Start les P2

Welkom bij KD OoO

1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
RetailMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

Welkom bij KD OoO

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Presentie, Vragen/opmerkingen?

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vandaag
 • Introductie op Module 1 van het KZD OoO. 
 • Het startpunt, waar staan we en waar willen we naartoe? Wat gaan we doen, kunnen we              verwachten en wat hebben we nodig? 
 • Voorkennis ophalen;
 • Kerntaken en vakkennis en vaardigheden bespreken; 
 • Uitleg opbouw van het KZD
 • Verder maken we kennis met elkaar;
 • Gebruik van een goed doel;
 • Proberen we in te loggen in de ELO

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


Wat is jouw verwachting van de les van vandaag?

Slide 4 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Lesdoel 
Na deze les:
 • Weet je het startpunt, waar we staan en waar we naartoe willen; 
 • Weet je wat we gaan doen, wat we kunnen verwachten en wat we hebben nodig;
 • Heb je kennisgemaakt met de Kerntaken en vakkennis en vaardigheden;
 • Weet je hoe het KZD is opgebouwd;
 • Heb je kennis gemaakt met de docenten en de groep
 • Weet je dat je een goed doel moet kiezen;
 • Weet je hoe je moet inloggen in de ELO.

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Startpunt
 1. Waar staan we?
 2. Waar willen we naartoe?
 3. Wat gaan we doen?
 4. Wat kunnen we verwachten?
 5. Wat hebben we nodig? 

Slide 6 - Tekstslide

 1. We staan aan de start van een nieuw KZD;
 2. Het maken en runnen van een eigen webshop;
 3. In leerjaar 1. gaan we eerst leren wat er voor nodig is om iets te verkopen. Daarnaast leren we hoe je een webshop moet maken;                        In leerjaar 2 gaan we ook echt 'live' verkopen. De uiteindelijke livegang zal in groepjes van 3 plaatsvinden, dan maken jullie samen 1 nieuwe webshop of kies je samen voor één van de 3 bestaande;
 4. Dat je zult moeten samenwerken;    Dat je kennismaakt met veel nieuwe begrippen;                            Dat het in het begin best lastig kan zijn omdat het maken van een webshop ook best technisch is. Maar we verwachten ook dat het heel leuk is om aan te werken en dat je veel creativiteit kwijt kunt. 
 5. 100% inzet, digitale licentie van de SchoolWebWinkel (SWW).
Wat weet je al over dit keuzedeel?
Iedereen geeft een antwoord, weet je niks dan schrijf je: niksSlide 7 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Kerntaken
Ieder keuzedeel bestaat uit kerntaken, dit keuzedeel kent er 1.:
D1-K1: Oriënteert zich op het ondernemerschap
Deze is onderverdeeld in 3 werkprocessen:

• D1-K1-W1: Oriënteert zich op het starten van een onderneming
• D1-K1-W2: Oriënteert zich op het runnen van een onderneming
• D1-K1-W3: Besluit of ondernemen (als toekomstperspectief) bij hem past

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vakkennis & Vaardigheden

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Uitleg opbouw KZD
Dit keuzedeel beslaat 2 leerjaren:
 • Leerjaar 1.  Module 1, 2 & 3
 • Leerjaar 2. Theorielessen, Feestelijke Livegang, Examenvoorbereiding,  Examen, evt. Herexamen en de Feestelijke KZD-afsluiting

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Moduleopbouw leerjaar 1.

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Moduleopbouw leerjaar 2.
 • Basiskennis vaktermen en begrippen
 • Voorbereiden Livegang
 • Webshop runnen
 • Examenvoorbereiding
 • Examen + evt. Herexamen doen
 • FEESTELIJKE AFSLUITING KZD OoO uitroepen beste VISTA WEBSHOP 2023

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is je naam? Zoek een foto/plaatje wat past bij jou én bij dit keuzedeel, de uitleg kun je er straks mondeling bij geven.

Slide 13 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Gebruik goede doel
Maatschappelijk betrokken ondernemen

Slide 14 - Tekstslide

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) gaat veel verder dan maatschappelijke betrokkenheid. Hoe meer je doet aan MVO hoe meer je als bedrijf dit kunt inzetten als PR. Maatschappelijk betrokken ondernemen is een eerste aanzet. Het is natuurlijk altijd goed om te kijken of je nog meer invulling kunt geven aan MVO.
1. Beschrijf kort welk goede doel jou aanspreekt en waarom, (dit hoeft niet je definitieve keuze te zijn).

