1.2 Percentage gegeven +1.3

Maak 37 en 51
1 / 11
volgende
Slide 1: Tekstslide
WiskundeMiddelbare schoolmavoLeerjaar 3

In deze les zitten 11 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Maak 37 en 51

Slide 1 - Tekstslide

succescriteria
  • het maken van een procenten tabel
  • het invullen van een procenten tabel
  • aantal berekenen bij gegeven verhoging of verlaging in procenten
  • prijs incl. btw berekenen
  • percentage berekenen bij een prijsverhoging of verlaging. 

Slide 2 - Tekstslide

Is dit bekend?
Maak 43, 47, 48, 55, 56 + nakijken

Voor meer uitleg blijf opletten.

Slide 3 - Tekstslide

Procenten gegeven
Op 1 januari 2019 heeft Voordam 978 inwoners. 
In 2019 daalt het inwoners aantal met 1,9 % .
Hoeveel inwoners heeft Voordam op 1 januari 2020?

Slide 4 - Tekstslide

Maak testopgave 
blz. 24
timer
5:00

Slide 5 - Tekstslide

BTW
Een spel kost exclusief btw 49,95 euro. De btw is 21%. Bereken de prijs inclusief btw.

Slide 6 - Tekstslide

Maak testopgave 
blz. 26
timer
5:00

Slide 7 - Tekstslide

Percentage berekenen
periode        neerslag in mm
I 1920-1950                          718
II 1950-1980                         738
Met hoeveel procent is de neerslag in periode II gestegen vergeleken met periode I?

Slide 8 - Tekstslide

Maak testopgave 
blz. 30
timer
5:00

Slide 9 - Tekstslide

Nog lastig?
procenten -> maak 38, 39, 40, 41 + nakijken
btw -> maken 45, 46 + nakijken
percentage berekenen -> maken 52, 53, 54 + nakijken

Begrepen?
Maak 43, 47, 48, 55, 56 + nakijken
klaar? Maak 42, 44, 49, 50, 57, 58, 59 + nakijken

Slide 10 - Tekstslide

Huiswerk 
- 43, 47, 48, 55, 56 + nakijken en insturen in teams bij opdrachten
- PTA H1: 22 september

Slide 11 - Tekstslide