6.5 pH berekenen

6.5 pH berekenen
1 / 12
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4,5

In deze les zitten 12 slides, met interactieve quiz en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

6.5 pH berekenen

Slide 1 - Tekstslide

Deze les
 • Uitleg rekenen met pH
 • Maken 48, 50, 51, 53, 54
 • Uitleg rekenen met pOH
 • Maken 55 t/m 57

Slide 2 - Tekstslide

Leerdoel
Je leert om de pH te berekenen met [H+]/[OH-], en andersom.

Slide 3 - Tekstslide

pH rekenen bij zuren
 • De pH van een zure oplossing is afhankelijk van de concentratie H+ ionen, [H+].
 • Logaritmische schaal
 • Formules in Binas 38A (er staat H3O+ i.p.v. H+)
pH = -log[H+]
[H+]=10-pH

Slide 4 - Tekstslide

Significantie
 • Bij logaritmische berekeningen (pH rekenen) gaat significantie net iets anders.
 • Aantal significante cijfers bij pH is het aantal decimalen.

Slide 5 - Tekstslide

Voorbeeld 1
Een monster regenwater bevat 5,2*10-4 mol H+ per liter. Bereken de pH.

Antwoord:
[H+] = 5,2*10-4 mol/L
pH = -log[H+] = -log (5,2*10-4) = 3,28
([H+] in 2 sig. cijfers, dus pH met 2 decimalen)

Slide 6 - Tekstslide

Voorbeeld 2
De pH van maagzuur is 1,90. Bereken [H+].

Antwoord:
[H+] = 10-pH = 10-1,90 = 1,3*10-2 M
(pH heeft 2 decimalen, dus [H+] geven in 2 sig. cijfers)

Slide 7 - Tekstslide

Aan de slag
Maken vragen 48, 50, 51, 53, 54

Slide 8 - Tekstslide

pH rekenen bij basen
 • De pH van een basische oplossing is afhankelijk van de concentratie OHionen, [OH-].
 • We gebruiken hierbij de pOH als tussenstap. 
 • pH + pOH = 14,00 (leer deze formule uit je hoofd!)
 • Formules in Binas 38A:
pOH = -log[OH-]
[OH-]=10-pOH

Slide 9 - Tekstslide

Voorbeeld 3
De pH van ammonia is 11,5. Bereken [OH-].

Antwoord:
pH + pOH = 14,00
pOH = 14,00 - pH = 14,00 - 11,5 = 2,5
[OH-]=10-pOH = 10-2,5 = 3*10-3 M
(pH heeft 1 decimaal, dus [OH-] geven in 1 sig. cijfer)

Slide 10 - Tekstslide

Bereken de pH van een oplossing met
[OH-] = 4,5*10-3 M

Slide 11 - Open vraag

Aan de slag
Maken vragen 55 t/m 57

Slide 12 - Tekstslide