Nectar 1.3 + 1.5

H1: Gedrag
1 / 28
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 28 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 4 videos.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

H1: Gedrag

Slide 1 - Tekstslide

Wat is waar over prikkels en signalen?
A
Het is hetzelfde
B
Een signaal is altijd een prikkel
C
Een prikkel is altijd een signaal

Slide 2 - Quizvraag


A
Links protocol, rechts ethogram
B
Links ethogram, rechts protocol

Slide 3 - Quizvraag

Slide 4 - Video

0

Slide 5 - Video

Aangeboren gedrag

Slide 6 - Tekstslide

Aangeboren gedrag

Slide 7 - Tekstslide

Aangeboren én aangeleerd gedrag

Slide 8 - Tekstslide

Leren - inprenting
Lorenz - 1903-1989
Gevoelige periode

Slide 9 - Tekstslide

Leren door associeren - klassieke conditionering
Pavlov - 1849-1936


Slide 10 - Tekstslide

Klassieke conditionering - verband tussen twee verschillende prikkels

Slide 11 - Tekstslide

Leren door combineren - 
operante conditionering
Skinner - 1904-1990
Trial-and-error


Het effect van gedrag (beloning of straf) heeft invloed op de frequentie waarmee bepaald gedrag plaatsvindt

Slide 12 - Tekstslide

Operante conditionering - leren door belonen en straffen

Slide 13 - Tekstslide

Gewenning - aangeleerd/ aangeboren gedrag afleren
De respons op een prikkel neemt af bij herhaaldelijke toediening van een prikkel (drempelwaarde verhoogt). 

Is meestal in de praktijk het afleren van een niet adequate (schrik)reactie en voorkomt dat het centrale zenuwstelsel overbelast raakt met onbelangrijke informatie.

Voorbeeld: Politiepaarden worden bijvoorbeeld getraind met vuur en explosies en raken daardoor gewend aan deze omstandigheden.

Slide 14 - Tekstslide

Leren van elkaar
Sociaal gedrag moet je leren, hiervoor heb je soortgenoten nodig.
In groepen is sprake van een rangorde - sommige individuen zijn dominant, anderen onderdanig.

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Video

Slide 20 - Video

Welke vorm van leren is hier te zien?
A
Gewenning
B
Klassieke conditionering
C
Operante conditionering
D
Inprenting

Slide 21 - Quizvraag

Slide 22 - Link

Conflict gedrag
Komt voor als twee gedragssystemen in conflict komen.
Dit gebeurt wanneer tegenstrijdige prikkels tegelijk tegenstrijdige gedragssystemen oproepen.
Drie vormen:
Ambivalent gedrag
Omgericht gedrag
Overspronggedrag

Slide 23 - Tekstslide

Ambivalent gedrag
Het dier vertoont afwisselend gedragselementen uit beide gedragssystemen.

Bijv. op de grens van een territorium: 

Twee tegengestelde gedragssystemen tegelijkertijd zichtbaar, vluchten en vechten

Slide 24 - Tekstslide

Omgericht gedrag
Het gedrag wordt gericht op een ander doel/ object


Wie slaat er wel eens met de deur als hij boos is? 

Het gedragssyteem agressie wordt op iets heel anders gericht

Slide 25 - Tekstslide

Overspronggedrag
Ongepast gedrag voor de situatie.
Bijv. bij spelagressie. Om een intern conflict op te lossen (spelen of vechten?) gaan dieren soms maar heel iets anders doen, zoals zichzelf likken om de stress te verminderen.

Slide 26 - Tekstslide

Slide 27 - Link

Opdrachten
Maak 1.3 opdr. 1 t/m 11
Maak 1.5 opdr. 1 t/m 12

Slide 28 - Tekstslide