RT Maria les 10 op 17122021

Het alfabet en klanken
Nederlands-Engels, tweeklanken
boek - book
neus - ?
zout - how
ijs - ice (...)
huis - ?
1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsHBOStudiejaar 1

In deze les zitten 14 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Het alfabet en klanken
Nederlands-Engels, tweeklanken
boek - book
neus - ?
zout - how
ijs - ice (...)
huis - ?

Slide 1 - Tekstslide

Programma
1. Herhaling vorige keer
2. Uitleg tweeklanken
3. Quiz over tweeklanken
4. Schrijfopdracht over tweeklanken

Slide 2 - Tekstslide

1. Herhaling: klanken U t/m Z
ENGELS

U = "u", "ju", "joe", "oe": burn, during, include, use 
V = "v": vaccin
W = "lip-w": woman
X = "ks": ex
Y = "j", "ie", "ai", "i": yoga, baby, why, crystal
Z = "zachte z", "zj": zone, seizure
      
NEDERLANDS

= "u" of "uu": hut, buren
V = "v": vogel
W = "tand-w": worst
X = "ks": ex
Y = "j" of "ie": yoga, baby
Z = "zachte z": zon  

Slide 3 - Tekstslide

2. Tweeklanken (/diftongen)
Wat zijn tweeklanken?
Twee verschillende letters (meestal klinkers) binnen één lettergreep die samen één klank vormen.

Voorbeelden
ou en au: zout, rauw            ui: huis    
eu: neus                                  oe: poes                                     
ie: tien                                      ij en ei: prijs, weide

Slide 4 - Tekstslide

Zijn de ee, oo en uu ook tweeklanken?
A
ja
B
nee
C
soms wel, soms niet

Slide 5 - Quizvraag

Bedenk bij elke Nederlandse tweeklank -ou/ au, eu, ie, ui, oe, ei/ij- een Nederlands woord met die klank.

Slide 6 - Open vraag

Bedenk bij elke Nederlandse tweeklank -ou/ au, eu, ie, ui, oe, ei/ij- een Engels woord dat die klank bevat.

Slide 7 - Open vraag

Typ de naam foutloos in
en spreek die daarna uit.

Slide 8 - Open vraag

Typ de naam foutloos in
en spreek die daarna uit.

Slide 9 - Open vraag

Typ de naam foutloos in
en spreek die daarna uit.

Slide 10 - Open vraag

Typ de naam foutloos in
en spreek die daarna uit.

Slide 11 - Open vraag

Typ de naam foutloos in
en spreek die daarna uit.

Slide 12 - Open vraag

Typ de naam van de munten
foutloos in en spreek die uit.

Slide 13 - Open vraag

Opdracht: beschrijf het uiterlijk en karakter van Kwiklicht in vijf zinnen.

Slide 14 - Open vraag