Les 'leidinggeven' H1 (leiderschapsstijlen)

Welkom
- 'Leidinggeven lunch'
- Komende 4 periodes
- Boek FD FLK 2
- Periode 1 & 2 > theorie en voorbereiding
- Periode 3  > Examen doen

1 / 23
volgende
Slide 1: Tekstslide
Facilitair LeidinggevendeMBOStudiejaar 3,4

In deze les zitten 23 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

Welkom
- 'Leidinggeven lunch'
- Komende 4 periodes
- Boek FD FLK 2
- Periode 1 & 2 > theorie en voorbereiding
- Periode 3  > Examen doen

Slide 1 - Tekstslide

Wat gaan we doen?
Periode 1 & 2  theorie en oefenen
Periode 3 examen afleggen, een week lang in de keukenSlide 2 - Tekstslide

Profieldeel P2-K2

P2-K2-W1  : Begeleidt en stuurt lerende medewerkers aan
P2- K2-W2: Plant en verdeelt werkzaamheden
P2-K2-W3 : Voert gesprekken met medewerkers

Slide 3 - Tekstslide

Waar hebben we het vorige week over gehad? Wat hebben we gedaan?

Slide 4 - Woordweb

Slide 6 - Video

H1 Kennismaken met de functie van leidinggevende
 1.5 Taken en verantwoordelijkheden leidinggevende

 • Werven en selecteren van nieuwe medewerkers;
 • Inwerken van nieuwe medewerkers;
 • Begeleiden van medewerkers bij scholing en deskundigheidsbevordering;
 • Begeleiden van stagiaires;
 • Voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken met medewerkers;
 • Loopbaan- en ziekteverzuimbegeleiding van medewerkers 

Slide 7 - Tekstslide

H1 Kennismaken met de functie van leidinggevende
Werving

Aandachtspunten:
 • Betrek huidige medewerkers in opstellen profiel/vacature
 • Vermeld wat medewerker mag verwachten van organisatie
 • Vermeld eisen/kwaliteiten die organisatie verwacht van kandidaat

Slide 8 - Tekstslide

H1 Kennismaken met de functie van leidinggevende

Slide 9 - Tekstslide

H1 Kennismaken met de functie van leidinggevende
Selecteren nieuwe medewerkers

Sollicitatiegesprek -> oriëntatie
 • Info over organisatie
 • Functie en taken
 • Arbeidsvoorwaarden (CAO)
 • Arbeidsomstandigheden
 • Verwachtingen
 • Verkennende vragen

Tweede gesprek -> definitieve keuze
 • Dieper ingaan op taken
 • Is kandidaat hier geschikt voor
 • Ervaring kandidaat

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Video

H1 Kennismaken met de functie van leidinggevende

Besluit genomen?

 • Leidinggevende informeert kandidaat
 • Aanvullend gesprek personeelszaken over arbeidsvoorwaarden
 • Laten tekenen arbeidsovereenkomst

Slide 12 - Tekstslide

H1 Kennismaken met de functie van leidinggevende
Inwerken van nieuwe medewerkers

Aandachtspunten:
 • Informatiepakket meegeven aan nieuwe medewerker
 • Inwerkperiode afstemmen met nieuwe medewerker
 • Inwerkprogramma onder begeleiding van een mentor
 • Evaluatie/terugkoppeling naar de (assistent-) leidinggevende

Slide 13 - Tekstslide

H1 Kennismaken met de functie van leidinggevende
Maken opdracht 1. 05

Lezen 1.5.3 t/m 1.5.6

Maken opdracht 1.06

Slide 14 - Tekstslide

H1 Kennismaken met de functie van leidinggevende
Functioneren van medewerkers bespreken

Beoordelingsgesprek
 • Eenrichtingsverkeer
 • Gaat over het verleden
Functioneringsgesprek
 • Tweerichtingsverkeer
 • Gericht op de toekomst
Loopbaanbegeleiding
 • Begeleiding carrière
 • Realiseren ambities
Ziekteverzuimbegeleiding
 • Preventief (voorkomen)
 • Curatief (oplossen)

Slide 15 - Tekstslide

H1 Kennismaken met de functie van leidinggevende

Slide 16 - Tekstslide

H1 Kennismaken met de functie van leidinggevende
Planningsniveaus

Planningen op strategisch niveau
 • Opgesteld en uitgevoerd door directie
 • Langere termijn
 • Gericht op gehele organisatie
Planningen op tactisch niveau
 • Opgesteld en uitgevoerd door directie samen met leidinggevenden.
 • Termijn van ca. 1 jaar
 • Concrete uitwerking van plannen strategisch niveau
Planningen op operationeel niveau
 • Opgesteld en uitgevoerd door leidinggevenden, evt. met medewerkers
 • Termijn van 1 dag tot 2 maanden
 • Worden binnen team besproken (teamoverleg)
 • Passen in plannen tactisch niveau

Slide 17 - Tekstslide

H1 Kennismaken met de functie van leidinggevende
Kleine test!

Slide 18 - Tekstslide

Wat is géén leiderschapstijl?
A
laissez- faire
B
consultatief
C
autoritair
D
sociaal gericht

Slide 19 - Quizvraag

Waar staat de x voor bij de leiderschapsstijlen van Mc Gregor?
A
geen motivatie
B
wel gemotiveerd
C
veel kennis
D
sociaal vaardig

Slide 20 - Quizvraag

'Zoek het zelf maar uit"
Dit is een kenmerk van welke leiderschapsstijl?
A
democratisch
B
laissez fair
C
autoritair
D
consultatief

Slide 21 - Quizvraag

Tijd over?
- Maak duo's en denk na over een special (examenweek)
- Kom bij mij om te kijken naar een geschikte week voor het leidinggeven

Slide 22 - Tekstslide

Hoe was deze les?
😒🙁😐🙂😃

Slide 23 - Poll