B/03-04

1 / 41
volgende
Slide 1: Tekstslide
EnglishSpecial Education

In deze les zitten 41 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Passive Voice (szenvedő szerkezet)

Ez gyakorlatilag egy egyszerűsítés, melyet az angolban igen sűrűn használunk. 
Lényege, hogy a mondatból kimarad a cselekvés elvégzője, így:
I will correct the tests. --> The tests will be corrected.
Ki fogom javítani a teszteket. --> A tesztek ki lesznek javítva.
Itt az eredeti mondat tárgya vette át az alanyi szerepkört.
A magyarban is létezik, viszont jóval ritkábban tudjuk alkalmazni, sokszor esetlen a fordítás emiatt:
A kocsim meg lett javítva. / Ügye ki lesz vizsgálva.

Slide 2 - Tekstslide

Lássuk, hogy mikor van értelme használni a Passive Voice-ot:

1. Ha nem tudjuk, ki végezte a cselekvést:
    My phone has been stolen. --> El lett lopva a telefonom.

2. Ha szándékosan el akarjuk titkolni a cselekvés elvégzőjét: 
    I was given a kiss. --> Adva lett nekem egy csók.

3. Ha evidens a cselekvés elvégzője:
    The robber will be arrested. --> A betörő le lesz tartóztatva.

4. Vagy akár arra is jó, hogy a mondat végére kerüljön a cselekvény elvégzője, ne lőjük el az elején azt. Pl eredményhirdetésnél: 
   And the prize was won by Edina! --> És a díjat nyerte: Edina!
Fordítás
Figyelj, hogy a fordításnál ez nem helyes: 
Ellopták a telefonom. --> Ebben a mondatban a ragozásban magyarul benne van, hogy "ők", így ez nem szenvedő szerkezet.
Ha pontosak akarunk lenni, akkor így a helyes: 
El lett lopva a telefonom. --> Ebben nincs, hogy ki tette.

Slide 3 - Tekstslide

Képzése:
Az igeidőkön alapul. Azok két 'alkatrészét' (segédige+ige alakja) kiegészítjük a Passive Voice két alkatrészével: plusz egy be és plusz egy ige harmadik alak.
Összevonunk
Mivel ugye két igei alak kellene a mondatba, hiszen van egy, ami az igeidőből következik, illetve van egy harmadik alak, ami a Passive Voice miatt kell, egy kicsit egyszerűsítünk: a segédige marad, amit megkövetel az igeidő, a plusz egy be, ami a mondatba kerül a Passive miatt megkapja azt az igei alakot, ami az igeidő miatt kell, és az állítmány mehet harmadik alakba.

Slide 4 - Tekstslide

Példák:

The trash has been taken.
The house was painted ten years ago.
My car is being washed at the moment.
The breakfast is served from seven until eleven o’clock in the morning.
Had the salaries been transferred before midday?
Indirect object
Az olyan mondatokból, ahol a tárgy mellett van egy ún. Indirect Object is, mindkettőből képezhetünk Passive Voice-ot:
Bianka gave me a discount.
A: A discount was given to me.
B: I was given a discount.
Összetett mondatoknál
Összetett mondatoknál figyeljünk, hogy csak tárgyas igés mondatokból tudjuk képezni. Ahol nincs tárgy, ott nem képezhető.

Slide 5 - Tekstslide

Válaszd ki az aktív mondat passzív párját!

Slide 6 - Tekstslide

I took my daughters to the cinema.
A
My daughters are taken to the cinema.
B
My daughters were took to the cinema by me.
C
My daughters were taken to the cinema.
D
My daughters are taken to the cinema.

Slide 7 - Quizvraag

They are renovating their flat.
A
Their flat is renovated.
B
Their flat is being renovated.
C
Their flat is renovating.
D
Their flat is being renovating.

Slide 8 - Quizvraag

Someone has stolen my bike.
A
My bike has been stolen.
B
My bike was stole.
C
My bike has be stolen.
D
My bike is be stolen.

Slide 9 - Quizvraag

He can't do this.
A
This he can't do.
B
This can't be done by him.
C
This can not done by him.
D
This can be not done by him.

