cross

35 25/12

1 / 11
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo lwooLeerjaar 3

In deze les zitten 11 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Lesson plan
- Bespreken SO
- Herhalen grammatica 11 - past simple VS present perfect
- Spreekkaarten + zelf oefenen
- herhaling grammar 12 - adverb of frequency

Slide 2 - Tekstslide

Grammar 11: Past simple
- Als je over iets wilt praten dat in het verleden is gebeurd en ook is afgelopen.
- Tijdsaanduiding:
 - yesterday                     - a week ago                                               ! LET OP !
- last year                        - in 1995                                     I bought a bike last week.
                                                                                     NL: Ik heb vorige week een fiets gekocht.
He visited Marocco last summer.                                                             
They went to Scotland a week ago.
I climbed Mount Everest in the summer of 1995. 
We ate a delicious meal last night. 

Slide 3 - Tekstslide

Grammar 11: Present perfect
- In het verleden begonnen en nu nog steeds aan de gang. 
- Als het niet belangrijk is wanneer iets gebeurd is, resultaten zijn zichtbaar. 
- Tijdsaanduiding:
-  for                         
 - since

It has rained since last Friday. (het is in het verleden begonnen, nog steeds aan de gang)
He has known her since last summer. (vrienden sinds het verleden, nu nog steeds)Slide 4 - Tekstslide

Past simple vs present perfect
               Past simple                                                                   Present perfect
     I knew Julie for 10 years.                                           I have known Julie for 10 years.
      I lost my keys yesterday.                                                      I have lost my keys!

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

Spreekkaart
1.  Lees de situatie door.
2. Kijk goed wie het gesprek start.
3. Voer de opdracht uit.
4. Wissel van rol.

Klaar?
stepping stones, slim stampen, grammar 11
timer
10:00

Slide 7 - Tekstslide

Grammar 12: Bijwoorden van frequentie
 Een bijwoord van tijd gebruik je om aan te geven hoe vaak/weinig je iets gebruikt/doet etc. 
- Bijwoorden van frequentie:                        
                     always                     frequently                  never
                     often                       sometimes                 usually
   
NL: Demi gaat nooit naar het winkelcentrum. 
EN: Demi never goes to the shopping centre. 

Slide 8 - Tekstslide

Grammar 12: Bijwoorden van frequentie
- bijwoorden van tijd staan vóór het hoofdwerkwoord:
Kelvin always reads a book before sleeping. 
She often visits her family. 

- Maar LET OP!
staat het werkwoord to be in de zin. Dan komt het bijwoord ERACHTER
I am always late for work. 
She is often late for school. 

Slide 9 - Tekstslide

Test yourself!
  1. He listens to the radio.                   (frequently)
  2. We are together.                              (rarely)
  3. Your sister travels by bike.            (always)
  4. I am tired.                                          (never)
  5. Kendrick is late.                               (usually)
  6. She is kind.                                       (always)


Slide 10 - Tekstslide

Homework
- Afmk. opdr 30 blz 21 wb
- mk. 2x woordjes G in schrift 

Slide 11 - Tekstslide