thema 7:kader; basisstof 2 energie

Thema 7 Mens en milieu
1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
Biologie / VerzorgingMiddelbare schoolvmbo bLeerjaar 2

In deze les zitten 18 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Thema 7 Mens en milieu

Slide 1 - Tekstslide

Begrippen BS 2
- Fossiele brandstoffen
- Energiebronnen
- koolstofdioxide
- luchtverontreiniging
- smog
- kernenergie
- radio-actieve straling

- duurzame energie
- windenergie
- horizonvervuiling
- biomassa/biodiesel
- opwarming v/d aarde
- zonne-energie
-waterkracht

Slide 2 - Tekstslide

Basisstof 2 Energie

Slide 3 - Tekstslide

Brandstoffen
.

We gebruiken brandstoffen voor het aandrijven van machines en voertuigen.


We gebruiken brandstoffen voor het opwekken van electriciteit

Slide 4 - Tekstslide

Brandstoffen
.

Deze behoefte is de afgelopen jaren alleen maar toegenomen.

Slide 5 - Tekstslide

Energiebronnen
Fossiele brandstoffen:
Aardolie
Aardgas
Steenkool

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Fossiele brandstoffen
brandstoffen die zijn ontstaan uit de resten van dode planten en dieren
- ze zijn gemakkelijk te verkrijgen en te gebruiken
nadeel: er komt CO2 vrij, opwarming van de aarde en op=op.

Slide 8 - Tekstslide

Op welke manier maak jij gebruik van olie, steenkool of gas?

Slide 9 - Open vraag

Alternatief: kernenergie
Energie uit uranium
kernsplitsing
-> warmte -> elektriciteit 

Voordeel:
Geen CO2

Nadelen:
Afval is radioactief
Bij ongelukken een groot probleem


Slide 10 - Tekstslide

Alternatief: duurzame energie
Energie uit bronnen die niet opraken en die geen milieuverontreiniging veroorzaken


Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

Hebben jullie thuis zonnepanelen?
A
ja
B
nee

Slide 13 - Quizvraag

Duurzame energie
Zonne-energie:
Zonneboiler (warmt water op) of zonnecollector (wekt electriciteit op)

Biobrandstof/ biodiesel:
Brandstof uit planten (eerste generatie) of afval (tweede generatie)

Horizonvervuiling: windmolens verpesten het uitzicht


Slide 14 - Tekstslide

Op welke manier zou jij elektriciteit kunnen besparen?

Slide 15 - Open vraag

Slide 16 - Video

Op welke manier zou jij brandstof kunnen besparen?

Slide 17 - Open vraag

Huiswerk
Maak de opdrachten van Thema 7, Basisstof 2 in de online methode via magister/leermiddelen.
als je klaar bent maak je de test jezelf!

Slide 18 - Tekstslide