Verbrandingen en explosies

Verbrandingen en explosies
1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

In deze les zitten 16 slides, met interactieve quiz, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Verbrandingen en explosies

Slide 1 - Tekstslide

Deze les
Verbranding
Koolwaterstoffen
Volledige en onvolledige verbranding
Reagens
Explosies

Slide 2 - Tekstslide

Verbrandingsreactie
 • Komt warmte bij vrij (exotherm)
 • altijd zuurstof (O2) nodig
 • -oxides ontstaan
 • Veel brandstoffen zijn koolwaterstoffen zoals methaan (aardgas), benzine en houtskool. 
 • CH4(g) + 2 O2(g) --> CO2(g) + 2 H2O(l)

Slide 3 - Tekstslide

Koolwaterstoffen
 • Moleculen die alleen uit C- (koolstof-) en H- (waterstof-) atomen bestaan
 • Bijvoorbeeld methaan (CH4) en benzine (C8H18)
 • Genoeg zuurstof? Dan volledige verbranding
 • Niet genoeg zuurstof? Dan onvolledige verbranding

Slide 4 - Tekstslide

Volledige verbranding
 • Er is genoeg zuurstof aanwezig.
 • Blauwe vlam
 • Koolwaterstof verbrandt, H2O en CO2 ontstaan
 • C5H12 (g) + O2 (g) --> CO2 (g) + H2O (l) 
 • C5H12 (g) + O2 (g) --> 5 CO2 (g) + 6 H2O (l) 
 • C5H12 (g) + 8 O2 (g) --> 5 CO2 (g)+ 6 H2O (l) 

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Video

Onvolledige verbranding
 • Er is niet genoeg zuurstof aanwezig
 • Met waterstofatomen kan alleen water ontstaan
 • Voor koolstofatomen kan ook koolmono-oxide (CO) ontstaan of zelfs alleen koolstof (C)
 • Koolstof zie je als roet (zwarte wolk) of doordat de vlam geel is

Slide 7 - Tekstslide

Onvolledige verbranding
 • C5H12 (g) + O2 (g) --> CO (g) + H2O (l) 
 • C5H12 (g) + O2 (g) --> 5 CO (g) + 6 H2O (l) 
 • C5H12 (g) + 5 1/2 O2 (g) --> 5 CO (g)+ 6 H2O (l) 
 • 2 C5H12 (g) + 11 O2(g) --> 10 CO (g) + 12 H2O (l)

 • C5H12 (g) + O2 (g) --> C (2) + H2O (l) 
 • C5H12 (g) + O2 (g) --> 5 C (s) + 6 H2O (l) 
 • C5H12 (g) + 3 O2 (g) --> 5 C (s)+ 6 H2O (l) 

Slide 8 - Tekstslide

Vervuiling
 • Benzine en diesel bevatten vaak ook zwavel.
 • Bij verbranding van zwavel ontstaat zwaveldioxide.
 • Zwaveldioxide kun je aantonen met een reagens: filmpje!

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Video

Aantoningsreacties
 • CO2 toon je aan met (helder) kalkwater
(helder wordt wit, troebel)

 • SO2 toon je aan met joodoplossing
(geel wordt kleurloos)

Slide 11 - Tekstslide

Welke stof ontstaat er als je magnesium verbrandt?
A
magnesium
B
magnesiumzuurstof
C
magnesiumoxide
D
zuurstofmagnesium

Slide 12 - Quizvraag

Explosie
 • Heel snelle verbrandingsreactie in een afgesloten ruimte. 
 • Er ontstaan gassen, die nemen (veel!) meer ruimte in dan de vaste stof of vloeistof die de brandstof was. 
 • Een goed mengsel tussen zuurstof en brandstof is nodig voor explosie.

Slide 13 - Tekstslide

Explosiegrenzen
 • OEG:
 • Onderste explosiegrens
 • Laagste concentratie gas waarbij een explosie mogelijk is

 • BEG
 • Bovenste explosiegrens
 • Hoogste concentratie gas waarbij een explosie mogelijk is

Slide 14 - Tekstslide

Deze les
 • Bij verbranding heb je altijd zuurstof nodig
 • Bij verbranding ontstaan -oxides met de elementen uit de brandstof
 • Veel brandstoffen zijn koolwaterstoffen. 
 • CO2 en SO2 toon je aan met (verschillende) reagentia
 • Explosies zijn snelle verbrandingen in een afgesloten ruimte

Slide 15 - Tekstslide

Huiswerk
Lees en leer § 5.3
Mak opgaven 10 t/m 17

Slide 16 - Tekstslide