1 vmbo-kgt thema 3.1 Ordenen: Organismen ordenen

THEMA 3Tekstboek blz 146 
Laptop: lessonup.app en open Bio online

Lesdoel: Je kunt de kenmerken noemen van 
dieren, planten, schimmels en bacteriën
Je kunt uitleggen wanneer organismen tot dezelfde soort 
behoren 
timer
2:00
1 / 27
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolvmbo k, g, tLeerjaar 1

In deze les zitten 27 slides, met interactieve quiz, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

THEMA 3Tekstboek blz 146 
Laptop: lessonup.app en open Bio online

Lesdoel: Je kunt de kenmerken noemen van 
dieren, planten, schimmels en bacteriën
Je kunt uitleggen wanneer organismen tot dezelfde soort 
behoren 
timer
2:00

Slide 1 - Tekstslide

Thema 3 Ordening
3.1 Organismen ordenen

Slide 2 - Tekstslide

Inleiding
Biologen delen organismen in groepen in.
Dat doen ze om overzicht te krijgen.
Ze kijken naar de kenmerken van organismen.
Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

3.1 Organismen ordenen
De dieren op de vorige afbeelding kan je in groepen delen. Dat kan op verschillende manieren.

Je kan kijken naar de kleur. Alle groene dieren komen dan bij elkaar in 1 groep.
Je kunt ook kijken hoeveel poten het dier heeft, of wat voor huid.

Slide 5 - Tekstslide

3.1 Organismen ordenen
De kleur is een kenmerk van het dier. Ook het aantal poten en de huidsoort zijn kenmerken.

Als je organismen ordent, verdeel je ze in groepen.
In elke groep komen organismen met hetzelfde kenmerk.

Slide 6 - Tekstslide

3.1 Organismen ordenen
Biologen ordenen organismen in groepen. Deze groepen noemen ze rijken.


Je moet 4 rijken kennen:
- bacteriën
- schimmels
- planten
- dieren

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

3.1 Organismen ordenen
Bij het indelen letten biologen op de kenmerken van CELLEN. Die kenmerken zijn voor elke groep verschillend.

De kenmerken van de cellen waarnaar gekeken worden, zijn:
- celkern
- celwand
- bladgroenkorrels

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

3.1 Organismen ordenen
- Dieren hebben geen celwand.
- Planten hebben bladgroenkorrels.
- Schimmels hebben geen bladgroenkorrels, maar wel een celwand en een celkern.
- Bacteriën hebben geen celkern.

Slide 11 - Tekstslide

geen celwand
geen bladgroenkorrels
geen celkern

Slide 12 - Tekstslide

3.1 Organismen ordenen

bacteriën:
- geen celkern
- wel een celwand

Slide 13 - Tekstslide

3.1 organismen ordenen
schimmels:
- wel een celkern
- wel een celwand
- geen bladgroenkorrels

Slide 14 - Tekstslide

3.1 organismen ordenen

planten:
- wel een celkern
- wel een celwand
- wel bladgroenkorrels

Slide 15 - Tekstslide

3.1 Organismen ordenen

dieren:
- wel een celkern
- geen celwand
- geen bladgroenkorrels

Slide 16 - Tekstslide

3.1 Organismen ordenen
De groep dieren kun je verder indelen in kleinere groepen. Bijvoorbeeld insecten, vissen, vogels, enzovoort.

De kleinste groep heet een soort.
Een voorbeeld van een soort zijn honden.

Slide 17 - Tekstslide

In de afbeelding links zie je 2 honden: een labrador en een poedel. Deze honden kunnen zich met elkaar voortplanten.

Ze krijgen dan jonge hondjes.
Als die groot zijn, kunnen ze zich ook weer voortplanten.

Slide 18 - Tekstslide

In de afbeelding links zie je 2 dieren die zich niet samen kunnen voortplanten.

Slide 19 - Tekstslide

3.1 Organismen ordenen
Organismen horen tot dezelfde soort:
- als ze zich samen kunnen voortplanten
- en de nakomelingen vruchtbaar zijn

Daarom horen een labrador en een poedel tot dezelfde soort.

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Video

Slide 23 - Tekstslide

VRAGEN??

Slide 24 - Tekstslide

zelf aan de slag
3.1 Organismen ordenen: lees de tekst en maak de opdrachten:

Online opdracht 2 t/m 6
(boek vanaf blz. 153)

Slide 25 - Tekstslide

herhalen leerdoelen
Aan het einde van de les:
- kan je de kenmerken noemen van dieren, planten, bacteriën en schimmels
- kan je uitleggen wanneer organismen tot dezelfde soort behoren

Slide 26 - Tekstslide

Bij het ordenen van de 4 groepen organismen kijken biologen naar de cellen van deze organismen. Ze letten dan op drie kenmerken van cellen. Welke drie?

Celmembraan
Celkern
Celwand
Bladgroenkorrels
Celplasma
Vacuole

Slide 27 - Sleepvraag