2. Zoek op wat MVO is en geef aan hoe jij hier invulling aan zou kunnen geven in jouw webshop, wat vind jij belangrijk?

3. Maak een korte presentatie (2 min) van jouw gekozen goede doel en hoe jij MVO daarin wilt invullen

Slide 15 - Open vraag

Drie MVO-dimensies
De normen en waarden waar een bedrijf voor staat. Deze worden vaak beschreven in een gedragscode en in 'compliance-regels'. Ook kan een bedrijf ervoor kiezen een maatschappelijke 'purpose' te formuleren.[5]
De maatschappelijke verantwoordelijkheid van een bedrijf: de manier waarop een bedrijf zijn kernactiviteiten uitvoert en verantwoordelijkheid neemt ten aanzien van het milieu en de sociale context. Veel bedrijven beschrijven hun activiteiten op dit terrein in een duurzaamheidsverslag. Het wordt steeds gebruikelijker een dergelijk verslag te hebben. De richtlijn van veel ondernemingen op dit gebied is het motto 'People Planet Profit'. Vaak worden de vrijwillige richtlijnen van de Global Reporting Initiative gebruikt, zodat verslagen beter met elkaar te vergelijken zijn.
De maatschappelijke betrokkenheid van een bedrijf: de manier waarop het bedrijf iets teruggeeft aan de samenleving. Dit onderwerp krijgt soms aandacht in het duurzaamheidsverslag. Veel bedrijven kiezen ervoor hier niet zelf actief over te communiceren. Activiteiten op dit terrein zijn bijvoorbeeld werknemers die in bedrijfstijd op vrijwillige basis een bijdrage leveren aan een goed doel of sponsoring. Sportsponsoring is een mogelijke invulling daarvan.

Kleinere bedrijven
Waar grote multinationals over MVO spreken, gebruikt het midden- en kleinbedrijf (mkb) meestal de term duurzaam ondernemen. De theoretische achtergronden zijn hetzelfde, maar de praktische vertaling in het bedrijf is anders. Het mkb richt zich bij het vorm geven aan duurzaamheid in eerste instantie sterk op de interne organisatie (milieu en medewerkers). Vaak wordt pas in een later stadium aandacht besteed aan communicatie (duurzaamheidsverslagen) of overleg met stakeholders (klanten en leveranciers), waarbij ook de maatschappelijke kant in beeld komt.
Een definitie[6] voor duurzaam ondernemen die in het mkb gehanteerd wordt, is:
Duurzaam Ondernemen is bij alle bedrijfsbeslissingen zowel een hoger bedrijfsrendement nastreven, als de kansen benutten voor een beter milieu en meer welzijn van de medewerkers en de maatschappij. Het gaat om activiteiten die een stap verder gaan dan waartoe de wet verplicht; vanuit maatschappelijke betrokkenheid en een toekomstgerichte visie.
Hoe log je in in de ELO?

Slide 16 - Tekstslide

Nog uitleg navragen!!
Volgende les
Aan het eind van deze les/vóór volgende les:
• weet je wat een webshop is;
• weet je wat 'online zijn' betekent;
• weet je wat een responsive website is;
• weet je wat de verschillen zijn tussen een webshop en een fysieke winkel;
• weet je wat de kernvragen zijn om een webshop te starten;
• weet je wat je via een webshop kunt verkopen en aan wie
• heb je vraag 1 t/m 22 beantwoord binnen de ELO
• heb je een map gemaakt waar je alle komende webshop documenten kunt bewaren;
• heb je nagedacht over wat je zou kunnen/willen verkopen en heb je dit in een document gezet en opgeslagen onder de naam ‘productkeuze’ en deze geplaatst in de map webshop;
• heb je nagedacht over de naamkeuze voor jouw webshop en heb je dit in een document gezet en opgeslagen onder de naam ‘naamkeuze’ en deze geplaatst in de map webshop.

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Huiswerk
 • Kijk eens rond in de ELO
 • Lees de begrippenlijst van 
       les 1. Een Webshop starten
 • Noteer vragen en/of opmerkingen 

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Entreeticket
Denk na over een goed doel wat je zou willen gebruiken en waarom dit goede doel bij jou past en hoe je dit kunt koppelen aan MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen). Dit moet je kunnen benoemen en omschrijven om volgende les binnen te komen ;-) 

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Evaluatie

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Lesdoel bereikt?
En.... weet/heb je nu:
 • Het startpunt, waar we staan en waar we naartoe willen? 
 • Je wat we gaan doen, wat we kunnen verwachten en wat we nodig   hebben?
 • Je kennisgemaakt met de Kerntaken en vakkennis en vaardigheden?
 • Je hoe het KZD is opgebouwd?
 • Je kennis gemaakt met de docenten en de groep?
 • Je dat je een goed doel moet kiezen?
 • Je hoe je moet inloggen in de ELO?

Ja? Mooi! Goed gewerkt en opgelet! Nee? oefen dan vooral nog in  Heb je vragen? 
App/mail mij:06-48232723 /s.vos@vistacollege.nl

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat vind je van deze les? Heb je iets gemist, zou je graag iets anders willen? Of wat je maar kwijt wilt aan mij ;-)

Slide 22 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies