H3, les 2 wwspelling tt, vt vdw, gebiedende wijs, Engelse werkwoorden en bijvoeglijk gebruik vdw

Werkwoordspelling
1 / 40
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

In deze les zitten 40 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 9 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Werkwoordspelling

Slide 1 - Tekstslide

Lesdoel:
Aan het einde van deze les heb je geoefend met werkwoordspelling:
pvtt
pvvt
vd 
bijvoeglijk gebruikt vd (bn)

Slide 2 - Tekstslide

Lesplanning
 • Wat weet je nog?
 • Instructie (voor degene die dat nodig hebben)
 • Zelf eventueel korte video bekijken over ww-spelling (helemaal onderaan in de LessonUp)
 • Oefenen in de methode - klaar = lezen uit je leesboek of doorwerken (zie SOM) 
 • Afsluiten 

Slide 3 - Tekstslide

Schrijf drie dingen op
die je van
de vorige les
onthouden hebt.

Slide 4 - Woordweb

Voor het spellen van de persoonsvorm in de tegenwoordige tijd kan je 't x-kofschip gebruiken.
A
waar
B
niet waar

Slide 5 - Quizvraag

Voor het spellen van het voltooid deelwoord kun je 't x-kofschip gebruiken.
A
waar
B
niet waar

Slide 6 - Quizvraag

Voor het spellen van de persoonsvorm in de verleden tijd kun je 't x-kofschip gebruiken.
A
waar
B
niet waar

Slide 7 - Quizvraag

De klas heeft dat (beloven)
A
belooft
B
beloofdt
C
beloofd
D
beloovd

Slide 8 - Quizvraag

Hij heeft het (gevonden) geld naar de politie gebracht.
A
gevonden
B
gevonde
C
gevondden

Slide 9 - Quizvraag

De vorige les (besteden) we al tijd aan werkwoordspelling.
A
besteden
B
besteede
C
besteedden
D
besteeden

Slide 10 - Quizvraag

(Vinden) je het warm buiten?
A
Vin
B
Vint
C
Vindt
D
Vind

Slide 11 - Quizvraag

De leerlingen hebben hun eigen naam in de LessonUp (vermelden)?
A
vermeld
B
vermelt
C
vermeldt

Slide 12 - Quizvraag

Jaimie (racen) snel naar school toen hij zag hoe laat het was.
A
racet
B
racete
C
racte

Slide 13 - Quizvraag

Het (beloven) een mooie week te worden.
A
beloovt
B
beloovd
C
beloofd
D
belooft

Slide 14 - Quizvraag

Die leerling (timen) zijn aankomst precies.
A
timet
B
timt
C
timed

Slide 15 - Quizvraag

De (redden) puppy bibberde van angst.
A
gerede
B
geredden
C
geredde

Slide 16 - Quizvraag

Werkwoordstijden
 • OTT: onvoltooid tegenwoordige tijd - ik werk, ik lees 
 • OVT: onvoltooid verleden tijd - ik werkte, ik las 
 • VTT:voltooid tegenwoordige tijd - ik heb gewerkt, ik heb gelezen 
 • VVT: voltooid verleden tijd - ik had gewerkt, ik had gelezen (www = vt)
Ook nog:
 • OTTT: onvoltooid tegenwoordige toekomende tijd - ik zal werken, ik zal lezen
 • VTTT: voltooid tegenwoordige toekomende tijd - ik zal gewerkt hebben, ik zal gelezen hebben
 • OVTT: onvoltooid verleden toekomende tijd - ik zou werken, ik zou lezen
 • VVTT: voltooid verleden toekomende tijd - ik zou gewerkt hebben, ik zou gelezen hebben

Slide 17 - Tekstslide

Is het tegenwoordige tijd (tt)?
Meervoud (MV) = wij, jullie, zij = Infinitief = hele werkwoord 
(Stam = infinitief - 'en')

Enkelvoud (EV) = ik-vorm of ik-vorm+t
Ik vorm Ik loop naar huis
Jij/hij/zij/je/het/u VOOR het werkwoord staat = ik-vorm+t Jij loopt naar huis.
Je/jij DIRECT ACHTER de persoonsvorm: ik-vorm Dan loop je naar huis. - Loop jij naar huis?


Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Video

Verleden tijd: zwak of sterk?
Zwak/regelmatig:
klank blijft gelijk
Sterk/onregelmatig:
 klank verandert

Slide 20 - Tekstslide

Is het verleden tijd?
Is het een sterk (onregelmatig) werkwoord?
Bij sterke (regelmatige) werkwoorden verandert de ik-vorm van klank als je het werkwoord in de verleden tijd zet. 

Je kunt de verleden tijd dan alleen bepalen als je de verleden tijdsvorm weet. 

Daar komt dus een stukje taalgevoel/taalervaring bij kijken. Dit moet je dus weten!

Slide 21 - Tekstslide

Is het verleden tijd?
Is het een zwak (regelmatig) werkwoord?
Regel: Ik vorm + de(n) of te(n) --> de n is voor meervoud
Eindigt de stam op een t of een d? Dan staat er dus dubbel of dubbel dt!

Staat de laatste letter van de stam (hele werkwoord -en) in 'T KoFSCHiP?
(infinitief = wachten - stam = wacht) 
EV = ik-vorm +te     De hond blaft - De hond blafte     Zij wacht --> Zij wachtte
MV = ik-vorm +ten   De honden blaffen - De honden blaften     Jullie wachten --> Jullie wachtten

Staat de laatste letter van de stam niet in 't kofschip?
(infinitief = blozen -stam = bloz) 
EV = ik-vorm +de       U bloost --> u bloosde         Hij brandt de kaars - Hij brandde de kaars
MV = ik-vorm +den    Wij blozen --> wij bloosden       Jullie branden de kaars  - Jullie brandden de kaars

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Video

Voltooid deelwoord
 • Heeft een hulp werkwoord nodig,
 • Herken je aan ge-, be- en ver-
 • Eindigt vaak op een d of t

Twee trucjes:
 1. Je hoort vaak of een voltooid deelwoord op een -t of -d eindigt door het woord langer te maken (er een -e achter te denken).    --> Branden-  gebrande (kaars) -( De kaars IS gisteren) gebrand 
 2. Je kunt de regel van ‘T KoFSCHiP toepassen. 
 • Eindigt de stam op een letter uit 'TKoFSCHiP? Dan schrijf je een t. Vissen - stam = vis - Ik heb gevist
 • Eindigt de stam niet op een letter uit 't kofschip? Dan schrijf je een d.  Rennen - stam = ren - Ik heb gerend

  Slide 24 - Tekstslide

  Slide 25 - Video

  Gebiedende wijs
  Als in een zin een bevel of opdracht staat en die zin heeft geen onderwerp, dan staat de zin in de gebiedende wijs. De zin begint met een persoonsvorm die bestaat uit de stam of ik-vorm van het werkwoord.

  Was je handen!
  Doe je jas even uit.
  Let op!Leg neer die bal!
  Pak je boek!

  Uitzondering:
  Als na het werkwoord het persoonlijk voornaamwoord U wordt gebruikt, dan komt er wel een -t na de stam of de ik-vorm:
  Gaat u maar voor, Noteert u dat even.
  Loopt u alstublieft door!
  Geeft u dat maar aan mij.

  Slide 26 - Tekstslide

  Slide 27 - Video

  Voltooid deelwoord eindigt op -d of -t
  Als het voltooid deelwoord eindigt op -d of -t en het is bijvoeglijk gebruikt, dan schrijf je het zo kort mogelijk:
  Verpesten - het feest is verpest (voltooid deelwoord) - het verpeste feest (bijv. naamwoord)
  Dus niet zoals je zou spellen in de verleden tijd: hij verpestte het feest!

