cross

Niveaubepaling BBL Nederlands

Nederlands
NIVEAUTOETSEN BBL
1 / 10
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsStudiejaar 1,2

In deze les zitten 10 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

Nederlands
NIVEAUTOETSEN BBL

Slide 1 - Tekstslide

Planning niveautoetsen
Les 1: toets schrijfvaardigheid
Les 2: toets leesvaardigheid
Les 3: toets kijk- en luistervaardigheid
             (KOPTELEFOON/OORTJES NODIG!
Les 4: uitleg startportfolio, invoeren bewijsstukken en beoordeling                        aanvragen
Per vaardigheid kun je vrijstelling krijgen voor het oefenprogramma, niet voor het examen!

Slide 2 - Tekstslide

Beoordelings-aspecten schrijven
 • inhoud
 • opbouw
 • afstemming doel
 • afstemming doelgroep
 • woordgebruik/woordenschat
 • taalverzorging
 • leesbaarheid

Slide 3 - Tekstslide

schrijftoets (duur 60 min.)
Stap 1: start je laptop op
Stap 2: surf naar login.toets.nl
Stap 3: gn = studentnummer
                ww = R01011998 (hoofdletter R + geboortedatum)
                 code = ra12
Stap 5: start de toets

Slide 4 - Tekstslide

Leestoets (duur 50 min.)
Stap 1: start je laptop op
Stap 2: surf naar login.toets.nl
Stap 3: gn = studentnummer
                ww = R01011998 (hoofdletter R + geboortedatum)
                 code = ra12
Stap 5: start de toets 

Slide 5 - Tekstslide

kijken- en luisterentoets (duur 40 min.)
Stap 1: start je laptop op
Stap 2: surf naar login.toets.nl
Stap 3: gn = studentnummer
                ww = R01011998 (hoofdletter R + geboortedatum)
                 code = ra12
Stap 5: start de toets

Slide 6 - Tekstslide

Definitie portfolio

'Een portfolio is een gevalideerde verzameling van bewijsstukken van verworven competenties op individueel niveau.'
Bron: MBO-raad

Slide 7 - Tekstslide

Startportfolio Nederlands
 1. niveautoetsen (student)
 2. beoordeling startportfolio (docent)
 3. opleidingsplan
 4. lessen (inschrijving via Dulon Online)
 5. examens (inschrijving via Dulon Online

Slide 8 - Tekstslide

Nederlands examens
 1. lezen
 2. kijken-luisteren
 3. taalverzorging
 4. schrijven
 5. spreken
 6. gesprekken voeren
Lezen en kijken/luisteren wordt in één examen afgenomen en telt voor 50% in het eindcijfer mee.
Taalverzorging en schrijven wordt in één examen afgenomen en telt voor 16,7% in het eindcijfer mee.
Spreken en gesprekken voeren zijn twee examens en tellen beide voor 16,7% mee in het eindcijfer.

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide