Quantifiers quiz

1 / 28
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

In deze les zitten 28 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Wat gaan we doen?
-Korte herhaling
-Een quiz om jullie kennis te herhalen
-Herhalen waar nodig

Slide 2 - Tekstslide

VEEL

- much        voor ontelbare woorden

- many         voor telbare woorden

- a lot of      mag altijd

- lots of       mag altijd


Slide 3 - Tekstslide

WEINIG

- little       voor ontelbare woorden

- few         voor telbare woorden


(a little  = een beetje)

(a few    = een paar)

Slide 4 - Tekstslide

Present perfect
Iets wat in het verleden is begonnen maar nog niet is afgerond
Altijd Have of Has + Voltooid Deelwoord
Regelmatig: eindigt op -ed
Onregelmatig: 3e uit het rijtje

Slide 5 - Tekstslide

RONDE 1

Slide 6 - Tekstslide

Much or many?
pictures
A
much
B
many

Slide 7 - Quizvraag

Much or many?
sugar
A
much
B
many

Slide 8 - Quizvraag

Much or many?
children
A
much
B
many

Slide 9 - Quizvraag

Much or many?
food
A
much
B
many

Slide 10 - Quizvraag

Much or many?
coffee
A
much
B
many

Slide 11 - Quizvraag

Much or many?
fun
A
Much
B
Many

Slide 12 - Quizvraag

RONDE 2

Slide 13 - Tekstslide

He sang ___ (een beetje) better than last time.
A
little
B
few
C
a little
D
a few

Slide 14 - Quizvraag

___ (weinig) people tell the truth!
A
little
B
few
C
a little
D
a few

Slide 15 - Quizvraag

I would like..........salt in my soup.
A
a little
B
a few

Slide 16 - Quizvraag

What do little and few mean?
A
weinig
B
veel
C
een beetje
D
alle

Slide 17 - Quizvraag

He speaks _____Spanish, so we weren't able to find a nice room in Madrid.
A
a little
B
a few
C
few
D
little

Slide 18 - Quizvraag

Ronde 3

Slide 19 - Tekstslide

Lindsey ... not been to France
A
Has
B
Have
C
Is
D
Are

Slide 20 - Quizvraag

... you finished your homework?
A
Has
B
Have
C
Is
D
Are

Slide 21 - Quizvraag

They ... gone to a rock concert
A
Have
B
Has
C
Haven't
D
Hasn't

Slide 22 - Quizvraag

... you been to Japan?
A
Have
B
Has
C
Are
D
Is

Slide 23 - Quizvraag

We ... never eaten Mexican food
A
Have
B
Has
C
Are
D
Is

Slide 24 - Quizvraag

... the sun come up?
A
Have
B
Has
C
Are
D
Is

Slide 25 - Quizvraag

Dus....

I like my coffee with much / a lot of / lots of sugar in it


I like reading many / a lot of / lots of newspapers

Slide 26 - Tekstslide

Dus....

I like my coffee with little sugar in it          weinig suiker

I like my coffee with a little sugar in it       beetje suiker                      


I like reading few newspapers                      weinig kranten

I like reading a few newspapers                   een paar kranten

Slide 27 - Tekstslide

Slide 28 - Tekstslide