Thema 7 BS 3

Thema 7
Basisstof 3: Bevruchting
1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 1

In deze les zitten 14 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Thema 7
Basisstof 3: Bevruchting

Slide 1 - Tekstslide

Op welke twee manieren kunnen bloemen bestoven worden?

Slide 2 - Open vraag

Leerdoelen
Na deze les weet je hoe bevruchting plaatsvindt in de bloemen van planten

Slide 3 - Tekstslide

Herhaling bestuiving
Stuifmeelkorrels gaan van de meeldraad naar de stamper


(Door insecten of door wind)

Slide 4 - Tekstslide

Een bepaalde bloem heeft veel kleuren, is dit een windbloem of een insectenbloem?
A
Windbloem
B
Insectenbloem

Slide 5 - Quizvraag

Bevruchting
Stuifmeelkorrels komen op de stempel terecht

Stuifmeelkorrels vormen een stuifmeelbuis door de stijl heen richting het vruchtbeginsel

In het vruchtbeginsel zitten 1 of meerdere zaadbeginsels

Slide 6 - Tekstslide

Bevruchting

De afbeelding is op één zaadbeginsel ingezoomd

In het zaadbeginsel zit een eicel
De stuifmeelbuis komt aan bij de eicel

Eicelkern en stuifmeelkern versmelten

Slide 7 - Tekstslide

Bevruchting
De bevruchte eicel heet nu een kiem

Het zaadbeginsel wordt uiteindelijk een zaad, met daarin dus de kiem

Slide 8 - Tekstslide

Welk proces wordt bedoeld met de pijl in de afbeelding?
(klik op plaatje)
A
Stempel
B
Stuifmeelkorrels
C
Bevruchting
D
Bestuiving

Slide 9 - Quizvraag

Welk proces wordt bedoeld met de pijl in de afbeelding?
(klik op plaatje)
A
Stuifmeelbuis
B
Zaadbeginsels
C
Bevruchting
D
Bestuiving

Slide 10 - Quizvraag

Anders bestuiven
Mensen kunnen planten handmatig bestuiven

Je kan met deze manier de 2 beste planten met elkaar laten voortplanten. Dat noem je kruisen

Dan krijg je zaden met de beste eigenschappen!

Slide 11 - Tekstslide

Zet in de goede volgorde

-->
Stuifmeelkorrel
Bevrcuhting
Kiem
Vruchtbeginsel
Bestuiving
Zaad
Zaadbeginsel
Stuifmeelbuis

Slide 12 - Sleepvraag

Vond je de vorige vraag moeilijk?

Bestudeer paragraaf 3 van het boek dan goed!

Slide 13 - Tekstslide

Opdrachten maken
Thema 7, par 3
Opdracht 13, 14 en 15

(via magister --> leermiddelen)

Slide 14 - Tekstslide