wat is maatscchappijleer 3: wat is waar/niet waar?

hoofdstuk 3
Wat is (niet) waar?
1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 15 slides, met tekstslides.

Onderdelen in deze les

hoofdstuk 3
Wat is (niet) waar?

Slide 1 - Tekstslide

wat gaan we doen?
hoofdstuk 3
video flat earthers
nabespreking

Slide 2 - Tekstslide

zoek uit of informatie betrouwbaar is
zijn het betrouwbare bronnen?
onderscheid tussen feit of mening?
verschillende kanten bekeken?

Slide 3 - Tekstslide

betrouwbare bronnen?
van wie is de bron afkomstig
- krant/  internet
-  officieël onderoek/ betrouwbare cijfers

Slide 4 - Tekstslide

Feit, mening, vooroordeel
feiten: objectief, hoe iets werkelijk is.
meningen: subjectief, geven aan wat iemand er van vind.

vooroordeel: beeld dat je van iemand/ een groep hebt.

doordenkvraag, kan een tekst waar meningen in staat objectief zijn?

Slide 5 - Tekstslide

verschillende kanten
hoor- en wederhoor:
Een journalist laat alle partijen aan het woord voordat hij iets publiceert.


Slide 6 - Tekstslide

COMMUNICATIE MODEL
communicatie: het doorgeven van informatie

Slide 7 - Tekstslide

  • Manipulatie: feiten worden met opzet weggelaten of veranderd, zonder dat de ontvanger dit weet.

Slide 8 - Tekstslide

2 soorten manipulatie
propaganda:
- bewust eenzijdige informatie geven. doel: mening van mensen beinvloeden.
indoctrinatie
- langdurig, systematisch, dwingend, eenzijdige informatie op gedrongen krijgen.

Slide 9 - Tekstslide

referentiekader: alles wat je bezit aan kennis, ervaringen, normen waarden en gewoonten.

Slide 10 - Tekstslide

selectieve waarneming:
iemand ziet wat hij  zelf wilt zien

Slide 11 - Tekstslide

stereotype en vooroordeel
zijn dit stereotype of vooroordelen?

Slide 12 - Tekstslide

behind the curve : netflix
- denken dat de aarde plat is
- groot wantrouwen tegen wetenschap

Slide 13 - Tekstslide

nabespreking
wel begrip past hier goed bij?
welk medium zie je veel terug komen?
ken je andere voorbeelden van complot theorieën

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Link