hst 5 paragraaf 5 "Luchtvervuiling"

hst 5.5 "Luchtvervuiling"
1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolmavoLeerjaar 3

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 4 videos.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

hst 5.5 "Luchtvervuiling"

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen
Na deze les kan je:
 • de gevolgen voor het milieu beschrijven die kunnen optreden als gevolg van de uitstoot van zwaveldioxide en stikstofoxiden
 • maatregelen beschrijven die luchtverontreiniging verminderen. 
 • een aantal biobrandstoffen benoemen.
 • Je kunt van een aantal biobrandstoffen het productieproces beschrijven.

Slide 2 - Tekstslide

Wat gaan we vandaag doen
Herhaling hst 5 paragraaf 4
Filmpje 5.4
Filmpje 5.5
Extra informatie 5.5
Lezen 5.5
Maken opdrachten in NOVA digitale omgeving

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Video

Noem een verschil tussen het natuurlijke broeikaseffect en het versterkt broeikaseffect

Slide 5 - Open vraag

Wat is luchtvervuiling?

Slide 6 - Open vraag

Slide 7 - Video

Slide 8 - Video

zure regen door stikstofoxiden en zwaveldioxide
 • door contact van deze gassen met waterdamp ontstaan zwavelzuur en saltpeterzuur 
 • het gevolg zure regen
 • dit tast planten en gebouwen aan 

Slide 9 - Tekstslide

luchtvervuiling door zwaveldioxide en stikstofoxiden
 • zwaveldioxide ontstaat door verbranding van fossiele brandstoffen die zwavel bevatten
 • stikstofoxiden ontstaan bij verbranding in zware motoren. Stikstofoxiden is een verzamelnaam. De ontbrandingstemperatuur van stikstof wordt bereikt (N2 + O2--> NOx)
 • deze gassen kunnen luchtweg klachten verooraken.

Slide 10 - Tekstslide

Zure regen
Verbanden fossiele brandstoffen:
 • Zwaveldioxide (SO2)
 • Stikstofdioxide (NO2)

Slide 11 - Tekstslide

Zure regen
Verbanden fossiele brandstoffen:
 • Zwaveldioxide (SO2) -> zwavelzuur (H2SO4)
 • Stikstofdioxide (NO2) -> salpeterzuur (H2NO3)

Slide 12 - Tekstslide

Zwaveldioxide + water + zuurstof -> zwavelzuur
Stikstofdioxide + water + zuurstof -> salpeterzuur

Slide 13 - Tekstslide

Effecten zure regen

Slide 14 - Tekstslide

Ozonlaag
Beschermt de aarde tegen schadelijke straling.
Wordt afgebroken door CFK's

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Video

Broeikaseffect versterkende stoffen
Koolstofdioxide
Water
Lachgas

Luchtvervuilende stoffen

Zwaveldioxide
Stikstofoxiden
Fijnstof
CFK's
Slide 17 - Tekstslide

Biobrandstof
Brandstof van biomassa
Volledig 'bio'
Gedeeltelijk bio

Slide 18 - Tekstslide

Kleine koolstofkringloop
Grote koolstofkringloop

Slide 19 - Tekstslide

Wat doe je zelf om duurzamer te leven?

Slide 20 - Open vraag

Lezen en maken
Lezen hst 5 paragraaf 5

maken hst 5 paragraaf 5
Opgaven 64, 65, 67, 68ab, 71 en 73

Slide 21 - Tekstslide