cross

Naamgeving Koolstofchemie 1 §4.2

Leerdoelen
 • Wat zijn koolwaterstoffen;
 • naamgeving alkanen, alkenen, cycloalkanen en Alkanolen;
1 / 47
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

In deze les zitten 47 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Leerdoelen
 • Wat zijn koolwaterstoffen;
 • naamgeving alkanen, alkenen, cycloalkanen en Alkanolen;

Slide 1 - Tekstslide

Hoofdstuk 4.2 koolstofchemie

Slide 2 - Tekstslide

Methylamines zijn basischemicaliën waarmee vele andere tussenproducten en eindproducten worden
gevormd, o.a. wasmiddelen. Bij het verbranden van monomethylamine , CHNH, ontstaat onder andere stikstof. Hoeveel stikstof wordt er gevormd als je 40 gram monomethylamine verbrand?

Slide 3 - Tekstslide

Covalentie
Molecuulbinding versus atoombinding:
 • Molecuulbinding is een binding tussen twee moleculen
 • Atoombinding is een biding binnen één molecuul

Slide 4 - Tekstslide

Het atoommodel
Het model van Bohr is eigenlijk voortgekomen uit het model van Rutherford (Bohr was een student van Rutherford).

Gemeenschappelijk in beide modellen:
 • Een kern met daarin protonen en neutronen
 • Om de kern elektronen

Slide 5 - Tekstslide

Een atoom bestaat uit...
A
Een kern en een elektronenwolk
B
Een harde knikker
C
Een zon met daar omheen planeten
D
Gel

Slide 6 - Quizvraag

De bouw van een atoom

Het atoommodel van Rutherford:
 • Kern met protonen en neutronen
 • Rond de kern zit een wolk van elektronen
 • Een atoom is elektrisch neutraal

Slide 7 - Tekstslide

De bouw van een atoom

Het atoommodel van Bohr:
 • Kern met protonen en neutronen
 • Rond de kern zitten elektronen georganiseerd in schillen
 • Een atoom is elektrisch neutraal

Slide 8 - Tekstslide

Wat is het verschil tussen het atoommodel volgens Rutherford en het atoommodel volgens Bohr?
A
Volgens Rutherford zitten protonen in een wolk om de kern heen. Bohr zegt dat ze georganiseerd zijn in schillen.
B
Volgens Rutherford zitten neutronen in een wolk om de kern heen. Bohr zegt dat ze georganiseerd zijn in schillen.
C
Volgens Rutherford zijn elektronen georganiseerd in schillen om de kern. Bohr zegt dat ze georganiseerd zijn in een wolk.
D
Volgens Rutherford zijn elektronen georganiseerd in een wolk om de kern. Bohr zegt dat ze georganiseerd zijn in schillen.

Slide 9 - Quizvraag

aardolie = fossiele brandstof
 • bestaat voor grootste deel uit koolwaterstof verbindingen
 • dus moleculen die in ieder geval C en H atomen bevatten
 • bij volledige verbranding hiervan ontstaat dus altijd  CO2(g) en H2O(l)  
 • aardolie is een mengsel van heel veel verschillende verbindingen

Slide 10 - Tekstslide

Koolwaterstof


Een stof die uitsluitend bestaat uit koolstofatomen en waterstofatomen.


Deze groep is onder te verdelen in alkanen & alkenen

Slide 11 - Tekstslide

Alkanen en Alkenen
Algemene  molecuulformule 
 • Alkanen CnH2n+2
 • Alkenen CnH2n

Slide 12 - Tekstslide

Formules van de eerste 6 alkanen (leren incl toestandsaanduiding) ook van de alkenen leren!
(g)
(l)
(l)
(g)
(g)
(g)
(g)
(g)
(g)

Slide 13 - Tekstslide

Alkanen CnH2n+2

Ezelsbruggetje eerste 3 alkenen, algemene formule CnH2n

"een alke
en heeft er geen"

(geen 2 extra H'tjes) let wel op metheen kan niet bestaan want elk alkeen heeft een dubbele binding tussen twee C atomen.

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Tekstslide

Kennen!

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Tekstslide

Waarom is dit dezelfde stof?
 • De langste keten is bij beide 3

Slide 20 - Tekstslide

Isomeren
 • moleculen met dezelfde molecuulformule maar een andere structuurformule
 • door de andere ruimtelijke structuur zijn ook de stofeigenschappen zoals b.v. kookpunt verschillend
C₄H₁₀                      C₄H₁₀
Butaan            methyl-propaan

Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Tekstslide

Slide 24 - Tekstslide

Wat is de systematische naam?
 • 1,2-dichloor-butaan

Slide 25 - Tekstslide

Wat is de systematische naam?
 • 3-methylhexaan

Slide 26 - Tekstslide

Wat is de systematische naam?
 • 1-broom-2,3-methylbutaan

Slide 27 - Tekstslide

Wat is de systematische naam?
 • 2,3-dimethylpentaan

Slide 28 - Tekstslide

Wat is de systematische naam?
 • 1,2-dibroom-5-chloorhexaan

Slide 29 - Tekstslide

Wat is de systematische naam?
 • ethanol

Slide 30 - Tekstslide

Wat is de systematische naam?
 • pent-3-een-2-ol

Slide 31 - Tekstslide

Wat is de systematische naam?
 • 2,4-dimethylhexaan

Slide 32 - Tekstslide

Wat is de systematische naam?
 • 3,7-di-ethyl-3,5,6-trimethylnonaan

Slide 33 - Tekstslide

Wat is de systematische naam?
 • 1,5,6-trifluor-2,2,4-trimethyloctaan

Slide 34 - Tekstslide

Wat is de systematische naam?
 • pentaan-1,4-diol

Slide 35 - Tekstslide

Wat is de systematische naam?
 • hept-1,5-dieen

Slide 36 - Tekstslide

Wat is de systematische naam?
 • 2,3-di-chloor-pentaan

Slide 37 - Tekstslide

Wat is de systematische naam?
 • 3-ethyl-2,5-dimethylhexaan

Slide 38 - Tekstslide

Wat is de systematische naam?
 • cyclohexeen

Slide 39 - Tekstslide

Wat is de systematische naam?
 • 3-ethyl-3,4,5-trimethyloct-1-yn

Slide 40 - Tekstslide

Wat is de systematische naam?
 • 1-broom-5-chloor-3-ethylmethyl-cyclohexaan

Slide 41 - Tekstslide

Leg uit of de volgende stoffen isomeren van elkaar zijn.
 2-methyl-pent-2-een en hex-3-een.


 • 2-methyl-pent-2-een      C₆H₁₂
 • hex-3-een    C₆H₁₂

Slide 42 - Tekstslide

Leg uit of de volgende stoffen isomeren van elkaar zijn.
hexaan en hex-1-een.

 • hexaan  C₆H₁₂
 • hex-1-een  C₆H₁₄

Slide 43 - Tekstslide

Leg uit of de volgende stoffen isomeren van elkaar zijn.
ethyl-2,4-dimethyl-hexaan en 3,3,4,4-tetramethylhexaan
 • ethyl-2,4-dimethyl-hexaan  C₆H₂₂
 • 3,3,4,4-tetramethylhexaan  C₆H₂₂

Slide 44 - Tekstslide

Geef de structuurformule van tetrafluormethaan

Slide 45 - Tekstslide

Geef de structuurformule van pentaan-2,3-diol

Slide 46 - Tekstslide

Geef de structuurformule van 3-methylhex-2-een

Slide 47 - Tekstslide