4V Intro + 2.1 Cel en leven dl1

H2: Cel en leven
Deze les:
- Introductie + kennismaken
- Voorkennis test
- 2.1 Cellen leven samen dl1
1 / 37
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

In deze les zitten 37 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 80 min

Onderdelen in deze les

H2: Cel en leven
Deze les:
- Introductie + kennismaken
- Voorkennis test
- 2.1 Cellen leven samen dl1

Slide 1 - Tekstslide

Docent Biologie
Decaan Havo bovenbouw
PWS coördinator
kti@laurenslyceum.nl
EERST EVEN VOORSTELLEN...

Slide 2 - Tekstslide

Kennismaken
- Invullen klasopstelling
- Voorstelrondje

Slide 3 - Tekstslide

Basisregels Bio lessen
-> WE HEBBEN RESPECT VOOR ELKAAR, dus  
- STIL als een ANDER/ IK PRAAT
- Domme vragen bestaan niet
- Iedereen is anders en dat is ok
-> JOUW MENING TELT, dus
- Geef het aan als iets niet bevalt, maar doe het met RESPECT
-> KOM VOORBEREID IN DE LES en STEL VRAGEN
-> WE DOEN ONS BEST OM AFLEIDING TE VOORKOMEN
- RUST in het lokaal en mobiel in de TELEFOONTAS bij binnenkomst

Slide 4 - Tekstslide

Extra hulp in SWT-uren
Ma 9:15 - 9:55 (205) - Regulier SWT (ook welkom voor Bio vragen)
Woe 15:10 - 15:50 (205) - vakSWT BB

Kom niet pas naar een SWT in laatste week voor een toets! Wanneer wel?
- Direct als je de lesstof niet (goed) begrijpt, het huiswerk moeizaam gaat of je onvoldoende voor een oefentoets haalt.
- Als je achterloopt met de lesstof of het huiswerk. 
- Soms verplicht door docent/mentor/ TL.  

Slide 5 - Tekstslide

Stoplicht regels
  • ROOD = STILTE! Je kan even geen vragen stellen aan docent  of klasgenoot.

  • ORANJE = Vragen stellen/ Extra uitleg. Als je een vraag of extra uitleg nodig hebt, steek je je vinger op. De docent helpt je verder. Moet je wachten? Dan mag je ook zachtjes aan klasgenoot hulp vragen. 

  • GROEN = Je mag met elkaar overleggen en/of samenwerken, maar behoud de RUST!

Slide 6 - Tekstslide

Ik heb gekozen voor Bio omdat...

Slide 7 - Woordweb

Programma Biologie 4 vwo
2x per week 80 min
Periode 1:
H2 Cel en leven
H3 Onderzoek
H4 Voortplanting
Practicum Osmose

Periode 2: 
Expeditie Voortplanting 
H5 Erfelijkheid
H6 Soorten en Populaties


1x per week 80 min
Periode 3:
H7 Evolutie
H8 Kenmerken van ecosystemen
Werkstuk Ecologie


Periode 4: 
H1 Gedrag
PO Gedragsonderzoek

Voor een gedetailleerde versie zie PLA

Slide 8 - Tekstslide

Bij Biologie werk je met: 

Slide 9 - Tekstslide

- PLA 
- Studiewijzers 
- Leerdoelen 
- Lesmaterialen
- Oefeningen, D-toetsen
- Links naar uitlegfilms, websites e.d.

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Paragraaf 2.1: Cellen leven samen

Slide 12 - Tekstslide

2.1 dl1 Leerdoelen + Begrippen
Leerdoel 1: Je herkent de biologische organisatieniveaus.
Leerdoel 2: Je herkent emergente eigenschappen.
Leerdoel 3: Je herkent de levenskenmerken.

Begrippen:
Moleculen, Cellen, Organisme, Organisatieniveau's, Organellen, Emergente eigenschap, Levenskenmerken

Slide 13 - Tekstslide

Test je voorkennis
- Ga naar nectar.digitaal.nl (via magister)
- Maak Hoofdstuk 2 Voorkennis opdrachten: opdr. 1 t/m 5

Nodig: de BINAS!
timer
10:00

Slide 14 - Tekstslide

Organisatieniveaus
Bij biologie kun je dingen op verschillende organisatie niveaus bestuderen.

Van molecuul tot systeem Aarde.

