Europa

Europa
1 / 25
volgende
Slide 1: Tekstslide
WereldoriëntatieKleuteronderwijsLager onderwijs

In deze les zitten 25 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 100 min

Onderdelen in deze les

Europa

Slide 1 - Tekstslide

Europa is ...
A
een gewest
B
een stad
C
een gemeente
D
een continent

Slide 2 - Quizvraag

De Europese Unie is ...
A
een groep landen die één werelddeel vormen, namelijk Europa.
B
een groep landen die samenwerken rond verschillende thema's
C
een groep landen die één zelfde munt hebben, de euro

Slide 3 - Quizvraag

De Europese Unie telt ... landen.
A
28
B
29
C
27
D
26

Slide 4 - Quizvraag

Geef twee voorbeelden van landen die wel in het werelddeel Europa liggen maar geen lid zijn van de Europese Unie

Slide 5 - Open vraag

Politiek: Van Leuven tot de Europese Unie

Slide 6 - Tekstslide

Meedoen met politiek

Slide 7 - Tekstslide

Stap 1: zoek een politieke partij
 • Groep mensen
 • Zelfde ideeën
 • Bestaande partij
 • Nieuwe partij 

Slide 8 - Tekstslide

Stap 2: doe mee met verkiezingen
 • Mensen overtuigen van je ideeën
 • Volwassenen

Slide 9 - Tekstslide

Stap 3: winnaar
 • 50 % van de stemmen
 • Verschillende partijen overleggen (samenwerken)
 • Samen 1 team
 • Kiezen 1 leider (vb. burgemeester) 

Slide 10 - Tekstslide

Stap 4: de winnaars = team
 • Verdelen taken
 • Verantwoordelijkheden: milieu, onderwijs, sport, jeugd,...

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Video

Maar mag/mocht iedereen altijd stemmen?
 • Opdracht pagina 13
 • Grote groep mensen stemmen = DEMOCRATIE
 • Vanaf 18 jaar (gemeente, provincie, Vlaanderen + België)
 • Vanaf 16 jaar: EU

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Video

Een nieuwe wet maken

Slide 15 - Tekstslide

Stappen
 • Bundel pagina 14  schrappen

Slide 16 - Tekstslide

Van gemeente tot Europese Unie
Stad (Leuven)
- Burgemeester
- Schepencollege

Slide 17 - Tekstslide

De burgemeester
van Leuven heet...
A
Mohamed Ridouani
B
C
Alexander De Croo

Slide 18 - Quizvraag

Van gemeente tot Europese Unie
Provincie (Vlaams-Brabant)
- Provinciegouverneur
- Provincieraad

Slide 19 - Tekstslide

Van gemeente tot Europese Unie
Vlaanderen
- Vlaams minister-president
- Vlaamse regering

Slide 20 - Tekstslide

Van gemeente tot Europese Unie
België
- Eerste minister
- Federale regering

Slide 21 - Tekstslide

Van gemeente tot Europese Unie
Europese raad
Europese commissie
Wie?
Alle eerste ministers
Per land 1 commissaris
Voorzitter
Charles Michel
Urusula Von Der Leyen

Slide 22 - Tekstslide

1

Slide 23 - Video

00:47-00:53
Belgische eerste minister: Alexander De Croo

Slide 24 - Tekstslide

Hoekenwerk

Slide 25 - Tekstslide