Debat

Debat
1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 3

In deze les zitten 18 slides, met tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Debat

Slide 1 - Tekstslide

Debat

 • Scherp geformuleerde stelling

 • Overtuigen jury

 • duidelijke regels

 • eindoordeel op basis van vooraf afgesproken criteria
Discussie

 • al pratend positie innemen


 • overtuigen gesprekspartner

 • geen regels

 • eindoordeel op basis van gevoel

Slide 2 - Tekstslide


Het debat

Sprekers krijgen in een debat de tijd om hun mening toe te lichten. 
Het doel van een debat is om het publiek/de jury te overtuigen.
Het gaat dan niet om wie gelijk heeft, maar om wie het beste zijn mening kan onderbouwen / het overtuigendst is.

Een debat is een discussie met regels.

Slide 3 - Tekstslide


Fase 1: voorbereiden

1. Maak groepen van vier leerlingen
 • Zoek een ander viertal op waar tegen jullie gaan debatteren

Slide 4 - Tekstslide

2. Kies een van de onderstaande stellingen uit en spreek af welk 4-tal voor is en welk viertal tegen is. 
Elk viertal bedenkt 4 argumenten voor of tegen de stelling.

 • Het illegaal downloaden van muziek en films moet harder worden aangepakt.

 • Werkgevers moeten 1/3e van hun vacatures verplicht vervullen met vrouwen en minderheden.

 • Het accentloos kunnen spreken van Nederlands moet meetellen voor het rapportcijfer.

Slide 5 - Tekstslide

0

Slide 6 - Video

Maak met je viertal op pagina 189 & 190 opdracht 4, 5 en 6 ter voorbereiding op het debat.

Slide 7 - Tekstslide

Fase 2: het debat

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Regels in een debat
Regel 1


Richt je tot de jury en tot het publiek. Het is een spel. Probeer de jury te overtuigen van je gelijk.

Slide 10 - Tekstslide


Regel 2


Spreek nooit direct tegen de tegenpartij. (Jullie zeiden dat..)

Zeg: Mijn tegenstander(s) zeiden dat...

Slide 11 - Tekstslide


Regel 3

Je mag elkaar niet onderbreken. Reageren mag alleen in je eigen beurt. Als je wil reageren, ga je staan en je wacht tot je van de debatleider het woord krijgt.

Slide 12 - Tekstslide

Fase 3: nabespreken

Slide 13 - Tekstslide

Observatiepunten tijdens debat


1. Presentatie

 • Ogen: Richt de debater zich op de jury en het publiek?
 • Stem: Zijn het tempo en het volume passend en overtuigend?
 • Houding: Staat de debater stevig en maakt hij ondersteunende handgebaren?
 • 'Be the argument': Gelooft de debater zelf in wat hij zegt? Slide 14 - Tekstslide

Observatiepunten tijdens debat


2. Argumentatie

 • Argumenteren: Legt de debater het argument goed uit en geeft hij er voorbeelden bij?
 • Luisteren: Luistert de debater goed naar wat anderen zeggen?
 • Reageren: Reageert de debater goed op de tegenpartij?
 • Structureren: Is de debater goed te volgen in zijn verhaal (door structuur) Slide 15 - Tekstslide

Observatiepunten tijdens debat


3. Samenwerken

 • Participatie: Komen alle leerlingen van het team aan het woord?
 • Ondersteuning: Helpen de teamleden elkaar?
 • Aansluiting: Sluiten de verschillende fases op elkaar aan?

 Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Video

Slide 18 - Video