Slide 15 - Tekstslide

Molecuul
Een structuur die bestaat uit meerdere atomen en met alle eigenschappen van die bepaalde stof

±1 μm

Slide 16 - Tekstslide

Organel
Een onderdeel van een cel met een bepaalde taak

±1 μm

Slide 17 - Tekstslide

Cel
Functionele basiseenheid van elk organisme
± 50 μm

Slide 18 - Tekstslide

Weefsel
Een groep cellen met dezelfde bouw en dezelfde functie

Slide 19 - Tekstslide

Orgaan
Verschillende weefsels die samenwerken aan een bepaalde taak

Slide 20 - Tekstslide

Orgaanstelsel
Diverse organen die samen een bepaalde taak hebben

Slide 21 - Tekstslide

Organisme
Een levend wezen

Slide 22 - Tekstslide

Populatie
Groep organismen van een bepaalde soort in een bepaald gebied

Slide 23 - Tekstslide

Levensgemeenschap
Alle organismen (en hun onderlinge relaties) in een bepaald gebied

Slide 24 - Tekstslide

Ecosysteem
Een begrensd gebied waarbij de levende en levenloze natuur relaties hebben

Slide 25 - Tekstslide

Systeem Aarde
Een dynamisch systeem gevormd door alle fysische, chemische en biologische processen op aarde en hun onderlinge interacties

Slide 26 - Tekstslide

Emergente eigenschap
Pas zichtbaar op een hoger organisatie-niveau.

Ontstaat door interactie.

Slide 27 - Tekstslide

Opdrachten
via Nectar digitaal (kies route A, B of C): 
Lees "organisatieniveau's", "molecuul naar systeem" en "emergente eigenschappen"
Maak opdr. 2 t/m 4 (leerdoel 1) en opdr. 7 t/m 10 (leerdoel 2) (route B)

via Boek stencil:
Lees blz. 47 + 48
Maak opdr. 1 t/m 4 en opdr. 7


timer
20:00

Slide 28 - Tekstslide

Het eerste leven op aarde:

Slide 29 - Tekstslide

Kenmerken van leven

Levenskenmerken: 
- Opgebouwd uit 1 of meer cellen
- Beweging
- Groei en ontwikkeling
- Voortplanting (reproductie)
- Stofwisseling (opnemen, omzetten en afgeven van stoffen)
- Waarnemen van en reageren op prikkels (veranderingen in de omgeving)
- Erfelijk materiaalSlide 30 - Tekstslide

Een hele bijzondere ontdekking dit jaar!

 Lees het artikel uit de volkskrant. Wat maakt de vondst van deze reuzenbacterie zo bijzonder?

Slide 31 - Tekstslide

Slide 32 - Video

Oppervlakte/ inhoud
Een cel kan niet zo groot zijn omdat anders de oppervlakte (nodig voor stofwisseling) te klein wordt t.o.v. de inhoud.

Slide 33 - Tekstslide

Waarom is een eencellige beperkt in grootte?

- Grotere cel -->  verhouding tussen oppervlakte en volume kleiner, want volumetoename (^3) is groter t.o.v. oppervlaktetoename (^2).
- Grotere cel heeft meer voedingstoffen en zuurstof nodig voor celprocessen
- Stofwisseling vindt plaats via de celmembraan, maar door het kleinere oppervlak van de celmembraan in verhouding tot de inhoud is stofwisseling te langzaam. 


Slide 34 - Tekstslide

Zoogdieren verliezen veel warmte via de huid. Ten opzichte van bruine beren zijn ijsberen daarom...
A
Groter
B
Kleiner

Slide 35 - Quizvraag

2.1 dl1 Leerdoelen + Begrippen
Leerdoel 1: Je herkent de biologische organisatieniveaus.
Leerdoel 2: Je herkent emergente eigenschappen.
Leerdoel 3: Je herkent de levenskenmerken.

Begrippen:
Moleculen, Cellen, Organisme, Organisatieniveau's, Organellen, Emergente eigenschap, Levenskenmerken

Slide 36 - Tekstslide

Zelfstandig (Huiswerk):
Via Nectar digitaal:
- Kies leerweg (route A, B of C).
- Lees "Levenskenmerken", "Toepassing stamcellen" en "Verhouding oppervlakte/volume" 
- Maak 2.1 opdr. 12, 13, 17, 20 en 21 (route B)

via Boek stencil:
Lees blz. 49 + 50
Maak opdr. 5, 6 en opdr. 8 t/m 10


Slide 37 - Tekstslide