VS §1 Wie helpt?

De verzorgingsstaat
Paragraaf 1: Wie helpt?
1 / 36
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

In deze les zitten 36 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

De verzorgingsstaat
Paragraaf 1: Wie helpt?

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Link

Slide 3 - Video

Leerdoel
Je kent de drie mechanismen om inkomen en hulp te regelen en te verdelen(overheid, markt en particulier initiatief) en je kent de sterke en zwakke punten van de drie mechanismen

Slide 4 - Tekstslide

Leerdoel
Je kent de verschillende standpunten van politieke partijen over de verzorgingsstaat. Daarnaast kun je zelf een standpunt innemen en beargumenteren ten aanzien van de verzorginsstaat

Slide 5 - Tekstslide

Voorbereiding debat 
1. Vorm groepen van 4. Jullie vertegenwoordigen 1 partij. 

2. Het debat bestaat uit 3 stellingen. Deze bereiden jullie vanuit de ideologie van de partij voor. Hiervoor gebruik je het verkiezingsprogramma en internet (telefoon).

3. Bij elke stelling een andere spreker (5 min per stelling).


Slide 6 - Tekstslide

Stelling 1:


De verzorgingsstaat moet hervormd worden
timer
5:00

Slide 7 - Tekstslide

Stelling 2:

De overheid moet de belastingen verhogen om de kloof tussen arm en rijk tegen te gaan
timer
5:00

Slide 8 - Tekstslide

Stelling 3:


De overheid moet zich meer inzetten om de burger gezonder te laten leven
timer
5:00

Slide 9 - Tekstslide

Stelling 4:


Onderwijs moet voor iedereen gratis worden
timer
5:00

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Verzorgingsstaat

Slide 12 - Woordweb

Vier functies verzorgingsstaat
 • Verzorgen: bijv. verplichte zorgverzekering/verpleeghuizen (fysieke en psychische aandoeningen)
 • Verzekeren: sociale zekerheidsstelsel --> bijv. uitkeringen, AOW, WW, bijstand
 • Verheffen: kansen geven om te onwikkelen --> bijv. Onderwijs, bibliotheken, cultuursubsidies
 • Verbinden: sociale cohesie en solidariteit --> bijv. via onderwijs, zorg etc. maakt overheid verschillen tussen bevolkgingsgroepen kleiner

Slide 13 - Tekstslide

Zorg
Waarom zijn er spanningen in de zorg?

Wie is er verantwoordelijk voor de zorg?

Hoe moeten we volgens jou de zorg in Nederland regelen?

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Video

Wie zorgt er nu voor ons?
Overheid
Markt
Particulier initiatief

Slide 16 - Tekstslide

Overheid
Financiering: door belastingen en premies
Alles vastleggen in wetten

 • Voordeel: gelijkheid
 • Nadeel: geen keuzevrijheid

Slide 17 - Tekstslide

Markt
Zorg op basis van vrijheid en wederkerigheid. Contract afsluiten

 • Voordeel: keuzevrijheid
 • Nadeel: niet iedereen kan het betalen

Slide 18 - Tekstslide

Particulier initiatief
Zorgen voor elkaar omdat het zo hoort.

 • Voordeel: sociale cohesie versterkt + geen kosten
 • Nadeel: niet iedereen heeft sociaal netwerk

Slide 19 - Tekstslide

Particulier initiatief
Overheid
Markt

Slide 20 - Tekstslide

Maatregelen van de overheid 

 
 • Vanaf jaren ’80: forse bezuinigingen op uitkeringen en verlaging van de uitkeringen 
 • Strengere controle op uitkeringen door het UWV 
 • Aantrekkelijker maken van werk: deeltijd, thuiswerk en loon hoger dan een uitkering 
 • Strengere (her)keuring van arbeidsongeschikten en nieuwe wet: WIA 
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Slide 21 - Tekstslide

Wat vinden politieke partijen van de verzorgingsstaat?

Bedenk wat de volgende politieke partijen van de verzorgingsstaat vinden. Geef per stroming twee argumenten:
1. Rechtsliberalen
2. Christendemocraten
3. Sociaaldemocraten
4. Links-liberalen
timer
6:00

Slide 22 - Tekstslide


 
Wat vindt de politiek? 


 • Sociaal-democraten: afblijven van de verzorgingsstaat. De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. (PvdA) 
 • Christen-democraten: rol van de overheid kan worden beperkt: 'goede christenen helpen elkaar'. (CDA) 
 • Liberalen: verzorgingsstaat kan blijven bestaan, maar er moet wel op bezuinigd worden. (VVD)

Slide 23 - Tekstslide


Rechts-liberalen

 • VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)
 • De overheid moet zich zo min mogelijk bemoeien met de levens van mensen
 • Lage uitkeringen, zodat werklozen eerder bereid zijn om werk te zoeken


Slide 24 - Tekstslide


Christendemocraten

 • O.a. het CDA (Christen Democratisch Appèl)
 • Er moet bezuinigd worden op de verzorgingsstaat
 • Niet alleen de overheid moet mensen helpen, ook moeten mensen vrienden en familie helpen als dat kan. Naastenliefde en solidariteitSlide 25 - Tekstslide


Sociaaldemocraten

 • O.a. de Pvda (Partij van de Arbeid)
 • De verzorgingsstaat moet worden aangepast
 • Maatregelen zijn nodig zodat iedereen ook in de toekomst in welvaart kan leven.
 • De belasting van de rijken kan omhoog om de verzorgingsstaat te kunnen blijven betalen; nivellering.Slide 26 - Tekstslide


Links-liberalen

 • O.a. D66 (Democraten '66) en GroenLinks
 • De verzorgingsstaat moet worden aangepast aan de moderne samenleving

 • D66 wil voorkomen dat mensen afhankelijk worden van een uitkering en wil dat mensen een goede opleiding krijgen .
 • GroenLinks wil mensen met tijdelijke arbeidscontracten beschermen.Slide 27 - Tekstslide


Verzorgingsstaat niet aanpassen?


 • O.a. SP (Socialistische Partij) en PVV (Partij voor de Vrijheid)
 • De verzorgingsstaat zoveel mogelijk in stand houden.
 • De overheid moet maar ergens anders op bezuinigen, zoals de bureaucratie
 • Hogere belastingen voor de allerrijksten.Slide 28 - Tekstslide

Bij welke opvatting sluit jij je aan?
A
VVD
B
CDA
C
Sociaaldemocraten
D
Links-liberalen

Slide 29 - Quizvraag

Slide 30 - Video

Leerdoel
Je kunt uitleggen wat een verzorgingsstaat is, welke drie mechanismen om te bepalen hoe wij onze zorg regelen, en hoe de politiek over de verzorgingsstaat denkt.

Slide 31 - Tekstslide

Slide 32 - Link

Maak de opdrachten
zie planner

Slide 33 - Tekstslide

Leerdoel
Je kent de drie mechanismen om inkomen en hulp te regelen en te verdelen(overheid, markt en particulier initiatief) en je kent de sterke en zwakke punten van de drie mechanismen

Slide 34 - Tekstslide

Vragen
Welke opdrachten vond je lastig en waarom?

Slide 35 - Tekstslide

+ opdracht
Teken de welfare triangle en zet aan de hand van de partijprogramma's de politieke partijen die nu in de Tweede Kamer zitten op de goede plaats in de driehoek betreft zorg voor ouderen.

Slide 36 - Tekstslide