Kwaliteitszorg Thema 2 les 2

Kwaliteitszorg module 4
* Kenmerken van een zorgorganisatie
* Werkklimaat
* Arbeidsomstandigheden
1 / 31
volgende
Slide 1: Tekstslide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 3

In deze les zitten 31 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Kwaliteitszorg module 4
* Kenmerken van een zorgorganisatie
* Werkklimaat
* Arbeidsomstandigheden

Slide 1 - Tekstslide


Kenmerken van een zorgorganisatie

Slide 2 - Tekstslide

Organisatiestructuur
* De structuur van een organisatie is afhankelijk van de grootte van de organisatie.
* Een organisatiestructuur zorgt ervoor dat iedereen een plaats krijgt in de organisatie, daardoor weet je wat je functie is en aan wie je verantwoording verschuldigd bent.
* Bij je functie hoort een functieprofiel waarin staat welke werkzaamheden je dient te verrichten en welke bevoegdheden je hebt.

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Video

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

Zelfsturing
Teams nemen, vanuit een gezamenlijk te behalen resultaat, zelf verantwoordelijkheid om oplossingen voor vraagstukken te bedenken en uit te voeren.

De rol van een manager verandert. (coach)

Slide 11 - Tekstslide

Missie, visie en doelstellingen
Missie 
Visie
Doelstellingen
Strategie

Opdracht
Maak groepjes van 4 en zoek bovenstaande onderwerpen op. Wat betekent dit en geef voorbeelden erbij.

Slide 12 - Tekstslide

Wat zou er in een visie kunnen staan?

Slide 13 - Open vraag

Waarom is het belangrijk dat je als verpleegkundige weet wat er in de visie staat van de organisatie waarvoor je werkt?

Slide 14 - Open vraag

Formele en informele regels
Zoek op in duo's:

Wat zijn formele regels?

Wat zijn informele regels?

Slide 15 - Tekstslide

Grenzen aan het beroep
Moeten
Mogen
Willen
Kunnen
Geef voorbeelden van situaties van je stage waarbij bovenstaande woorden duidelijk maken waar grenzen liggen m.b.t. het beroep van verpleegkundige.

Slide 16 - Tekstslide

CAO
Collectieve Arbeids Overeenkomst

* Zowel werkgevers als werknemers moeten zich houden aan deze vastgestelde rechten en plichten.

Slide 17 - Tekstslide

Werkklimaat

Slide 18 - Tekstslide

Waarom is een goed werkklimaat belangrijk?

Slide 19 - Open vraag

Wat zou jij zelf kunnen doen ter bevordering van het werklimaat?

Slide 20 - Open vraag

Wat zou een goed werkklimaat kunnen verpesten?

Slide 21 - Open vraag

Materiele en immateriele werkomstandigheden
Opdracht:
Maak met een groepje van 4 een mindmap. 
Daarin moet duidelijk worden wat materiele en immateriële werkomstandigheden zijn.

Slide 22 - Tekstslide

Agressie en intimidatie
* Verbale agressie
* Fysieke agressie
* Psychische agressie

Slide 23 - Tekstslide

Wat kunnen oorzaken zijn van agressie bij zorgvragers?

Slide 24 - Open vraag

Wat kan jij als verpleegkundige doen om agressie te voorkomen?

Slide 25 - Open vraag

Medezeggenschap
* OR (ondernemingsraad)
* Leerlingen of studentenraad (studentenarena)
* Adviesraad zorgprofessionals (VAR)

Slide 26 - Tekstslide

Arbeidsomstandigheden

Slide 27 - Tekstslide

Ziekte en verzuim
* Verzuimpercentage
* Kort verzuim
* Middellang- en langdurig verzuim
* Re-integratie
Opdracht:
Maak een informatiefolder waarin deze begrippen uitgelegd staan. Beschreven in eigen woorden.

Slide 28 - Tekstslide

Beroepsziekten in de zorgsector
* Klachten aan polsen, armen, schouders en nek. (CANS)
* Rugklachten
* Huidaandoeningen
* Klachten door onregelmatige diensten
* PTSS

Slide 29 - Tekstslide

Balans tussen privé en werk
* Arbeidstijden, rooster, extra werken
* Nee durven zeggen
* Keuzes maken

Slide 30 - Tekstslide

Pesten en seksuele intimidatie
* Bespreekbaar maken met collega's, manager of vertrouwenspersoon.
* Klacht indienen
* Zoek hulp/ondersteuning

Dit geldt ook voor discriminatie op het werk!

Slide 31 - Tekstslide