M1 SS7 Chapter 3 H, I, Revision, SO

kiezen
bedrijf
maat
binnenkant
slechts
toetje
dessert
only
company
to choose
inside
size
1 / 48
volgende
Slide 1: Sleepvraag
EngelsMiddelbare schoolmavoLeerjaar 1

In deze les zitten 48 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

kiezen
bedrijf
maat
binnenkant
slechts
toetje
dessert
only
company
to choose
inside
size

Slide 1 - Sleepvraag

Speaking & Stones 53a - page 169

Slide 2 - Tekstslide

Speaking & Stones 53a - page 169

Slide 3 - Tekstslide

Speaking & Stones 54 - page 169

Slide 4 - Tekstslide

Speaking & Stones 55b - page 170

Slide 5 - Tekstslide

Homework
Study: 
Stone 9, p. 169
Vocabulary Theme words H 'At the table', p. 178

Do:
Exercise 54 c, & d, page 170

Slide 6 - Tekstslide

Speaking & Stones 55c - page 170 (=homework)

Slide 7 - Tekstslide

Speaking & Stones 55d - page 170 (=homework)

Slide 8 - Tekstslide

Writing & Grammar 58 - page 172

Slide 9 - Tekstslide

Writing & Grammar 58 - page 172

Slide 10 - Tekstslide

Writing & Grammar 58b - page 172

Slide 11 - Tekstslide

Demonstrative pronouns

Filmpje: 


Slide 12 - Tekstslide

Demonstrative pronouns
Enkelvoud
dichtbij
this 
veraf
that
Meervoud
dichtbij
these
veraf
those

Slide 13 - Tekstslide

Writing & Grammar 59a - page 173

Slide 14 - Tekstslide

Writing & Grammar 59b - page 173

Slide 15 - Tekstslide

Writing & Grammar 60 - page 174

Slide 16 - Tekstslide

Can you use the demonstrative pronouns?

Slide 17 - Tekstslide

Writing & Grammar 62 - page 175 (=homework)

Slide 18 - Tekstslide

Homework
Study: 
Grammar 7, 8 & 9, p. 181

Do:
Exercise 62, page 175

Slide 19 - Tekstslide

Writing & Grammar 62 - page 175 (=homework)

Slide 20 - Tekstslide

Wat weet je over: some & any?

Slide 21 - Woordweb

Some & any


Some gebruik je in positieve zinnen (er staat geen NIET in de zin)

Any gebruik je bij vragende zinnen en bij negatieve zinnen 
(er staat wel NIET in de zin)

Slide 22 - Tekstslide

Some & any


MAAR als je iets aanbiedt, dan gebruik je wel some bij een vraag.
 
En als je het antwoord JA verwacht op je vraag, gebruik je ook some

Slide 23 - Tekstslide

Choose the correct alternative.
We have
some / any
tips for you.
A
some
B
any

Slide 24 - Quizvraag

Can I offer you
some / any
tea?
A
some
B
any

Slide 25 - Quizvraag

They didn't do
some / any
work today.
A
some
B
any

Slide 26 - Quizvraag

Would you like
some / any
more cookies?
A
some
B
any

Slide 27 - Quizvraag

I need
some / any
new clothes.
A
some
B
any

Slide 28 - Quizvraag

What do you remember about plurals?

Slide 29 - Woordweb

Plurals
Noun
Rule
Singular
Plural
Most nouns
add -s
umbrella
umbrellas
ends in -s, -ch, -x, -z
add -es
watch
watches
ends in -y
y - i + add -es
dictionary
dictionaries
ends in -o
add -es
hero
heroes
In English, you don't use 's to make plurals:
Hobby's = Dutch               Hobbies = English

Slide 30 - Tekstslide

One boy, three ...
A
boys
B
boies
C
boyes

Slide 31 - Quizvraag

One glass, two ...
A
glass
B
glasss
C
glasses

Slide 32 - Quizvraag

One enemy, two ...
A
enemys
B
enemies
C
enemyes

Slide 33 - Quizvraag

Write down the plural noun: box

Slide 34 - Open vraag

Write down the plural noun: party

Slide 35 - Open vraag

Write down the plural noun: toy

Slide 36 - Open vraag

What do you remember about demonstrative pronouns?

Slide 37 - Woordweb

Demonstrative pronouns
Enkelvoud
dichtbij
this 
veraf
that
Meervoud
dichtbij
these
veraf
those

Slide 38 - Tekstslide

om dingen ver weg aan te wijzen gebruik je:
A
this / those
B
this / that
C
this / these
D
that/ those

Slide 39 - Quizvraag

om één ding dichtbij aan te wijzen gebruik je
A
This
B
That
C
These
D
Those

Slide 40 - Quizvraag

___ children here are very noisy.
A
this
B
that
C
these
D
those

Slide 41 - Quizvraag

Can you see ___ rabbit over there?
A
this
B
that
C
these
D
those

Slide 42 - Quizvraag


A
this
B
that
C
these
D
those

Slide 43 - Quizvraag


A
this
B
that
C
these
D
those

Slide 44 - Quizvraag


A
this
B
that
C
these
D
those

Slide 45 - Quizvraag


A
this
B
that
C
these
D
those

Slide 46 - Quizvraag

Te doen...
 1. Ga op je plekje zitten
 2. Doe je jas uit
 3. Telefoon in het Zakkie
 4. Oortjes uit
 5. Boek en etui op tafel
 6. Tas op de grond
timer
1:00

Slide 47 - Tekstslide

SO1 - PTO2

 • Log in bij Magister
 • Ga naar de ELO
 • Ga naar 'bronnen'
 • Ga naar 'kennisnet'
 • Klik op RTTI
 • Klik op 'open testfox'

Slide 48 - Tekstslide