Ch3 grammar

Mavo 1 English
1 / 33
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolmavoLeerjaar 1

In deze les zitten 33 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 90 min

Onderdelen in deze les

Mavo 1 English

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Video

Demonstrative pronouns
Enkelvoud
dichtbij
this 
veraf
that
Meervoud
dichtbij
these
veraf
those

Slide 3 - Tekstslide

Writing & Grammar 59a - page 173

Slide 4 - Tekstslide

Writing & Grammar 59b - page 173

Slide 5 - Tekstslide

Can you use the demonstrative pronouns?

Slide 6 - Tekstslide

Wat weet je over: some & any?

Slide 7 - Woordweb

Some & any


Some gebruik je in positieve zinnen (er staat geen NIET in de zin)

Any gebruik je bij vragende zinnen en bij negatieve zinnen 
(er staat wel NIET in de zin)

Slide 8 - Tekstslide

Some & any


MAAR als je iets aanbiedt, dan gebruik je wel some bij een vraag.
 
En als je het antwoord JA verwacht op je vraag, gebruik je ook some

Slide 9 - Tekstslide

Choose the correct alternative.
We have
some / any
tips for you.
A
some
B
any

Slide 10 - Quizvraag

Can I offer you
some / any
tea?
A
some
B
any

Slide 11 - Quizvraag

They didn't do
some / any
work today.
A
some
B
any

Slide 12 - Quizvraag

Would you like
some / any
more cookies?
A
some
B
any

Slide 13 - Quizvraag

I need
some / any
new clothes.
A
some
B
any

Slide 14 - Quizvraag

What do you remember about plurals?

Slide 15 - Woordweb

Plurals (meervoud)
Noun
Rule
Singular
Plural
Most nouns
add -s
umbrella
umbrellas
ends in -s, -ch, -x, -z
add -es
watch
watches
ends in -y
y - i + add -es
dictionary
dictionaries
ends in -o
add -es
hero
heroes
In English, you don't use 's to make plurals:
Hobby's = Dutch               Hobbies = English

Slide 16 - Tekstslide

One boy, three ...
A
boys
B
boies
C
boyes

Slide 17 - Quizvraag

One glass, two ...
A
glass
B
glasss
C
glasses

Slide 18 - Quizvraag

One enemy, two ...
A
enemys
B
enemies
C
enemyes

Slide 19 - Quizvraag

Write down the plural noun: box

Slide 20 - Open vraag

Write down the plural noun: party

Slide 21 - Open vraag

Write down the plural noun: toy

Slide 22 - Open vraag

What do you remember about demonstrative pronouns?

Slide 23 - Woordweb

Demonstrative pronouns
Enkelvoud
dichtbij
this 
veraf
that
Meervoud
dichtbij
these
veraf
those

Slide 24 - Tekstslide

om dingen ver weg aan te wijzen gebruik je:
A
this / those
B
this / that
C
this / these
D
that/ those

Slide 25 - Quizvraag

om één ding dichtbij aan te wijzen gebruik je
A
This
B
That
C
These
D
Those

Slide 26 - Quizvraag

___ children here are very noisy.
A
this
B
that
C
these
D
those

Slide 27 - Quizvraag

Can you see ___ rabbit over there?
A
this
B
that
C
these
D
those

Slide 28 - Quizvraag


A
this
B
that
C
these
D
those

Slide 29 - Quizvraag


A
this
B
that
C
these
D
those

Slide 30 - Quizvraag


A
this
B
that
C
these
D
those

Slide 31 - Quizvraag


A
this
B
that
C
these
D
those

Slide 32 - Quizvraag

Homework
Study: 
SO:
Vocabulary chapter 3
Grammar chapter 3

Do:
-

Slide 33 - Tekstslide