1.4 Aangeboren of aangeleerd

H1: Gedrag
1 / 28
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

In deze les zitten 28 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 6 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

H1: Gedrag

Slide 1 - Tekstslide

Wat is waar over prikkels en signalen?
A
Het is hetzelfde
B
Een signaal is altijd een prikkel
C
Een prikkel is altijd een signaal

Slide 2 - Quizvraag

Doel en begrippen 1.4
Je leert welk gedrag dieren vanaf hun geboorte vertonen en hoe ze nieuw gedrag leren

aangeboren, aangeleerd, spelen, rangorde, dominant, associatoef leren, klassieke conditionering, trial- and-error, proefondervindelijk leren, operante conditionering, imitering, inprenting, gevoelige periode, gewenning.

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Video

0

Slide 5 - Video

Aangeboren gedrag

Slide 6 - Tekstslide

Aangeboren gedrag

Slide 7 - Tekstslide

Aangeboren én aangeleerd gedrag

Slide 8 - Tekstslide

Leren - inprenting
Lorenz - 1903-1989
Gevoelige periode

Slide 9 - Tekstslide

Leren door associeren - klassieke conditionering
Pavlov - 1849-1936


Slide 10 - Tekstslide

Klassieke conditionering - verband tussen twee verschillende prikkels

Slide 11 - Tekstslide

Leren door combineren - 
operante conditionering
Skinner - 1904-1990
Trial-and-error


Het effect van gedrag (beloning of straf) heeft invloed op de frequentie waarmee bepaald gedrag plaatsvindt

Slide 12 - Tekstslide

Operante conditionering - leren door belonen en straffen

Slide 13 - Tekstslide

Gewenning - aangeleerd/ aangeboren gedrag afleren
De respons op een prikkel neemt af bij herhaaldelijke toediening van een prikkel (drempelwaarde verhoogt). 

Is meestal in de praktijk het afleren van een niet adequate (schrik)reactie en voorkomt dat het centrale zenuwstelsel overbelast raakt met onbelangrijke informatie.

Voorbeeld: Politiepaarden worden bijvoorbeeld getraind met vuur en explosies en raken daardoor gewend aan deze omstandigheden.

Slide 14 - Tekstslide

Leren van elkaar
Sociaal gedrag moet je leren, hiervoor heb je soortgenoten nodig.
In groepen is sprake van een rangorde - sommige individuen zijn dominant, anderen onderdanig.

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Video

Slide 20 - Video

Slide 21 - Video

Welke vorm van leren is hier te zien?
A
Gewenning
B
Klassieke conditionering
C
Operante conditionering
D
Inprenting

Slide 22 - Quizvraag

Slide 23 - Link

Doel en begrippen 1.4
Je hebt geleerd welk gedrag dieren vanaf hun geboorte vertonen en hoe ze nieuw gedrag leren

aangeboren, aangeleerd, spelen, rangorde, dominant, associatief leren, klassieke conditionering, trial- and-error, proefondervindelijk leren, operante conditionering, inprenting, gewenning.

Slide 24 - Tekstslide

PO Gedragsonderzoek
- Groepsindeling
- Lezen opdracht (Classroom)

Af aanstaande vrijdag --> Stap 1: opdr. 1 en 2

Slide 25 - Tekstslide

Opdrachten
Maak 1.4 opdr. 1, 3, 4, 6 en 7

Slide 26 - Tekstslide

Opdracht Eekhoornfilm
Welke vormen van leren zie je?
Omschrijf de situatie goed!

Slide 27 - Tekstslide

0

Slide 28 - Video