Ondernemingen en hun winstdoelstelling

Ondernemingen en hun winstdoelstelling
1 / 11
volgende
Slide 1: Tekstslide

In deze les zitten 11 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Ondernemingen en hun winstdoelstelling

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat weet je al over winstgerichte ondernemingen?

Slide 2 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

De rol van winst in ondernemingen
Ondernemingen in de profitsector streven naar winst om te kunnen voortbestaan, investeren en groeien. Zonder winst kunnen ze geen nieuwe producten ontwikkelen en zouden ze werknemers moeten ontslaan.

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De verschillende activiteiten binnen een bedrijf
Activiteiten zoals administratie, directie, logistiek, marketing en productie vinden plaats binnen een bedrijf en worden in een organigram weergegeven.

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Het organigram van een onderneming
Een organigram is een schematische voorstelling van de structuur en de verschillende afdelingen binnen een bedrijf.

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Het onderscheid tussen productie-, diensten- en handelsondernemingen
Een productiebedrijf produceert goederen, een dienstenbedrijf levert diensten, en een handelsonderneming koopt producten aan om deze vervolgens te verkopen.

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Voorbeelden van bedrijfswinsten en investeringen
Bedrijven zoals Apple, Colruyt en Delhaize streven naar winstmaximalisatie om te investeren en te groeien.

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Definities
Profitsector: De sector in de economie waar ondernemingen primair gericht zijn op het maken van winst. Organigram: Een schematische voorstelling van de structuur en de verschillende afdelingen binnen een bedrijf. Productiebedrijf: Een onderneming die afgewerkte of halfafgewerkte producten produceert. Dienstenbedrijf: Een onderneming die voornamelijk diensten levert, waarbij werknemers een prestatie leveren. Handelsonderneming: Een onderneming die producten aankoopt om ze vervolgens weer te verkopen.

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 9 - Open vraag

De leerlingen voeren hier drie dingen in die ze in deze les hebben geleerd. Hiermee geven ze aan wat hun eigen leerrendement van deze les is.
Schrijf 2 dingen op waarover je meer wilt weten.

Slide 10 - Open vraag

De leerlingen voeren hier twee dingen in waarover ze meer zouden willen weten. Hiermee vergroot je niet alleen betrokkenheid, maar geef je hen ook meer eigenaarschap.
Stel 1 vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 11 - Open vraag

De leerlingen geven hier (in vraagvorm) aan met welk onderdeel van de stof ze nog moeite. Voor de docent biedt dit niet alleen inzicht in de mate waarin de stof de leerlingen begrijpen/beheersen, maar ook een goed startpunt voor een volgende les.