  Zeven - die bloem is gezeefd (voltooid deelwoord) - de gezeefde bloem (bijv. naamwoord)
  Zoeken - de sleutel is gezocht (voltooid deelwoord) - de gezochte sleutel (bijv. naamwoord)
  Kopen - de trui is gekocht (voltooid deelwoord) - de gekochte trui (bijv. naamwoord)

  Altijd zo kort mogelijk: 
  Je schrijft het bijvoeglijk naamwoord zo kort mogelijk, maar zorgt wel dat de uitspraak nog altijd klopt: geen tt of dd zoals in de verleden tijd gebeurt, behalve als de dd of tt al in het hele werkwoord staan (spelling/uitspraak) 
  ' De verbrede weg' in plaats van 'de verbreedde weg'.
   'De verpotte plant', anders staat er 'de verpote plant'.


  Slide 28 - Tekstslide

  Slide 29 - Video

  Vervoegen Engelse werkwoorden
  We vervoegen een werkwoord van Engelse herkomst alsof het een oorspronkelijk Nederlands werkwoord was. De stam schrijven we op dezelfde manier als in het Engels. Op die stam passen we de regels voor Nederlandse werkwoorden toe.

  1e persoon enkelvoud tegenwoordige tijd is gelijk aan de (aangepaste) stam
  ik shop
  ik save
  2e en 3e persoon enkelvoud tegenwoordige is gelijk aan de ik-vorm + ‘t’
  jij shopt, jij savet
  hij shopt, hij savet
  De verleden tijd is de ik-vorm + ‘de(n)’ of ‘te(n)’ ('T XKoFSCHiP)
  shop+te(n) → shopte(n)
  save+de(n) → savede(n)
  Het voltooid deelwoord is gelijk aan ‘ge’+ik-vorm+‘d/t’ (langer maken of 'T XKoFSCHiP)
  ge+shop+t → geshopt
  ge+save+d → gesaved

  Slide 30 - Tekstslide

  Voltooid deelwoord eindigt op -en
   

  Van verschillende sterke werkwoorden eindigt het voltooid deelwoord op -en
  In deze gevallen eindigt ook het bijvoeglijk naamwoord op -en

  dragen - de pet is gedragen (voltooid deelwoord) - de gedragen pet (bijv. naamwoord)
  helpen - de klant is geholpen (voltooid deelwoord) - de geholpen klant (bijv. naamwoord)
  vallen - de bal is gevallen (voltooid deelwoord) - de gevallen bal (bijv. naamwoord)
  smelten - het ijsje is gesmolten (voltooid deelwoord) - het gesmolten ijsje (bijv. naamwoord)

  Slide 31 - Tekstslide

  Slide 32 - Video

  Werk voor deze les:
  • H2, spelling, opdracht 10
  • H3, spelling, opdracht 9

  (Werk vorige les: 
  • De brug: blz. 262 (en 263, werkwoord schema), opdracht 1 en 2
  • In je boek H1, spelling, opdracht 10)

  Wat niet af is = huiswerk!
  timer
  20:00

  Slide 33 - Tekstslide

  Lesdoel:
  Aan het einde van deze les heb je geoefend met werkwoordspelling:
  pvtt
  pvvt
  vd 
  bijvoeglijk gebruikt vd (bn)

  Slide 34 - Tekstslide

  Schrijf drie dingen op
  die je vandaag geleerd hebt.

  Slide 35 - Woordweb

  Reflectie:
  Wat ging bij jou goed tijdens deze les?
  Wat kan nog iets beter?

  Slide 36 - Open vraag

  Feedback:
  Wat vond je fijn/goed aan deze les?
  Wat zou je liever anders willen zien?

  Slide 37 - Open vraag

  Slide 38 - Video

  Slide 39 - Video

  Slide 40 - Video