Ecologie oefentoets 1

Weet je nog? Welke stoffen uit het volgende rijtje zijn anorganische stoffen? koolhydraten, water, vetten, eiwitten, koolstofdioxide.
A
koolhydraten, koolstofdioxide en water
B
koolhydraten, vetten en eiwitten
C
water en koolstofdioxide
D
water, vetten en eiwitten
1 / 29
volgende
Slide 1: Quizvraag
BiologieMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 4

In deze les zitten 29 slides, met interactieve quizzen.

Onderdelen in deze les

Weet je nog? Welke stoffen uit het volgende rijtje zijn anorganische stoffen? koolhydraten, water, vetten, eiwitten, koolstofdioxide.
A
koolhydraten, koolstofdioxide en water
B
koolhydraten, vetten en eiwitten
C
water en koolstofdioxide
D
water, vetten en eiwitten

Slide 1 - Quizvraag

Weet je nog? De fotosynthese kun je schematisch zo samenvatten:
glucose + zuurstof --> koolstofdioxide + water + energie. Juist of onjuist?
A
juist
B
onjuist

Slide 2 - Quizvraag

Een reeks soorten, waarbij elke soort wordt opgegeten door de volgende soort heet een voedselketen.
A
juist
B
onjuist

Slide 3 - Quizvraag

Iedere voedselketen begint met een reducent.
A
juist
B
onjuist

Slide 4 - Quizvraag

Reducenten zijn organsimen die organische stoffen afbreken tot anorganische stoffen. Welk van de voglende organisme(n) is/zijn
een reducent(en)
A
planten en dieren
B
bacteriën en schimmels en afvaleters
C
D
bacteriën en schimmels

Slide 5 - Quizvraag

Iedere voedselketen begint met een producent.
A
juist
B
onjuist

Slide 6 - Quizvraag

Welke van de volgende organisme(n) zijn producenten? alg, blauwalg, blauwwier, plantaardig plankton, klaproos, tulp, eikenboom.
A
alg, blauwalg, plantaardige plankton
B
klaproos, tulp en eikenboom
C
alg, klaproos, tulp en plantaardig plankton
D
alg, blauwalg, blauwwier, plantaardig plankton, klaproos, tulp en eikenboom

Slide 7 - Quizvraag

Welk proces vindt er plaats in de bladgroenkorrels van producenten?
A
fotosynthese
B
verbranding

Slide 8 - Quizvraag

Planteneters zijn consumenten van de 2de orde.
A
juist
B
onjuist

Slide 9 - Quizvraag

Een harde oostenwind is een abiotische factor.
A
juist
B
onjuist

Slide 10 - Quizvraag

Een merel is een vogel die o.a. leeft in parken. Een merel kan worden opgegeten door een kat. Een kat is een roofdier. Is de kat een biotische factor of een abiotische factor voor de merel
A
abiotische factor
B
biotische factor

Slide 11 - Quizvraag

Licht, regen, lucht, wind, temperatuur bodem en water zijn voorbeelden van
A
abiotische factoren
B
biotische factoren

Slide 12 - Quizvraag

Producenten nemen anorganische stoffen op uit hun milieu.
A
juist
B
onjuist

Slide 13 - Quizvraag

In een ecosysteem komen meerdere populaties voor.
A
juist
B
onjuist

Slide 14 - Quizvraag

Consumenten nemen anorganische stoffen op uit hun milieu.
A
juist
B
onjuist

Slide 15 - Quizvraag

In de afbeelding is de kringloop van stoffen in een ecosysteem schematische weergeven.
Met nummer 1 wordt een ..... aangegeven.
A
producent
B
consument
C
reducent

Slide 16 - Quizvraag

In de afbeelding is de kringloop van stoffen in een ecosysteem schematische weergeven.
Met nummer 2 en 3 worden een ..... aangegeven.
A
producenten
B
consumenten
C
reducenten

Slide 17 - Quizvraag

In de afbeelding is de kringloop van stoffen in een ecosysteem schematische weergeven.
Met nummer 4 wordt een ..... aangegeven.
A
producent
B
consument
C
reducent

Slide 18 - Quizvraag

In de afbeelding is de kringloop van stoffen in een ecosysteem schematische weergeven.
In nummer 1 vindt fotosynthese plaats.
A
juist
B
onjuist

Slide 19 - Quizvraag

In de afbeelding is het verband tussen de temperatuur en het aantal individuen van de populatie. Bij welke temperatuur zijn de groei- en voortplantingskansen van deze organisme het grootst?
A
10 graden celsius
B
20 graden celsius
C
30 graden celsius

Slide 20 - Quizvraag

In een weiland bestaat een bepaalde voedselketen uit de volgende organismen:
gras --> sprinkhaan --> koekoek --> havik
Deze voedselketen wordt weergegeven in een piramide van biomassa. In welke piramide is de piramide van biomassa op de juiste manier getekend?
A
P
B
Q
C
R
D
S

Slide 21 - Quizvraag

In een weiland bestaat een bepaalde voedselketen uit de volgende organismen:
gras --> sprinkhaan --> koekoek --> havik
Deze voedselketen wordt weergegeven in een piramide van biomassa. In welke piramide is de piramide van aantallen op de juiste manier getekend?
A
P
B
Q
C
R
D
S

Slide 22 - Quizvraag

In een weiland bestaat een bepaalde voedselketen uit de volgende organismen:
eikenboom --> bladluis --> lieveheers beestje --> merel
Deze voedselketen wordt weergegeven in een piramide van biomassa. In welke piramide is de piramide van biomassa op de juiste manier getekend?
A
P
B
Q
C
R
D
S

Slide 23 - Quizvraag

In een weiland bestaat een bepaalde voedselketen uit de volgende organismen:
eikenboom --> bladluis --> lieveheers beestje --> merel
Deze voedselketen wordt weergegeven in een piramide van biomassa. In welke piramide is de piramide van aantallen op de juiste manier getekend?
A
P
B
Q
C
R
D
S

Slide 24 - Quizvraag

In de afbeelding zie je de koolstofkringloop schematisch weergegeven. Welke organismen worden met de letter A aangegeven?
A
producenten
B
consumenten
C
reducenten

Slide 25 - Quizvraag

Wat is de energiebron die de koolstofkringloop in stand houdt?

Slide 26 - Open vraag

In de afbeelding zie je de koolstofkringloop schematisch weergegeven. Met welke pijlen wordt het proces 'verbranding' aangegeven?
A
5 , 2 , 3
B
1, 2 en 3
C
4, 5, 7
D
3, 6 en 7

Slide 27 - Quizvraag

In de afbeelding zie je de koolstofkringloop schematisch weergegeven. Met welke pijl wordt de fotosynthese aangegeven?
A
1
B
2
C
3
D
4

Slide 28 - Quizvraag


A

Slide 29 - Quizvraag