5H Module Plant: 13.3 Gaswisseling + Herh. 4H: 5.3/5.4

Paragraaf 1 Dierenwelzijn
5H Module Planten: 
Transport en Afweer
1 / 34
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

In deze les zitten 34 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Paragraaf 1 Dierenwelzijn
5H Module Planten: 
Transport en Afweer

Slide 1 - Tekstslide

Deze les:
- Herh. 4H: 5.3 Plantaardige voeding
- Herh. 4H: 5.4 Fotosynthese

- 13.3 blz. 182 + 183 Gaswisseling Planten 
- Nakijken HW + maken opdr. 13.3

- mini D-toets Module Planten

Slide 2 - Tekstslide

Celwanden

Primaire celwand - Cellulose
Middenlamel - Pectine (= plakkerig)
Soms secundaire celwand - Lignine (houtstof = houtachtige plant)

--> Koolhydraten, vormen de voedingsvezels in plantaardig voedsel. 

Deze heb je nodig voor?

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

Fotosynthese

Slide 7 - Tekstslide

Welke formule voor fotosynthese klopt?
A
6 O2+ 6 H2O-> lichtenergie + glucose + 6 CO2
B
6 CO2 + 6 H2O -> lichtenergie + glucose + 6 O2
C
6 CO2 + 6 H2O + lichtenergie -> glucose + 6 O2
D
6 O2+ 6 H2O + lichtenergie -> glucose + 6 CO2

Slide 8 - Quizvraag

Noem drie voedingsvezels die een plant uit glucose kan maken

Slide 9 - Open vraag

Hoe wordt een overschot aan glucose vaak opgeslagen bij planten?
A
als eiwitten in wortels
B
als zetmeel in wortels
C
als eiwitten en vetten in stengels
D
als zetmeel in zowel wortels als zaden

Slide 10 - Quizvraag

Welke vaten vervoeren water met glucose van de bladeren naar de wortel?
A
Alleen de houtvaten.
B
Alleen de bastvaten.

Slide 11 - Quizvraag

Hoe krijgt een blad water voor fotosynthese?
A
via de huidmondjes
B
via houtvaten
C
via de bastvaten

Slide 12 - Quizvraag

Hoe krijgt het blad koolstofdioxide voor de fotosynthese?

Slide 13 - Open vraag

Wat zijn beperkende factoren
voor fotosynthese?

Slide 14 - Woordweb

Herhalen 7.5 : Autotroof/ Heterotroof
Organismen die zelf glucose kunnen maken uit CO2 en H2O noemen we autotroof (= zelf voedend)

Algemener: Autotroof organisme kan uit anorganische stoffen organische stoffen maken.

Dieren kunnen dat niet. Die moeten hun glucose binnenkrijgen via voedsel. Zij zijn heterotroof (= ander voedend).

Slide 15 - Tekstslide

Definities
Organische stoffen zijn grotere koolstofketens die door organismen gemaakt worden, zoals glucose en zetmeel.

Anorganische stoffen zijn kleine moleculen zonder groot koolstofskelet. Komen ook buiten organismen voor. Bijv. CO2, H2O


Slide 16 - Tekstslide

Organisch of anorganisch?
Anorganisch

Organisch
Eiwit
Zetmeel
NaCl
Glucose
DNA
Koolstof dioxide

Slide 17 - Sleepvraag

Slide 18 - Tekstslide

NP = BP - D

Slide 19 - Tekstslide

Wat is de Bruto- en wat is 
de Nettoproductie om 10 uur?

Slide 20 - Tekstslide

Compensatiepunt
Dissimilatie
Fotosynthese
Licht is niet de beperkende factor

Slide 21 - Sleepvraag

De nettoproductie houdt in: alle glucose die...
A
...een plant produceert
B
...een plant produceert en zelf gebruikt voor dissimilatie
C
...een plant over houdt na dissimilatie en gebruikt voor groei
D
...een plant produceert zonder de glucose die hij opneemt

Slide 22 - Quizvraag

Drooggewicht = als je een organisme helemaal droogt.
Waarvoor gebruik je dit?
A
Om te kijken of een organisme aan fotosynthese gedaan heeft
B
Om te kijken of het organisme veel water bevat
C
Om te kijken of het organisme groter geworden is
D
Om te kijken of de biomassa van het organisme toegenomen is

Slide 23 - Quizvraag

Hoe groot is de O2 productie door fotosynthese bij verlichtingssterkte R ?

A
0,25
B
0,50
C
0,75

Slide 24 - Quizvraag

13.3 Uitscheiding/ Gaswisseling Plant
Je leer hoe planten hun waterbalans regelen.

Begrippen: Waterverlies, Gaswisseling, Huidmondjes, Water

Slide 25 - Tekstslide

Huidmondjes
Planten ademen via hun huidmondjes

Overdag verbruikt de plant veel CO2 voor fotosynthese, dus is de concentratie CO2 in de plant laag --> CO2 komt door de huidmondjes het blad in

Overdag produceert de plant veel zuurstof uit fotosynthese, dus de concentratie O2 in de plant is hoog --> O2 gaat door de huidmondjes het blad uit.

Slide 26 - Tekstslide

Planten
‘s Nachts maakt de plant geen zuurstof. (Waarom niet?)

De plant verbruikt ‘s nachts wel zuurstof. (Waarvoor?)

Slide 27 - Tekstslide

Planten
Planten hebben naast CO2 ook water nodig voor fotosynthese.

Bij opname CO2 via huidmondjes ook vindt ook verdamping van water plaats.
Dit kan een probleem zijn!

Slide 28 - Tekstslide

Een cel met veel water in de vacuole (turgor) zet uit. 
Een cel met weinig water in de vacuole (plasmolyse) krimpt. 

Slide 29 - Tekstslide

Slide 30 - Video

Planten
Aanpassingen aan droogte:
 - minder huidmondjes
- tijdelijk huidmondjes sluiten 
- waslaag over bladeren
- alleen in 's nachts huidmondjes openen.

Slide 31 - Tekstslide

Wat is het verband tussen het sluiten van de huidmondjes en verminderde groei bij een plant?

Slide 32 - Open vraag

Opdrachten
- Nakijken HW 12.1
- Maken 13.3 opdr. 1 t/m 5
timer
20:00

Slide 33 - Tekstslide

SE Biologie
Nectar 2.1 + 2.5 Cel, H11 Transport, H12 Gezondheid, H5 Voeding en Energie, 3.1 Ziekteverwekkers + 3.3
Celmembraan, Osmose, Diffusie en 13.3 Uitscheiding plant
(blz. 182 + 183)

Slide 34 - Tekstslide