Les 2 psychologie

Les 2 psychologie 
1 / 33
volgende
Slide 1: Tekstslide
SchoonheidsverzorgingMBOStudiejaar 3

In deze les zitten 33 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 90 min

Onderdelen in deze les

Les 2 psychologie 

Slide 1 - Tekstslide

Lesprogramma 
Leerdoelen
Voorbereidende opdracht 
Kern: 
psychodiagnostiek
ontwikkelingspsychologie
persoonlijkheidsleer 
Vooruitblik: verwerkingsopdracht 
Evaluatie 

Slide 2 - Tekstslide

Leerdoelen
Aan het einde van deze les: 
Heb jij kennisgemaakt met de ontwikkelingspsychologie, persoonlijkheidspsychologie en sociale psychologie

Slide 3 - Tekstslide

Uitkomst persoonlijkheidstest 
Terugblik op de voorbereidingsopdracht

Slide 4 - Tekstslide

Wat betekent het woord
psychologie?

Slide 5 - Woordweb

Psychodiagnostiek 
Is het stellen van een diagnose op het gebied van psychologie
Instrumenten hiervoor zijn: 

onderzoek/vragenlijsten
psychologische test
observatie 

Slide 6 - Tekstslide

"Psychologie"
De wetenschap van het menselijk gedrag

Slide 7 - Tekstslide

Waar worden psychodiagnostische onderzoeken voor ingezet?

Slide 8 - Open vraag

Ontwikkelingspsychologie
De ontwikkelingspsychologie bestudeert de psychologische veranderingen vanaf de geboorte via de babyjaren, peuterjaren, kleuterjaren, schoolperiode, adolescentie, volwassenheid tot in de ouderdom. ​

De meeste aandacht gaat uit naar de periode waarin de veranderingen elkaar het snelst opvolgen, die van de geboorte tot aan de vroege volwassenheid. 

Slide 9 - Tekstslide

TIP
Het volgende videofragment duurt 7.00 min. Maak tijdens het kijken aantekeningen. Na het videofragment worden er vragen gesteld.

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Video

Tijdens de sensomotorische fase zijn de .......... waarnemingen het meeste actief
A
Gevoels en motorische
B
motorische en zintuigelijke
C
zintuigelijke en cognieteve

Slide 12 - Quizvraag

Welke 4 fases zijn er volgens Piaget?

Slide 13 - Open vraag

Vanaf welke leeftijd is de formeel operationele fase actief?

Slide 14 - Open vraag

Vanaf welke leeftijd geloven kinderen niet meer in Sinterklaas? Leg uit waarom.

Slide 15 - Open vraag

Slide 16 - Tekstslide

Nature vs Nurture 
 'Is persoonlijkheid aangeboren of aangeleerd

Slide 17 - Tekstslide

Nature vs Nurture 

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Link

Erfelijke factoren bepalen de grenzen waarbinnen ontwikkeling van de intellegentie mogelijk is, terwijl het milieu bepaalt in hoeverre deze ontwikkeling optreedt.
Eens
Oneens

Slide 20 - Poll

Wat zijn de zichtbare en
onzichtbare kenmerken van ouder worden?

Slide 21 - Woordweb

Cognitieve veroudering 
​Cognitieve veroudering tast mentale functies aan, waardoor geheugen, aandacht en denken veranderen. Wanneer het verlies van deze functies zich in dusdanige vorm voordoet dat iemands dagelijks leven eronder lijdt, spreken we van dementie

Slide 22 - Tekstslide

Persoonlijkheidsleer 
Studie van de menselijke persoonlijkheid, overeenkomsten en verschillen in sociale situaties en met andere individuen.
WIj bespreken de volgende stromingen:

Freud 
Jung 

Slide 23 - Tekstslide

Slide 24 - Video

Slide 25 - Tekstslide

Welke droom heriner jij je nog? Welke onderbewuste gedachtes horen hier bij?

Slide 26 - Open vraag

Persoonlijkheid volgens Jung
Vier psychologische functies: 
  1.  denken en voelen 
  2.  gewaarwording en intuïtie  
Twee fundamentele houdingen: 
1.   introvert 
2.  extrovert 

Slide 27 - Tekstslide

Jung 
Volgens Jung heeft ieder mens een dominante levenshouding en een primaire functie die hem tot een bepaald persoonlijkheidstype maken.
Op de volgende dia zijn de verschillende types zichtbaar.

Slide 28 - Tekstslide

types 
  1. Het extraverte denktype
  2. Het introverte denktype
  3. Het extraverte gevoelstype
  4. Het introverte gevoelstype
  5. Het extraverte gewaarwordingstype
  6. Het introverte gewaarwordingstype
  7. Het extraverte intuïtieve type
  8. Het introverte intuïtieve type

Slide 29 - Tekstslide

BIG FIVE
Gaat uit van een persoonlijkheid die stabiel is in verschillende situaties, en voorspellend is in nieuwe (beheaveriosme) 
Wordt veel gebruikt tijdens sollicitatieprocedures. 
Toegankelijke theorie 
Je kunt vraagtekens plaasten of hetzelfde gedrag gemeten kan worden over verschillende situaties (situationisme) 


Slide 30 - Tekstslide

Slide 31 - Tekstslide

BIG-FIVE
 
Neuroticisme versus stabiliteit
Extraversie versus introversie
Openheid voor ervaring (ook intellect) versus geslotenheid
Consciëntieusheid (zorgvuldigheid) versus laksheid
Vriendelijkheid (altruisme) versus antagonisme

Slide 32 - Tekstslide

Wat van deze les is jou het meeste bijgebleven? En waarom?

Slide 33 - Open vraag