14. 1 Typen bindingen tussen mensen en 14.2 paradigma's

Studieplanner periode 2 staat in classroom
Let op deze periode praktische opdracht!!!
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijwetenschappenMiddelbare schoolvwoLeerjaar 6

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Studieplanner periode 2 staat in classroom
Let op deze periode praktische opdracht!!!

Slide 1 - Tekstslide

14.1 Typen bindingen tussen mensen


De sociale bindingen tussen mensen zijn van groot belang omdat mensen fundamenteel van elkaar afhankelijk zijn. Slide 2 - Tekstslide

Bindingen

Slide 3 - Tekstslide

14.2 Bindingen bezien vanuit paradigma’s

Slide 4 - Tekstslide

Het functionalisme-paradigma 
Wetenschappers binnen het functionalisme-paradigma benadrukken het belang van de onderlinge verbondenheid en betrokkenheid als functies die bijdragen aan het voortbestaan van de samenleving. Zij richten zich op vragen als: Wat bindt mensen onderling? Wat zijn indicatoren van sociale cohesie? 

Voor het voortbestaan van een samenleving is een zekere mate van cohesie noodzakelijk. 

Slide 5 - Tekstslide

Emile Durkheim (1858-1917)


Mensen behoren tot groepen (religies, familie, gezinnen) en vormen een collectief bewustzijn. 

Deze groepen spelen een belangrijke rol waarom een samenleving bij elkaar blijft. 

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Video

Slide 8 - Video

Het conflict-paradigma
Kern:
Wetenschappers binnen het conflict-paradigma stellen juist de afwezigheid van sociale cohesie centraal. 

Een belangrijk aspect van groepsvorming is dat men bepaalt wie wel en wie niet tot de groep behoort. Dit duidt mogelijk op sociale uitsluiting en kan leiden tot conflicten.


Slide 9 - Tekstslide

Het sociaalconstructivisme-paradigma
Kern:
Wetenschappers binnen het sociaalconstructivisme-paradigma stellen het handelen van personen ten opzichte van elkaar centraal. Zij richten zich op vragen als: hoe wordt de onderlinge samenhang en betrokkenheid in de samenleving waargenomen, ervaren en gewaardeerd?

Binnen dit paradigma ligt de nadruk op de persoonlijkheid of de identiteit van de actor en op diens identificaties.

Slide 10 - Tekstslide

Het sociaal constructivisme stelt dat verschijnselen
sociale constructies zijn. 
De werkelijkheid is dan ook sociaal geconstrueerd.
Dit wil zeggen dat ‘de’ werkelijkheid niet bestaat en dat wat men ziet als ‘werkelijkheid’ sterkt afhangt van de sociale context waarin men verkeert. 

Wat mensen voor waar aannemen. De manier waarop ze de werkelijkheid kennen, is ontstaan in onderlinge interacties en is gerelateerd aan het perspectief. 

Slide 11 - Tekstslide

Multiple identity
Binnen dit sociaalconstructivisme-paradigma
speelt het begrip multiple identity (meervoudige identiteit) een rol: 

Iedereen maakt deel uit van meerdere en
wisselende groepen ieder met eigen waarden en normen. 
Kan leiden tot rolconflict of rolverwarring. 

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Video

Het rationele-actor-paradigma
Binnen het rationele actor-paradigma is aandacht voor het gedrag en de houding van actoren die bindingen met elkaar aangaan en continueren voor zover zij er elk voordelen aan ontlenen. 
Bindingen zijn in deze opvattingen ruilrelaties, waarin beloningen worden uitgewisseld.

Slide 14 - Tekstslide

Actor
Structuren
rationele-actor-paradigma
Sociaal-constructivisme-paradigma
Conflict-paradigma
functionalisme-paradigma

Slide 15 - Sleepvraag

Conflict
consensus
Rationele-actor-paradigma
Conflict-paradigma
sociaal-constructivisme-paradigma
functionalisme-paradigma

Slide 16 - Sleepvraag

Functionalisme-paradigma
conflict-paradigma
rationele-actor-paradigma
sociaal-constructivisme-paradigma
Emile Durkheim
Multiple Identity
Theodor Adorno
dilemma van collectieve actie

Slide 17 - Sleepvraag