Recap and Exercises GrammarRecap and Exercises 
Grammar
1 / 33
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

In deze les zitten 33 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze lesRecap and Exercises 
Grammar

Slide 1 - Tekstslide

Grammar

Slide 2 - Woordweb

What are we       going to do today?
* Quick recap on the following subjects:
• Future
• If-sentences first and second conditional
• Adjectives and Adverbs
• Word order
• Past simple vs. Past continuous
* Quiz
* Poll 

Slide 3 - Tekstslide

Future

Slide 4 - Tekstslide

Future 

Slide 5 - Tekstslide

will - future 

will + verb
example: The sun will shine


Slide 6 - Tekstslide

present simple


take the form of the infinitive without to
example: 
To grow =
I grow 

present continuous/progressive

form of to be + verb+ing
example: We are going on vacation

Slide 7 - Tekstslide

If-sentences
  • First conditional
  • second conditional

Slide 8 - Tekstslide

If - sentences (first conditional)
If you study well,
you will pass the test. 
voorwaarde
waarschijnlijk gevolg
* In dit zinsdeel gebruik je altijd will + werkwoord
  will pass

Slide 9 - Tekstslide

If - sentences(second conditional)
If I won the lottery,
I would buy a bigger house.
So when do we use the second conditional?
* Als het onwaarschijnlijk is dat er aan de voorwaarde voldaan kan worden

Dus, als iets onwaarschijnlijk is om te gebeuren - nu of in de toekomst.

Slide 10 - Tekstslide

Adjectives and Adverbs

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

Word order

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide

Past continuous

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Tekstslide

Past Simple

Slide 19 - Tekstslide

Past simple
* What is the past simple?
* How do we make the Past simple?
Regular verbs = Stam + ed 
For example: Yesterday, I promised my brother to help him. 
Irregular verbs: Geen touw aan vast te knopen! 
For example: I fly -  last week I flew

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Tekstslide

Quiz

let's put it to practice

Slide 22 - Tekstslide

choose the right wordorder
A
Who - does - where - what - when
B
Who - does - where- when - what
C
Who - does - what - when - where
D
Who - does - what - where - when

Slide 23 - Quizvraag

Which one is an example of the past continuous?
A
I go to the zoo.
B
I was going to the zoo.
C
I went to the zoo.
D
I have gone to the zoo.

Slide 24 - Quizvraag

future
Next week we ______ (go) on holiday
A
are going to go
B
will go
C
go

Slide 25 - Quizvraag

Second Conditional:
I ... (not - eat) that, if I ... (be) you!
A
wouldn't eat, were
B
didn't eat, would be
C
won't eat, were
D
wouldn't eat, was

Slide 26 - Quizvraag

FIRST CONDITIONAL: Complete the sentence.

I hate getting wet! If it rains, I ... outside.
A
will go
B
won't go
C
going
D
goes

Slide 27 - Quizvraag

How do you form the Past continuous?
A
am, are, is + ww + ING
B
was, where + ww + ING
C
was, were + ww + ING
D
ww + ed / d

Slide 28 - Quizvraag

past simple of 'have'
A
had
B
haved

Slide 29 - Quizvraag

Adjectives and adverbs
The concert is .....
A
terribly
B
terrible

Slide 30 - Quizvraag

Second conditionals:
If we .... (live) in Mexico, I ...... (speak) Spanish.
A
Lives / would speak
B
Lived / would speak
C
Lived / 'd speak
D
Live / would speak

Slide 31 - Quizvraag

Do you think this lesson was useful?
😒🙁😐🙂😃

Slide 32 - Poll

Good luck!
You got this! 

Slide 33 - Tekstslide