Ouderavond h2c

Ouderavond: havo-2

Hey, hallo! Welkom, ouders van:

David, Aimee, Ilse, Jil, Nicky, Malachy, Merel, Jesser, Hanne, Lena, Luca,

Vince, Björn, Evi, Mirthe, Twan, Jim, Lise, Leanne, Nadia, Hidde & Lieke!
1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
MentorlesMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 1

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Ouderavond: havo-2

Hey, hallo! Welkom, ouders van:

David, Aimee, Ilse, Jil, Nicky, Malachy, Merel, Jesser, Hanne, Lena, Luca,

Vince, Björn, Evi, Mirthe, Twan, Jim, Lise, Leanne, Nadia, Hidde & Lieke!

Slide 1 - Tekstslide

Welke onderwerpen komen vanavond aan bod?
- Zorg
- Rol van de coach

- Invulling van de coachlessen/lessen stuva
- Flexlessen

- Determinatie naar klas 3
- Praktische zaken

- VragenSlide 2 - Tekstslide

Even voorstellen!

Mark ter Velde
- docent Frans
- coach hv1a & hv1b
Maar: ook coach van leerlingen uit h2c.

Aanwezig op: maandag t/m vrijdag

Het grootste deel van de klas wordt gecoacht door:
André Enserink
- docent Nederlands
- aanwezig op: maandag t/m vrijdag


Slide 3 - Tekstslide


Wat is de eerste indruk van uw zoon/dochter van havo-2?

Slide 4 - Open vraag


Lopen leerlingen al tegen een aantal dingen aan?

Slide 5 - Open vraag

Eerste indruk van de klas
(Geen echte foto, want: AVG)

Slide 6 - Tekstslide

Algemene zaken
  • Thuisbasis: het loket (2e verdieping)
- Melden als je te laat komt
- Briefjes voor tandartsbezoek/doktersafspraak
- Verlof aanvragen
- Melden als je eruit bent gestuurd
- Toetslaptop lenen voor digitale toetsen
- Ziekmelden mag via de app, overige zaken moeten telefonisch worden doorgegeven.
  • Zorg en begeleiding (PlusPunt)
- sociaal welbevinden
- plannen/leerstrategieën
- Time-OutSlide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

Rol van de coach

- Een coach is het eerste aanspreekpunt/schakel tussen school en thuis.

- Heeft een coördinerende rol tussen leerling/ouder(s)/school.

- Houdt studieresultaten in de gaten
- Houdt het welzijn in de gaten:
   * coachgesprekken/leerlingbespreking

- Geeft coachuren (met daarin verschillende thema's, zoals pesten, social media, plannen).

Slide 9 - Tekstslide

In de komende weken... (1)
- Coachuur

0 Groepsbinding
0 Individuele gesprekken
0 Sociale media
0 Pesten (Klappen voor Bart)
0 Studievaardigheden

Coachuur wordt door beide coaches gegeven.

Slide 10 - Tekstslide

Determinatie richting klas 2 (1)

Slide 11 - Tekstslide

Determinatie richting klas 2 (2)
Er wordt bij de vergaderingen gekeken naar het gemiddelde van alle examenvakken.

Gemiddelde lager dan 6,8: havo
Gemiddelde tussen 6,8 & 7,5: bespreekmarge (dus of havo of vwo).
Gemiddelde hoger dan 7,5: vwo

Leerwegbepaling vwo betekent niet verplicht naar vwo-2. Een leerling kan ervoor kiezen om alsnog naar de havo te gaan.

Slide 12 - Tekstslide

Leerlingbespreking.nl
We werken op het VCO met de 'tool' leerlingbespreking.nl
Leerlingen krijgen hierin 2x per jaar feedback van alle docenten.

Leerlingen gaan vervolgens met deze feedback aan de slag door middel van een plan van aanpak (indien nodig).

Leerlingen krijgen de feedback te zien en krijgen de opdracht dit thuis met jullie als ouders/verzorgers te bespreken.
Deze feedback vormt de basis van de 10-minutengesprekken.

Slide 13 - Tekstslide

Flexlessen:
Het waarom, wat en hoe
Waarom:
Voortgekomen uit gesprekken met leerlingen; ouders; docenten; audits en inspectiebezoek. En gebaseerd op inzichten over eigentijds onderwijs en didactiek.​

"Om de leerlingen passende verantwoordelijkheid te geven voor hun leren: het eigenaarschap te vergroten."​

Passend bij een manier van lesgeven (formatieve werkwijze) waarbij inzicht krijgen in het eigen leerproces voor de leerling centraler komt te staan.

Slide 14 - Tekstslide

Flexlessen:
Het waarom, wat en hoe
Wat:
Leerlingen krijgen keuzemogelijkheid binnen de lesweek.​


De leerdoelen van de basisstof worden aangeleerd in de vakles. Daarnaast zijn er flexlessen om: ​
1. Extra te oefenen, extra uitleg te krijgen om het leerdoel te behalen;​ 

2. Leerstof te verdiepen, andere toepassingen van de leerstof te onderzoeken en/of andere leerdoelen te bereiken naast de basis.

Slide 15 - Tekstslide

Flexlessen:
Het waarom, wat en hoe
Hoe:
Elk (examen)vak heeft een flexuur die kan worden gevolgd. De docent die een bepaalde klas lesgeeft, hoeft niet perse ook de flexles te verzorgen.

Leerlingen kiezen na de herfstvakantie per 3 weken 2 flexlessen (die 2 flexlessen worden dus 3 weken achter elkaar gevolgd).

De leerling kiest in principe zelf welke lessen hij/zij volgt, maar als coach geven we wel advies. Denk hierbij aan: niet inschrijven bij vrienden, maar bij een vak dat je nodig hebt.

Slide 16 - Tekstslide

Magister (1)
- Is het iedereen gelukt om met een ouder-account in te loggen op Magister?

- Bij problemen kunnen jullie altijd mailen naar administratie.

Administratie:
ommen@vechtdalcollege.nl

Slide 17 - Tekstslide

Magister (2)
In Magister kunnen jullie als ouders zien:

- Huiswerk van een bepaald vak
- Toetsen van een bepaald vak
- Cijfers
- Afwezigheid
- Lesuitval/roosterwijzigingen

Slide 18 - Tekstslide

Nieuwsbrief
Deze komt elke vrijdag via jullie mail binnen.
Hierin staat:
- Agenda voor de komende week
- Aankondigingen/activiteiten van de afgelopen of komende weken
- Overige zaken waarbij het Vechtdal College is betrokken

Heeft iedereen een nieuwsbrief in de mail ontvangen?
ommen@vechtdalcollege.nl

Slide 19 - Tekstslide

Belangrijke data voor hv1
+ ouders
de week van 4 december: rapportvergadering 1 (voorlopige leerwegbepaling)
de week van 11 december 10-minutengesprekken

de week van 8 april: rapportvergadering 2 ('definitieve' leerwegbepaling)
de week van 15 april: 10-minutengesprekken

half juli: laatste rapportvergadering (determinatie)

Slide 20 - Tekstslide

Bereikbaarheid
Aanwezig: maandag t/m vrijdag

Bereikbaar via mail:
mtervelde@vechtdalcollege.nl

Bij dringende zaken kunt u mij altijd bereiken via het telefoonnummer van de school.

Slide 21 - Tekstslide

Zijn er nog vragen?

Slide 22 - Tekstslide