Slide 10 - Quizvraag

Bob will give you the tickets.
A
You will be given the tickets by Bob.
B
The tickets will given to you by Bob.
C
You will be gave the tickets by Bob.
D
Sör

Slide 11 - Quizvraag

He always gives me money for my birthday.
A
I am always give money for my birthday.
B
I always give money for my birthday by him.
C
I am always given money for my birthday by him.
D
I am always gave money for my birthday by him.

Slide 12 - Quizvraag

The police arrested the robber last night.

A
The robber was be arrested last night.
B
The robber was arrested last night.
C
The robber was being arrested last night.
D
The robber is arrested last night by the police.

Slide 13 - Quizvraag

My girlfriend makes the best sandwiches.

A
The best sandwiches is made by my girlfriend.
B
The best sandwiches are made by my girlfriend.
C
The best sandwiches are makes by my girlfriend.
D
The best sandwiches beng made by my girlsfriens.

Slide 14 - Quizvraag

Someone was singing a heavy metal song when we arrived.
A
A heavy metal song was sung when we were arrived.
B
A heavy metal song was being sung when we arrived.
C
A heavy metal song was being sung when we were arrived.
D
A heavy metal song be sung when we were arrived.

Slide 15 - Quizvraag

My niece has already fed the dogs.
A
The dogs have already been fed by my niece.
B
My niece has already been fed the dogs.
C
The dogs have already being fed by my niece.
D
The dogs has already being fed by my niece.

Slide 16 - Quizvraag

Az alábbi magyar mondatok alapján generálj egy angol nyelvű, szenvedő szerkezetet tartalmazó mondatot!
Pl:
Az elefánt megölte a majmot.
--> The monkey has been killed.

Slide 17 - Tekstslide

Elek elveszítette a kulcsokat.

Slide 18 - Open vraag

Batman elverte Superman-t.

Slide 19 - Open vraag

A titkárnőm meg fogja csinálni a feladatot.

Slide 20 - Open vraag

Ők házat építenek.

Slide 21 - Open vraag

Húzd a helyére a hiányzó szavakat!

Slide 22 - Tekstslide

A good book is __________  ___________ at the moment.
is
are
was
being
be
reading
read
been

Slide 23 - Sleepvraag

Thanos ___________ ___________ by the mightiest 
heroes  of the Earth.
is
are
was
being
be
defeated
defeat
been

Slide 24 - Sleepvraag

My broken tap ___________   ___________   _________ now.
is
repaired
was
being
be
fix
repair
been

Slide 25 - Sleepvraag

___________ your room __________  ___________ yet?
is
has
was
cleaned
has
have
platypus
been

Slide 26 - Sleepvraag

Válaszd ki a helyes megfejtést!

Slide 27 - Tekstslide

I ______ in Tápiószecső.
A
brought up
B
am brought up
C
was brought up
D
was being brought up

Slide 28 - Quizvraag

Alice _____ by a mistake. She is innocent.
A
is arrested
B
has been arrested
C
was being arrested
D
arrested

Slide 29 - Quizvraag

How many people _____ to your wedding?
A
are invited
B
invited you
C
was invited
D
has been invited

Slide 30 - Quizvraag

The murder was committed _____ a knife.
A
by
B
at
C
was
D
with

Slide 31 - Quizvraag

John _____. He is the new Chief Executive Officer.
A
is promoted
B
is being promoted
C
had been promoted
D
has been promoted

Slide 32 - Quizvraag

I ____ that I can come in here.
A
am told
B
was told
C
am telling
D
has been told

Slide 33 - Quizvraag

It won't take long, your Hot Strips _____ now.
A
is being prepared
B
is prepared
C
was prepared
D
will be prepared

Slide 34 - Quizvraag

Ági is very hard-working. She _____ to an SAP training next month.
A
is sent
B
will sent
C
has been sent
D
will be sent

Slide 35 - Quizvraag

The application _____ three times during the day.
A
must be opened
B
must have been opened
C
need to be open
D
have to opened

Slide 36 - Quizvraag

Can you make sure the task _____ until the deadline?
A
will done
B
is be done
C
will be done
D
is being done

Slide 37 - Quizvraag

The princess _____ by the Orcs while they were intruding the castle.
A
is stolen
B
is being kidnapped
C
were being stolen
D
was kidnapped

Slide 38 - Quizvraag

Slide 39 - Tekstslide

Slide 40 - Tekstslide

Goodbye!

Slide 41 - Tekstslide