-2-3)
 • Hoe je dit hebt gedaan
 • Welke keuzes je hebt gemaakt en waarom
 • Wat je moeilijk vond, hoe je dit hebt opgelost en waarom op die manier
 • Welke feedback je hebt gekregen en wat je hiermee hebt gedaan
 • Welke persoonlijke leerdoelen je jezelf had gesteld aan het begin en of je deze behaald en waarom je deze hebt behaald of niet
Daarnaast krijg je minimaal 3 vragen van de examinator over je portfolio


Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

kernkwadranten
 • Maak de oefening kernkwadranten

Slide 8 - Tekstslide

Om dit deel van VO1 goed te kunnen uitvoeren gaan we eerst onze persoonlijke kwaliteiten invullen in een kwadrant. Aan de hand van de oefening gaan de studenten aan de slag met inzicht in hun kwaliteiten. Hierna doen de studenten een test op de site van de KVK. Deze test (Krachtmeting) geeft inzicht in hun ondernemerskwaliteiten.
Ondernemerstest
 • Doe de test (krachtmeting) op KVK.nl/krachtmeting


Slide 9 - Tekstslide

Om dit deel van VO1 goed te kunnen uitvoeren gaan we eerst onze persoonlijke kwaliteiten invullen in een kwadrant. Aan de hand van de oefening gaan de studenten aan de slag met inzicht in hun kwaliteiten. Hierna doen de studenten een test op de site van de KVK. Deze test (Krachtmeting) geeft inzicht in hun ondernemerskwaliteiten.
Maak een mindmap/woordspin 

Geef het document de naam: VO1_het profiel_deel1 en sla op in de inlevermap in Teams

Slide 10 - Tekstslide

Om dit deel van VO1 goed te kunnen uitvoeren gaan we eerst onze persoonlijke kwaliteiten invullen in een kwadrant. Aan de hand van de oefening gaan de studenten aan de slag met inzicht in hun kwaliteiten. Hierna doen de studenten een test op de site van de KVK. Deze test (Krachtmeting) geeft inzicht in hun ondernemerskwaliteiten.
Webshop-groepjes
 • Groep 1.
 • Groep 2.
 • Groep 3.
 • Groep 4.
 • Groep 5.
 • Groep 6.
 • Groep 7.
 • Groep 8.

Slide 11 - Tekstslide

Om dit deel van VO1 goed te kunnen uitvoeren gaan we eerst onze persoonlijke kwaliteiten invullen in een kwadrant. Aan de hand van de oefening gaan de studenten aan de slag met inzicht in hun kwaliteiten. Hierna doen de studenten een test op de site van de KVK. Deze test (Krachtmeting) geeft inzicht in hun ondernemerskwaliteiten.
Ondernemersplan
- Opstart maken van het ondernemersplan.

Denk na over de volgende onderwerpen:
o Wat gaan we verkopen?
o Waarom kiezen we dit product?
o Hoe zijn jullie op deze keuze gekomen?
o Waarom past dit product bij jullie groep?
o Hoe komen we aan geld voor de inkoop?
o Waarom denken jullie dat dit product gaat verkopen?
o Welke naam geven jullie de webshop (moet wel linken aan het product)?
o Voor wie is jullie product bedoeld (doelgroep)?

Verwerk deze vragen in een word-document. Geef het document de naam: VO1_het idee_deel1 . Sla op in de inlevermap in Teams

Slide 12 - Tekstslide

Om dit deel van VO1 goed te kunnen uitvoeren gaan we eerst onze persoonlijke kwaliteiten invullen in een kwadrant. Aan de hand van de oefening gaan de studenten aan de slag met inzicht in hun kwaliteiten. Hierna doen de studenten een test op de site van de KVK. Deze test (Krachtmeting) geeft inzicht in hun ondernemerskwaliteiten.
Volgende les/huiswerk

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Evaluatie

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Lesdoel bereikt?
En.... weet/heb je nu:
 • Hoe de lessen van leerjaar 2 zijn opgebouwd en hoe je wordt geëxamineerd?
 • Wat je moet doen voor voorwaardelijke opdracht (VO) 1. deel 1.?
 • Een persoonlijk profiel gemaakt in de vorm van een mindmap/woordspin?
 • Met wie je samen een webshop gaat runnen en samen een ondernemersplan uitgewerkt?
 
Ja? Mooi! Goed gewerkt en opgelet!
Nee? zorg dat het vóór volgende les af is.
Heb je vragen? App/mail mij:06-42270733 /s.vos@vistacollege.nl

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat vind je van deze les? Heb je iets gemist, zou je graag iets anders willen? Of wat je maar kwijt wilt aan mij ;-)

Slide 16 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies