Ontdek de Wereld van Decimale Getallen

Ontdek de Wereld van Decimale Getallen
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
WiskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 1

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 80 min

Onderdelen in deze les

Ontdek de Wereld van Decimale Getallen

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoelen
Aan het einde van deze les kan je decimale getallen lezen, schrijven en afronden.

Slide 2 - Tekstslide

Introduceer de leerdoelen van de les.
Wat weet jij al over decimale getallen?

Slide 3 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Wat zijn Decimale Getallen?
Decimale getallen zijn getallen met een decimaal punt, zoals 5.6 en 9.2.

Slide 4 - Tekstslide

Definieer decimale getallen en geef enkele voorbeelden.
Plaatswaarde
Het cijfer aan de linkerkant van het decimale punt staat voor honderdsten, het volgende cijfer staat voor duizendsten enzovoort.

Slide 5 - Tekstslide

Leg uit wat plaatswaarde betekent en hoe het werkt bij decimale getallen.
Lezen van Decimale Getallen
Lees het getal van links naar rechts en noem elk cijfer op volgens zijn plaatswaarde.

Slide 6 - Tekstslide

Laat zien hoe je decimale getallen kunt lezen en geef enkele voorbeelden.
Schrijven van Decimale Getallen
Schrijf het getal op volgens zijn plaatswaarde en plaats het decimale punt op de juiste plek.

Slide 7 - Tekstslide

Demonstreer hoe je decimale getallen kunt schrijven en geef enkele oefeningen.
Afronden van Decimale Getallen
Bepaal welk cijfer op de afrondingsplaats staat en kijk naar het volgende cijfer. Als dat 5 of meer is, rond dan af naar boven, anders naar beneden.

Slide 8 - Tekstslide

Leg uit hoe je decimale getallen kunt afronden en geef enkele oefeningen.
Optellen van Decimale Getallen
Lijn de getallen uit op de decimale plaats en tel op zoals gewoonlijk.

Slide 9 - Tekstslide

Laat zien hoe je decimale getallen kunt optellen en geef enkele oefeningen.
Aftrekken van Decimale Getallen
Lijn de getallen uit op de decimale plaats en trek af zoals gewoonlijk.

Slide 10 - Tekstslide

Laat zien hoe je decimale getallen kunt aftrekken en geef enkele oefeningen.
Vermenigvuldigen van Decimale Getallen
Vermenigvuldig de getallen zonder rekening te houden met het decimale punt en plaats het decimale punt in het antwoord.

Slide 11 - Tekstslide

Laat zien hoe je decimale getallen kunt vermenigvuldigen en geef enkele oefeningen.
Delen van Decimale Getallen
Verplaats het decimale punt in de deler en het dividend, deel zoals gewoonlijk en plaats het decimale punt in het antwoord.

Slide 12 - Tekstslide

Laat zien hoe je decimale getallen kunt delen en geef enkele oefeningen.
Toepassingen van Decimale Getallen
Decimale getallen worden gebruikt in financiën, wetenschap en technologie. Bijvoorbeeld bij het meten van lengtes en gewichten.

Slide 13 - Tekstslide

Geef enkele toepassingen van decimale getallen en hoe ze gebruikt worden in het dagelijks leven.
Samenvatting
Decimale getallen zijn getallen met een decimaal punt. Je kunt ze lezen, schrijven, afronden en rekenen zoals gewone getallen. Ze worden gebruikt in verschillende toepassingen in ons dagelijks leven.

Slide 14 - Tekstslide

Vat de belangrijkste punten van de les samen en geef de leerlingen de tijd om vragen te stellen of oefeningen te maken.
Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 15 - Open vraag

De leerlingen voeren hier drie dingen in die ze in deze les hebben geleerd. Hiermee geven ze aan wat hun eigen leerrendement van deze les is.
Schrijf 2 dingen op waarover je meer wilt weten.

Slide 16 - Open vraag

De leerlingen voeren hier twee dingen in waarover ze meer zouden willen weten. Hiermee vergroot je niet alleen betrokkenheid, maar geef je hen ook meer eigenaarschap.
Stel 1 vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 17 - Open vraag

De leerlingen geven hier (in vraagvorm) aan met welk onderdeel van de stof ze nog moeite. Voor de docent biedt dit niet alleen inzicht in de mate waarin de stof de leerlingen begrijpen/beheersen, maar ook een goed startpunt voor een volgende les.