cross

artikel

Schrijfdossier
 • Deze periode ga je aan de slag met je schrijfdossier.
 • verplichte onderdelen:  artikel - zakelijke brief - zakelijke e-mail

planning:
- zakelijke e-mail
- artikel
- zakelijke brief


1 / 13
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

In deze les zitten 13 slides, met tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Schrijfdossier
 • Deze periode ga je aan de slag met je schrijfdossier.
 • verplichte onderdelen:  artikel - zakelijke brief - zakelijke e-mail

planning:
- zakelijke e-mail
- artikel
- zakelijke brief


Slide 1 - Tekstslide

Artikel
 • We gaan eerst oefenen en beginnen met het artikel
 • Deze week schrijf je een oefen-artikel, hierop krijg je feedback van de docent
 • Vervolgens schrijf je tijdens de les het officiële artikel, hier krijg je dus een cijfer op.Slide 2 - Tekstslide

Inhoud artikel
 • Een artikel is een informatieve tekst
 • De opdracht van het artikel bestaat altijd uit:
- situatiebeschrijving

- opdracht
- punten die in het artikel moeten staan 
 • Dit is ook de volgorde die je moet aanhouden als je gaat beginnen met schrijven

Slide 3 - Tekstslide

situatiebeschrijving
opdracht

Slide 4 - Tekstslide

aandachtspunten
Extra tips bij de opdracht

Slide 5 - Tekstslide

Artikel schrijven
Het artikel bestaat altijd uit:
 • inleiding
 • kern
 • slot 
 • Dit zijn dus tenminste 3 alinea's

Slide 6 - Tekstslide

Artikel schrijven
Verdeel de gevraagde punten in de alinea's:


 • Welke punten horen bij de inleiding?
 • Welke punten horen bij de kern?
 • Welke punten horen bij het slot?


Slide 7 - Tekstslide

Inleiding
 • Je begint met het schrijven van de inleiding (1e alinea)
 • Stel jezelf voor met je naam en je klas
 • Bekijk of er een 'punt' in de inleiding hoort.

Slide 8 - Tekstslide

Kern
 • Nu begin je met het schrijven van het middenstuk, de kern
 • Het is mooi als je hier ook nog verschillende alinea's van maakt

Slide 9 - Tekstslide

Slot
 • In het slot benoem je nog even het belangrijkste uit dit artikel en rond je het artikel mee af.
 • Kijk weer welk punt er ook alweer bij slot hoorde

Slide 10 - Tekstslide

Laatste check
 • Check nog even het laatste stukje onder de aandachtspunten:

 • Kijk of je alle punten hebt verwerkt in je artikel 
 • Kijk je artikel na op interpunctie, spelling en formulering

Slide 11 - Tekstslide

Beoordeling
 • inhoud: aandachtspunten
 • Taal: interpunctie, spelling en formulering
 • conventies: Titel, naam, 
alinea-indeling, samenhang, logische volgorde en passend taalgebruik

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Video