Thema gevoelens

Thema: gevoelens
Welke gevoelens ervaren we?
1 / 56
volgende
Slide 1: Tekstslide
BurgerschapsonderwijsPraktijkonderwijsLeerjaar 1

In deze les zitten 56 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 8 videos.

Onderdelen in deze les

Thema: gevoelens
Welke gevoelens ervaren we?

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 2 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Les 1


Fijne en nare gevoelens

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

In deze les:
- Maken we kennis met dat we allemaal onze eigen gevoelens hebben en dat dat verschillend kan zijn.
- hebben we het over onderscheid maken tussen prettige en onprettige gevoelens
- Gaan we voelen dat onze houding  bepaalde gevoelens kunnen oproepen.

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Recht om te passen


time-out bij gesprek of activiteit
bij privé situaties of heftige emotie
eigen grenzen bepalen

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Verschillende gevoelens
prettige en onprettige gevoelens

Slide 6 - Tekstslide

Mensen voelen de hele dag door verschillende gevoelens. Dat kan het ene moment anders zijn dan het andere. Dat is lastig. Maar ook een interessante ontdekkingsreis.


fijne gevoelens

Slide 7 - Woordweb

In welke situaties kunnen deze gevoelens voorkomen?
nare gevoelens

Slide 8 - Woordweb

In welke situaties kunnen deze gevoelens voorkomen?
Oefening
4 muziekfragmenten

Slide 9 - Tekstslide

Welke gevoelens roepen de muziekfragmenten op?

Laten beschrijven of laten aangeven met kleur.

Na de fragmenten bespreken.
Hoe komt het dat we niet allemaal dezelfde gevoelens hebben bij de fragmenten?

Leerlingen kunnen ook bewegen!!!

Slide 10 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Welke gevoelens komen er bij jou naar voren?

Slide 11 - Woordweb

In welke situaties kunnen deze gevoelens voorkomen?

Slide 12 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Welke gevoelens komen er bij jou naar voren?

Slide 13 - Woordweb

In welke situaties kunnen deze gevoelens voorkomen?

Slide 14 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Welke gevoelens komen er bij jou naar voren?

Slide 15 - Woordweb

In welke situaties kunnen deze gevoelens voorkomen?

Slide 16 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Welke gevoelens komen er bij jou naar voren?

Slide 17 - Woordweb

In welke situaties kunnen deze gevoelens voorkomen?

Slide 18 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Welke gevoelens komen er bij jou naar voren?

Slide 19 - Woordweb

In welke situaties kunnen deze gevoelens voorkomen?

Slide 20 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Welke gevoelens komen er bij jou naar voren?

Slide 21 - Woordweb

In welke situaties kunnen deze gevoelens voorkomen?

Slide 22 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Welke gevoelens komen er bij jou naar voren?

Slide 23 - Woordweb

In welke situaties kunnen deze gevoelens voorkomen?
Wat heb je deze les geleerd?

Slide 24 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Huiswerkopdracht
Voor de volgende keer zoek je een liedje op youtube dat jou blij/boos/verdrietig/bang maakt. Kortom, die jou raakt. 
Schrijf het in je plenda!

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

les 2
Met gevoel spelen

Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

In deze les
- Huiswerkopdracht; muziekfragmenten. 
- Hoe beweeg je bij de verschillende emoties? Wat voel je dan?
- Samen uitbeelden van emoties.
- Het kennen van de 4 basisemoties

Slide 27 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

oefening
gaan als............
Beweeg door de ruimte als iemand die......

Slide 28 - Tekstslide

- moe is
- die boos is
- die verliefd is
- die bang is
- die heel veel zelfvertrouwen heeft
- die heel bang is
- die heel verlegen is
- die heel zenuwachtig is
- die heel verdrietig is
- die zich heel sterk voelt

Hoe was deze oefening?
Welke manier was leuk?
Wat voelde onprettig?
Welke manier past bij jou?
Wat hebben we tot nu toe gedaan:

- gevoelens benoemd  --> welke?
- gevoelens gekoppeld aan muziek
- gevoelens gekoppeld aan bewegen

Wat gaan we nog doen?


Samen uitbeelden welke gevoelens er onderliggend zijn.


