Interculturele Werken les 2

Intercultureel werken les 2
Normen waarden
Verschillende vormen van cultuur
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
Pedagogisch werkMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Intercultureel werken les 2
Normen waarden
Verschillende vormen van cultuur

Slide 1 - Tekstslide

Pedagogisch Werk Basisboek

Slide 2 - Tekstslide

Normen en Waarden
Waarden zijn uitgangspunten die iemand belangrijk vindt in zijn leven. Waar hecht je waarde aan?
Normen zijn gedragsregels die daaruit voorkomen en waaraan iemand zich dient te gedragen. 

Slide 3 - Tekstslide

Welke normen en waarden vindt jij belangrijk?

Slide 4 - Woordweb

Boek
Maak opdracht 15.01 op blz. 267

Slide 5 - Tekstslide

Cultuurverschillen
G- cultuur

F- cultuur

Slide 6 - Tekstslide

G Cultuur
-Grofmazig cultuur
Er gelden algeneme regel maar iedereen interpreteert op eigen manier. 
Eigen mening is belangrijk
Ik-cultuur

Slide 7 - Tekstslide

Ik cultuur
- politieke overtuiging
-relatievorm
- Godsdienst
- soort werk
-vrijetijdsbesteding

Slide 8 - Tekstslide

F cultuur
- Fijnmazige cultuur
Gedetailleerde regels
normen en waarden in de cultuur
groep is belangrijk 
wij cultuur

Slide 9 - Tekstslide

Wij cultuur
groepsgebonden
jouw prestatie of actie heeft invloed op de hele groep
Niet westerse landen 
Dorpen/platteland

Slide 10 - Tekstslide

Bekijk opdracht 15.02

Slide 11 - Tekstslide

Past G of F cultuur bij jou en waarom?

Slide 12 - Woordweb

Portofolio opdracht Maak opdracht 15.02 ( a-b)
Opdracht: Maak een tabel over G en F cultuur
Uit welke cultuur kom je:
Met welke cultuur voel je je het meest verwant? Licht je antwoord toe.
Lever in via teams

Slide 13 - Tekstslide

15.5 Culturele Diversiteit
Diversiteit = verscheidenheid
Er zijn verschillen
Culturele diversiteit betekent dat 

Slide 14 - Tekstslide

Aandachtspunten omgaan met andere culturen
Elk cultuur heeft zijn waarde. Als Pm'er belangrijk om goed mee om te gaan.


Slide 15 - Tekstslide

Noem een aantal aandachtspunten voor het omgaan met andere culturen:

Slide 16 - Woordweb

Volgende week
- Maak opdracht 15.03

Slide 17 - Tekstslide