H4.2 brandstoffen les 4

H4.1 verbrandingsprodukten
H4: Brandstofffen
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

H4.1 verbrandingsprodukten
H4: Brandstofffen

Slide 1 - Tekstslide

Welkom


 • terugblik vorige les 
 • uitleg H4.2 of 4.3 
 • huiswerk volgende les

Slide 2 - Tekstslide

terugblik vorige les
H: leren H4.2 (blz 90)
        maken opdr: 17, 18, 20, 23 (blz 92)
V : leren H4.3 (blz 107)
         maken opdr: 23, 24, 25 (blz 110)

Slide 3 - Tekstslide

lesdoel
 • weten hoe waterstof als brandstof gebruikt kan worden
 • weten wat de milieugevolgen zijn van fossiele brandstoffen

Slide 4 - Tekstslide

Waterstof als brandstof

Slide 5 - Tekstslide

Broeikaseffect
In de atmosfeer bevinden zich broeikasgassen.
De 2 belangrijkste zijn water(H2O) en koolstofdioxide (CO2)

Broeikasgassen kunnen infrarode straling (warmte) absorberen. (vasthouden)

Slide 6 - Tekstslide

Broeikaseffect
Als er teveel broeikasgassen vrijkomen op aarde ontstaat er een versterkt broeikaseffect.

Dit wordt voornamelijk door CO2 veroorzaakt. 

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Video

Welk milieuprobleem ontstaat door de uitstoot van CO2 bij verbranding van aardolieproducten?
A
gat in de ozonlaag
B
versterkt broeikaseffect
C
broeikaseffect
D
zure regen

Slide 9 - Quizvraag

Welk van de volgende uitspraken over het broeikaseffect is/zijn waar
A
Het broeikaseffect wordt veroorzaakt door chloorgas
B
Het broeikaseffect is nodig om leven te laten ontstaan op een planeet
C
Het versterkt broeikaseffect ontstaat door koolstofmonoxide
D
verbranden van fossiele brandstoffen zorgt voor versterkt broeikaseffect

Slide 10 - Quizvraag

Is het broeikaseffect altijd slecht?
A
ja, want hoe minder opwarming van de aarde hoe beter
B
nee, zonder natuurlijk broeikaseffect zou het hier te koud zijn
C
broeikasgassen zijn giftig en dat is slecht voor de gezondheid
D
geen idee kunnen we daar een keer les over krijgen?

Slide 11 - Quizvraag

Zure regen
Verbanden fossiele brandstoffen:
 • Zwaveldioxide (SO2)
 • Stikstofdioxide (NO2)

Slide 12 - Tekstslide

Zure regen
Verbanden fossiele brandstoffen:
 • Zwaveldioxide (SO2) -> zwavelzuur (H2SO4)
 • Stikstofdioxide (NO2) -> salpeterzuur (H2NO3)

Slide 13 - Tekstslide

Effecten zure regen

Slide 14 - Tekstslide

Wat is GEEN gevolg van zure regen?
A
afbrokkelen van gebouwen
B
klimaatverandering
C
vissterfte in oppervlaktewater
D
bomen gaan dood

Slide 15 - Quizvraag

lesdoel gehaald?
 • weten hoe waterstof als brandstof gebruikt kan worden
 • weten wat de milieugevolgen zijn van fossiele brandstoffen

Slide 16 - Tekstslide

Huiswerk
H:     leren H4.2 (blz 91/92)   
        maken opdr: 24, 25 (blz 93)

V    : leren H4.3 (blz 108-110) 
         maken opdr:  26, 28  (blz 111)

Slide 17 - Tekstslide