vwo 2

Future
1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Future

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Let's start with Quizlet


go to www.quizlet.live

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Thursday 11/2

At the end of this lesson you can use will/going to talk about the future correctly.

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

WALL-E is going to visit the Earth tonight. 
He is going to buy a new spaceship.
He will probably win the price.
The lesson will start in a few minutes. 

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

The future
Je kunt de toekomst op 2 manieren aangeven:
  • am - are - is + going to + hele ww (to be)
  • I am going to run tonight. 
  • will + hele ww 
  • I will go to Africa someday.

blz 61 TB

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Going to = gaan
  • Iemand is iets van plan in de toekomst:
       I am going to buy a new spaceship.
       He is going to Utopia in 2020. 
       They are going to buy a new robot tomorrow.
       We are going to watch WALL-E tonight.  

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Going to = gaan
  • Je doet een voorspelling met bewijs:
Look at those clouds! It is going to rain.
I had all my answers wrong. I am going to fail the test.

Wall-E is not going to Earth, his batteries are empty.
Are you going to Utopia today?

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Oefenen
1: am-are-is
2: going to
3: hele ww 
ontkennend: 'not' voor 'going to' zetten
vragend: am-are-is + persoon + going to + ? 

1.  It (rain) _____________________________
2. They (eat) __________________________ bread. 
3. WALL-E (not/share) _____________________ his spaceship. 
4. (cook/you) _____________________ dinner?

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Will 
  • Om iets aan te bieden, beloftes, aankondigingen, besluiten
She will not buy a new robot. 
The race will start in a few minutes.
You will always be my best friend says WALL-E to EVE. 

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Will
  • Je doet een voorspelling zonder bewijs.
I think we will win the lottery tomorrow.
They will not be here on time.
You will win the first prize. 
She will visit Autopia someday.

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Oefenen 
 1: will + hele ww
ontkennend: not achter 'will' plaatsen. Je mag ook won't opschrijven. 
vragend: will vooraan in de zin MAAR bij I & we krijg je shall 

1. You (earn) _________________ a lot of money.
2. Where (we/meet) _______________?
3. We (not/ give up) ________________.
4. I think we (win) _____________ the match tomorrow. 

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


Welke zin past hier het best? (Kijk naar de afbeelding!)
A
Look! It will rain soon.
B
Look! It is going to rain soon.

Slide 12 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Welke zin past hier het best? (Het is zeker dat dit gebeurt.)
A
Trump will build a wall.
B
Trump is going to build a wall.

Slide 13 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies


Welke zin past hier het best?
A
We're going to hit that horse!
B
We will hit that horse!

Slide 14 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Hopefully, I ........ my grammar test.
A
am going to pass
B
will pass

Slide 15 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

My bus is delayed.
I ...... too late at the airport.
A
am going to be
B
will be

Slide 16 - Quizvraag

Vanwege de vertraging van je bus heb je nu aanleiding om aan te nemen dat je te laat gaat komen.
The sea-level will rise 40 feet.
will
will is used for a prediction.
you THINK it will happen, but you're not sure.

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

The phone is ringing! "I will get it."
will
will is also used for a spontaneous decision.
you do NOT have to PLAN it.

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

I am going to buy a new car.
(to be) + going to
I AM GOING to buy a new car.
Use to be + going to for a PLANNED ACTION/ CERTAINTY

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

He is going to fall.
(to be) + going to
He is going to fall.
You see it coming. Use (TO BE) + GOING TO if it is CERTAIN.

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Shall we dance?
shall
SHALL is used (instead of will) in combination with
WE or I.
Usually asking a question.

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

J Grammar - K watching Ex 27+28+29
klaar??
   
Readtheory.org (two texts)

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies