Les 1 Missie & Visie en les 2 Cultuur

Les 1 communicatie
Missie & Visie
1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
Marketing & CommunicatieMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Les 1 communicatie
Missie & Visie

Slide 1 - Tekstslide

wat willen jullie in de toekomst bereiken?

Slide 2 - Woordweb

hoe willen jullie dat bereiken?

Slide 3 - Woordweb


Wat is ook weer een missie van een organisatie?

Slide 4 - Tekstslide

Missie en Visie
Missie
  • Welke rol wil een organisatie op een bepaald terrein vervullen?
  • Wat wil een organisatie betekenen voor:
        -  haar klanten
        - haar medewerkers
        - de wereld 
  • Waarin onderscheidt de organisatie zich t.o.v. andere organisaties?
       - Waar zijn ze supergoed in? Wat zijn hun 'unique selling points'?
        Dit wordt uitgedragen in een mission statement


Slide 5 - Tekstslide

Missie en Visie
Visie
  • Hoe ziet een organisatie de toekomst voor zich?
  • Waar wil de organisatie naartoe?
        - de visie vertelt vaak hoe de organisatie de bepaalde richting                                    (de gestelde doelen)  op lange  termijn wil bereiken.
        


Slide 6 - Tekstslide

Wat is de missie van de volgende ondernemingen?
Je vindt de missie op hun website (vaak onder 'over ons')
Philips
Medical systems

Disney
(Animatie) films en pretparken

NASA
Ruimtevaartorganisatie
ASR
Verzekeraar

Slide 7 - Tekstslide

missie
Philips
Het leven van mensen verbeteren met zinvolle innovaties
Disney
Wij willen mensen plezier geven
NASA
We put men on the moon
ASR
Wil zekerheid bieden aan mensen in onzekere situaties

Slide 8 - Tekstslide

Wat is de visie van de volgende organisaties?
Je vindt de visie op hun website (vaak onder 'over ons')
Heineken
Biermerk

Efteling
Pretpark

Microsoft
Software

War Child
Goede doelen

Slide 9 - Tekstslide

Visie
Heineken
Heineken wil in de biermarkt een uitdagende, trotse en onderscheidende leider zijn
Efteling
De missie en visie van de Efteling zijn samengevat in een woord: Betovering
Microsoft
Er staat op elk bureau een PC met Microsoft-software
War Child
Een toekomst in vrede voor alle oorlogskinderen

Slide 10 - Tekstslide

                                               Les 2 communicatie

                              Cultuur

Slide 11 - Tekstslide

Op basis waarvan hebben jullie voor de stage
voor een bepaald bedrijf gekozen?

Slide 12 - Woordweb

Wat houdt een bedrijfscultuur in?

Slide 13 - Woordweb

Cultuur
Wat is een cultuur binnen een organisatie?

  • De wijze waarop een organisatie om gaat met zijn medewerkers en haar omgeving met behulp van bepaalde nomen en waarden.

Doel van een bedrijfscultuur 

  • Het creëren van een collectief dat gezamenlijk tot een (bedrijfs) prestatie komt.

Slide 14 - Tekstslide

Bedrijfscultuur
Een duidelijke missie vormt de basis voor de cultuur binnen een organisatie.
  • Organisatiestructuur
 Het geheel van normen, waarden, opvattingen en omgangsvormen in een organisatie. Hoe gaan medewerkers van de organisatie met elkaar om.         En hoe gaat de organisatie met de medewerkers om.      
  • Normen/omgangsvormen
 - Geschreven regels
- Ongeschreven regels      

Slide 15 - Tekstslide

Bedrijfscultuur
De wijze waarop de leden van de organisatie zich
intern in hun onderlinge relaties
en
extern in hun relaties met klanten en leveranciers
gedragen

Slide 16 - Tekstslide

Bedrijfscultuur
4 soorten cultuuruitingen
1. Symbolen
2. Helden
3. Rituelen
4. Waarden

De bedrijfsgroep VDL (hoofdvestiging in Eindhoven) wordt gebruikt als voorbeeld voor de cultuuruitingen.


Slide 17 - Tekstslide

4 soorten cultuuruitingen
1. Symbolen

- Huisstijl

- Symbool staat voor iets


Slide 18 - Tekstslide

4 soorten cultuuruitingen
2. Helden 
Een bedrijf gebruikt zijn helden om de cultuur uit te dragen
dhr. Van der Leegte

Oprichter VDL groep

Slide 19 - Tekstslide

4 soorten cultuuruitingen
3. Rituelen
Hoe gaat men met elkaar om binnen het bedrijf?
Hoe viert men bepaalde gelegenheden?
Wordt er samen geluncht?
Vrijdagborrel?
4. Waarden
Wat zijn de opvattingen van een organisatie?


Slide 20 - Tekstslide

De waarden (opvattingen) van VDL

Slide 21 - Tekstslide