Formatief Evalueren Zaanlands Lyceum

Wat is jouw visie toetsen?
1 / 23
volgende
Slide 1: Tekstslide
CommunicatieHBOBeroepsopleidingStudiejaar 1-4

In deze les zitten 23 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 150 min

Onderdelen in deze les

Wat is jouw visie toetsen?

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Waar denk je aan bij de term toetsen?
Vul de eerste drie woorden in waar je aan denkt...

Slide 2 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is voor jou de essentie van toetsen?
A
Afsluiten van een hoofdstuk of paragraaf
B
Controle of (les-)doelen gehaald zijn
C
Hulpmiddel om leerlingen te laten leren (vormgeven leerproces)
D
Bepalen of een leerling naar een volgend leerjaar kan of geslaagd is

Slide 3 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Doelen van toetsen

 • Welke doelen voor toetsen kun je bedenken? (±5 minuten)
 • Deel dit met een collega naast je en probeer ze categoriseren (±5 minuten)
 • Plenair bespreken (5 minuten)

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Delen
Deel twee doelen die je met je collega hebt bedacht.

Slide 5 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Doelen van toetsen
 • Summatief: Beoordelen van de leerling bijv. Selecteren, classificeren, plaatsen of certificeren
 • Is vaak het eindpunt voor leren

 • Formatief: Beoordelen van het leerproces bijv. voortgang bijhouden, ontwikkeling tav leerdoelen bijhouden, onderwijs aanpassen aan behoeftes
 • Is vaak het startpunt voor leren

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is formatief evalueren?
Definitie: 

Alle activiteiten die leerlingen en docent uitvoeren om de leeractiviteiten van leerlingen in kaart te brengen, te interpreteren en te gebruiken om betere beslissingen te maken over vervolgstappen (Black & Wiliam, 1998).

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Toetsrevolutie (Sluijsmans & Kneyber, 2016):
"[...] een toets kan van zichzelf niet formatief zijn; het is geen inherente eigenschap van een toets (p. 10).”

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Over formatief evalueren

 • Docent en leerling: Continu feedback geven en ontvangen om het leren in de school te verbeteren
 • Formatief evalueren kán leiden tot meer motivatie, eigenaarschap en zelfregulatie bij leerlingen


Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Formatief evalueren
De essentie van formatief evalueren is het bijsturen van het leerproces om zo te zorgen dat leerlingen kunnen én mogen leren.

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wanneer je gebruikmaakt van rubrics is dit een vorm van formatief evalueren
A
Eens
B
Oneens

Slide 12 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Een toets is formatief als hieraan geen cijfer verbonden is
A
Eens
B
Oneens

Slide 13 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Formatief evalueren verhoogt de administratieve last
A
Eens
B
Oneens

Slide 14 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 16 - Tekstslide

Gulikers, J. T. M., & Baartman, L. (2017). Doelgericht professionaliseren. Formatief toetsen met effect! Wat DOET de docent in de klas?: Eindrapport NRO-PPO overzichtsstudie dossiernummer 405-15-722. NRO.
Enkele opmerkingen
 • Het is één van de vele modellen
 • Het model is gebaseerd op het handelen van de docent
 • De samenhang tussen alle fases uit het model is belangrijk
 • Het model is cyclisch 
  (geen 'rigide' stappenplan)


 • De mini-cyclus: 2-3-5
 • Snel schakelen tussen fases (2-3-2-3-5)
 • Fase 1 en 5 worden het minst vaak toegepast. Vergeet deze dus niet... ;)  Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Voorbeelden
 • Padlet waar leerlingen hun verwachting weergeven
 • Pecha Kucha
Meer voorbeelden
reisgidsdigitaalleermateriaal.org is een website met veel voorbeelden van digitale tools, en hier je die didactisch kunt inzetten. Daarnaast vind je daar een set aan werkvormen die je kunnen helpen om formatief te evalueren.

Slide 18 - Tekstslide

Geef goede voorbeelden hoe dit eruitziet. Bij voorkeur van meerdere vakken. En laat docenten eventueel zelf voorbeelden bedenken. 
Voorbeelden
 • Microsoft Forms (voorbeeld)
 • Socrative
 • LessonUP 

Slide 19 - Tekstslide

Geef goede voorbeelden hoe dit eruitziet. Bij voorkeur van meerdere vakken. En laat docenten eventueel zelf voorbeelden bedenken. 
Voorbeelden

 • Toetsen
 • Gesprekken
 • Vragen stellen
 • Doorvragen
 • Kahoot! 
 • Presentatie
 • Een schets
Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Voorbeelden
 • GoFormative
 • Methodesoftware

Slide 21 - Tekstslide

Geef goede voorbeelden hoe dit eruitziet. Bij voorkeur van meerdere vakken. En laat docenten eventueel zelf voorbeelden bedenken. 
Voorbeelden
 • Onderwijsleergesprek
 • Socrative

Slide 22 - Tekstslide

Geef goede voorbeelden hoe dit eruitziet. Bij voorkeur van meerdere vakken. En laat docenten eventueel zelf voorbeelden bedenken. 
Voorbeelden
 • Onderwijsleergesprek
 • Ideeën?

Slide 23 - Tekstslide

Geef goede voorbeelden hoe dit eruitziet. Bij voorkeur van meerdere vakken. En laat docenten eventueel zelf voorbeelden bedenken.