Additioneel les 2 psychologie

Les 2 psychologie 
1 / 30
volgende
Slide 1: Tekstslide
AdditioneelMBOStudiejaar 3

In deze les zitten 30 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 90 min

Onderdelen in deze les

Les 2 psychologie 

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen
Aan het einde van deze les: 
Heb jij kennisgemaakt van ontwikkelingspsychologie, persoonlijkheidspsychologie en sociale psychologie

Slide 2 - Tekstslide

Lesprogramma 
Leerdoelen
voorbereidende opdracht 
kern: 
psychodiagnostiek
ontwikkelingspsychologie
persoonlijkheidsleer 
Vooruitblik: verwerkingsopdracht 
Evaluatie 

Slide 3 - Tekstslide

Uitkomst persoonlijkheidstest 
Terugblik op de voorbereidingsopdracht

Slide 4 - Tekstslide

Psychodiagnostiek 
Is het stellen van een diagnose op het gebied van psychologie
Instrumenten hiervoor zijn: 

onderzoek/vragenlijsten
psychologische test
observatie 

Slide 5 - Tekstslide

Waar worden psychodiagnostische onderzoeken voor ingezet?

Slide 6 - Open vraag

Wat betekent het woord
psychologie?

Slide 7 - Woordweb

"Psychologie"
De wetenschap van het menselijk gedrag

Slide 8 - Tekstslide

Ontwikkelingspsychologie
De ontwikkelingspsychologie bestudeert de psychologische veranderingen vanaf de geboorte via de babyjaren, peuterjaren, kleuterjaren, schoolperiode, adolescentie, volwassenheid tot in de ouderdom. ​

De meeste aandacht gaat uit naar de periode waarin de veranderingen elkaar het snelst opvolgen, die van de geboorte tot aan de vroege volwassenheid. 

Slide 9 - Tekstslide

TIP
Het volgende videofragment duurt 7.00 min. Maak tijdens het kijken aantekeningen. Na het videofragment worden er vragen gesteld.

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Video

Tijdens de sensomotorische fase zijn de .......... waarnemingen het meeste actief
A
Gevoels en motorische
B
motorische en zintuigelijke
C
zintuigelijke en cognieteve

Slide 12 - Quizvraag

Welke 4 fases zijn er volgens Piaget?

Slide 13 - Open vraag

Vanaf welke leeftijd is de formeel operationele fase actief?

Slide 14 - Open vraag

Vanaf welke leeftijd geloven kinderen niet meer in Sinterklaas? Leg uit waarom.

Slide 15 - Open vraag

Slide 16 - Tekstslide

Nature vs Nurture 
Teksthttps://nos.nl/artikel/2285154-drielingbroers-waren-onderzoeksobject-en-dat-wisten-ze-niet.html

Slide 17 - Tekstslide

Erfelijke factoren balen de grenzen waarbinnen ontwikkeling van de intellegetie mogelijk is, terwijl het milieu bepaalt in hoeverre deze ontwikkeling optreedt.
Eens
Oneens

Slide 18 - Poll

Wat zijn zichtbare en
onzichtbare kenmerken van ouder worden?

Slide 19 - Woordweb

Cognitieve veroudering 
​Cognitieve veroudering tast mentale functies aan, waardoor geheugen, aandacht en denken veranderen. Wanneer het verlies van deze functies zich in dusdanige vorm voordoet dat iemands dagelijks leven eronder lijdt, spreken we van dementie

Slide 20 - Tekstslide

Persoonlijkheidsleer 
studie van de menselijke persoonlijkheid, overeenkomsten en verschillen in sociale  situaties en met andere individuen.
WIj bespreken de volgende stromingen:

Freud 
Jung 

Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Video

Slide 23 - Tekstslide

Welke droom heriner jij je nog? Welke onderbewuste gedachtes horen hier bij?

Slide 24 - Open vraag

Persoonlijkheid volgens Jung
vier psychologische functies: 
 1. denken en voelen 
 2.  gewaarwording en intuïtie  
 3.  twee fundamentele levenshoudingen: 
 4. introversie en extraversie. 

Slide 25 - Tekstslide

Jung 
Volgens Jung heeft ieder mens een dominante levenshouding en een primaire functie die hem tot een bepaald persoonlijkheidstype maken.
Op de volgende dia zijn de verschillende types zichtbaar

Slide 26 - Tekstslide

types 
 1. Het extraverte denktype
 2. Het introverte denktype
 3. Het extraverte gevoelstype
 4. Het introverte gevoelstype
 5. Het extraverte gewaarwordingstype
 6. Het introverte gewaarwordingstype
 7. Het extraverte intuïtieve type
 8. Het introverte intuïtieve type

Slide 27 - Tekstslide

BIG FIVE
Gaat uit van een persoonlijkheid die stabiel is in verschillende situaties, en voorspellend is in nieuwe (beheaveriosme) 
Wordt veel gebruikt tijdens sollicitatieprocedures. 
Toegankelijke theorie 
Je kunt vraagtekens plaasten of hetzelfde gedrag gemeten kan worden over verschillende specialisaties (situationisme) 


Slide 28 - Tekstslide

Slide 29 - Tekstslide

Wat van deze les is jou het meeste bijgebleven? En waarom?

Slide 30 - Open vraag