Slide 29 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Les 3 gevoelens
- Terugblik vorige keren
- 4 basisemoties
- Met gevoelens spelen
- Gevoelspuzzel

Slide 30 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat heb jij nog van de vorige lessen onthouden?

Slide 31 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat zijn de 4 basisemoties?

Slide 32 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Waar word jij blij van?

Slide 33 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Waar kan jij verdrietig van worden?

Slide 34 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Waar kan jij boos om worden?

Slide 35 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Waar kan jij soms bang van worden?

Slide 36 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Oefening: Welk gevoel zie je?
We gaan uitbeelden
* in tweetallen --> verdeelkaartjes
* eerst voorbereiden
* Daarna spelen

Slide 37 - Tekstslide

We gaan gevoelens uitbeelden om gevoelens van anderen makkelijker te herkennen.

kopieer vooraf kopieerblad 1 en 2

nabespreking:
- Welk gevoel is gemakkelijk om te spelen?
- Welk gevoel is moeilijk om te spelen?
- Welke gevoelens hebben we allemaal gezien?
oefening: gevoelspuzzel
Woordzoeker werkboek blz. 21

Kennen we alle woorden?

Slide 38 - Tekstslide

nabespreking

- Welke woorden gebruik je vaak?
- Ken je nog meer gevoelswoorden?
oefening: basis gevoelens
maken oefening werkboek blz. 21

Slide 39 - Tekstslide

nabespreking:

samen nakijken


Heb je nu een goed overzicht in de wirwar aan gevoelens?
les 3


mijn gebruiksaanwijzing
g

Slide 40 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

In deze les
- Gaan we ervaren hoe mensen op elkaar reageren als ze gevoelens uiten.
- Leren we verwoorden hoe een ander rekening met me kan houden.
- Doen we inspiratie op om op meerdere manieren gevoelens te uiten.

Slide 41 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

vorige lessen

We hebben gevoelens benoemt en ermee geoefend.
deze les

Eigen gebruiksaanwijzing maken  ––>
Hoe kunnen we elkaar nog beter begrijpen?
Hoe kunnen we met elkaar rekening houden?


Slide 42 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

oefening 1: stellingen over omgaan met gevoelens
We gaan nadenken.......Hoe ga je om met gevoelens?

Ben je het eens of oneens met de volgende stellingen?


Slide 43 - Tekstslide

Lees samen met de leerlingen de stellingen op de volgende dia's.
Laat ze beantwoorden met eens of oneens.
Bespreek waarom ze deze mening hebben en geef ze ruimte om reacties te geven.
Ik merk altijd gelijk als iemand verdrietig is.

Slide 44 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Ik weet wat ik moet doen als iemand verdrietig is.

Slide 45 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Ik heb bijna nooit ruzie.

Slide 46 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Ik praat een ruzie gemakkelijk uit.

Slide 47 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Ik weet hoe ik moet afkoelen als ik boos ben.

Slide 48 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Ik kan een ruzie gemakkelijk loslaten.

Slide 49 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Ik deel mijn verdriet gemakkelijk met anderen.

Slide 50 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Ik houd liever mijn verdriet verborgen.

Slide 51 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Ik zou de gevoelens van anderen beter willen begrijpen.

Slide 52 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Ik heb meestal wel door hoe een ander zich voelt.

Slide 53 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

oefening 2: gebruiksaanwijzing
Hoe kunnen anderen rekening met je houden?

Vul de zinnen aan in de werkboek op blz. 23

Slide 54 - Tekstslide

nabespreking:

- leerlingen verdelen in tweetallen. Ze vertellen aan elkaar wat ze op hebben geschreven.

- daarna terugkoppeling aan de klas.
tweetallen elkaars gebruiksaanwijzing laten presenteren.
nabespreking van de les
-  Wat valt er op aan onze gebruiksaanwijzingen?
- Heb je iets gehoord wat je niet wist?
- Heeft deze oefening je geholpen om rekening te houden met een ander?
- Welke overeenkomsten zien we?

Slide 55 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

afsluiting van de les
Welke opdracht vond je het leukst om te doen?
Welke was het moeilijkst?
Welk gevoel zou je iedere dag willen hebben?

Slide 56 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies