cross

5.3 Hervorming van de kerk

De Reformatie
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenishavoLeerjaar 4

In deze les zitten 17 slides, met tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

De Reformatie

Slide 1 - Tekstslide

Feniks, Geschiedenis Werkplaats, Memo, Saga

Slide 2 - Tekstslide

Leerdoel
Aan het eind van deze lessen kun je herkennen en uitleggen wat de Reformatie is, en welke gevolgen dit voor de Kerk én de inwoners van Europa had.

Slide 3 - Tekstslide

Katholieke kerk (1)
 • Christelijke kerk

 • Staat onder leiding van de Paus in Rome (vandaar ook wel: Rooms-Katholieke Kerk)

 • Hiërarchisch: er is een duidelijke leider en indeling van macht

 • De mis (kerkdienst) en de Bijbel zijn in het Latijn

Slide 4 - Tekstslide

Katholieke kerk (2)
 • Er staan beelden in de kerk

 • Deze beelden (van bijvoorbeeld heiligen) worden soms ook vereerd

 • Ook relieken (overblijfselen van heiligen) worden vereerd

 • Er zijn magische handelingen en rituelen, zoals: wijn/bloed en brood/lichaam

Slide 5 - Tekstslide

Reformatie
 • Betekent hervorming

 • Begint aan het einde van de middeleeuwen, in de 15e eeuw

 • Protesteren tegen de macht en rijkdom (o.a. door aflaten) van de katholieke kerk

Slide 6 - Tekstslide

Kritiek

Vanaf de 15e eeuw kritiek op de katholieke kerk:
 • Grote macht
 • Enorme rijkdom  Slide 7 - Tekstslide

  Aflaat
  Kwijtschelding van zonde

  Slide 8 - Tekstslide

  Misstanden Katholieke kerk

  • Geestelijken passen stenge regels toe -> Maar houden zich er zelf niet aan

  • Paus en bisschoppen: Leven in weelde en rijkdom. En streven naar macht


  Slide 9 - Tekstslide

  Humanisme


  Belangstelling van geleerden voor de antieke literatuur, poëzie en geschiedenis  Slide 10 - Tekstslide

  Luther
  In 1517 komt Luther met 95 stellingen

  • Luther wordt echter door de Paus in de ban gedaan

  Slide 11 - Tekstslide

  Ideeën Luther
  • De Bijbel is de enige bron van het geloof.
  • Ieder mens kan zelf in contact komen met God door bijbel studie.
  • Geestelijken zijn geen bijzondere mensen, ze mogen trouwen.
  • Geen verering van heiligen, dus geen beelden in de kerk.
  • De meeste sacramenten zijn onzin.
  • Niet de paus is het hoofd van de kerk, maar de vorst van een land beschermt de kerk. Hij benoemt de bisschoppen.
  • Kloosters kunnen worden afgeschaft. Hun bezit wordt eigendom van de vorst.
  • De macht van de vorst moet worden geaccepteerd. Een opstand tegen een vorst moet je zien als een opstand tegen God.

  Slide 12 - Tekstslide

  Geen hervorming

  • Wordt door de Paus in de ban gedaan

  • Na de Rijksdag van Worms (1521) door Karel V vogelvrij verklaard 

  Slide 13 - Tekstslide


  Waarom heeft Luther succes?

  • Uitvinding boekdrukkunst 

  • Luther wordt gesteund én beschermd door machtige Duitse vorsten.

  • Eenvoud en soberheid spreken arme gelovigen aan.

  Slide 14 - Tekstslide

  Aantrekkelijk voor vorsten
  • Werden hoofd van de kerk in hun gebied.
  • Kloosterbezittingen werden hun eigendom.
  • Onderdanen moesten altijd gehoorzamen.
  • Karel V, die fel katholiek was, kon zo worden tegengewerkt.

  Slide 15 - Tekstslide

  Gevolgen van de reformatie
  • Splitsing in de christelijke kerk (1517): ontstaan van protestantse kerken 

  • Inquisitie: Vervolging van protestanten (ketters)

  Slide 16 - Tekstslide

  Slide 17 - Video