9.2 Elektriciteit maken (herzien)

  9.2 Elektriciteit maken
1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolvmbo t, mavoLeerjaar 4

In deze les zitten 19 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

  9.2 Elektriciteit maken

Slide 1 - Tekstslide

Lesdoelen
Je gaat vandaag leren:

 • hoe je met een magneet spanning kan opwekken
 • wat inductiestroom is
 • wat wisselspanning is
 • hoe een dynamo / generator werkt
 • hoe microfoons en luidsprekers werken

Slide 2 - Tekstslide

Indeling van de les
 1. opstarten
 2. herhalen elektromagneten
 3. uitleg
 4. afsluiting

Slide 3 - Tekstslide

Herhaling elektromagneet
Bestaat uit een ijzeren kern met daaromheen een spoel.
 • stroom door spoel: er ontstaat een magnetisch veld in de spoel
 • door de ijzeren kern wordt magnetisch veld versterkt
 • heeft een noord- en een zuidpool
 • als stroomrichting omgedraaid wordt verandert de noordpool in de zuidpool, zuidpool wordt noordpool

Slide 4 - Tekstslide

Inductie
Het opwekken van een elektrische stroom in een stroomkring door een spoel in een veranderend magnetisch veld te plaatsen.

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Link

Dus:
 
Inductiespanning
Spanning opgewekt in een spoel doordat het aantal magnetische veldlijnen binnen de spoel verandert.

LET OP stroom door spoel is elektromagneet, maar als je een permanente magneet beweegt t.o.v. spoel loopt er een stroom (Dus het omgekeerde van paragraaf 9.1)
Slide 7 - Tekstslide

Wisselspanning / gelijkspanning
Bij wisselspanning lopen elektronen van de pluspool naar de minpool en van de minpool naar de pluspool. De stroom wisselt dus continu van richting. 

Bij gelijkspanning lopen elektronen alleen van de pluspool naar de minpool; de stroom loopt dus altijd in dezelfde richting. 


Slide 8 - Tekstslide

Werking dynamo / generator
1. Je fietst.
2. Het wieltje van de dynamo gaat draaien.
3. De magneet gaat draaien.
4. In de spoel gaat een stroom lopen.
5. De lamp gaat branden.

Slide 9 - Tekstslide

Microfoon
Dynamische microfoon

Slide 10 - Tekstslide

Werking microfoon

Slide 11 - Tekstslide

0

Slide 12 - Video

Wanneer je een magneet bij een spoel houdt, ontstaat er (inductie)spanning.
A
Ja, altijd.
B
Ja, wanneer je de magneet of de spoel beweegt.
C
Ja, wanneer je de magneet én de spoel beweegt.
D
Nee, nooit.

Slide 13 - Quizvraag

Spanning opgewekt met een elektromagneet is altijd
A
wisselspanning
B
gelijkspanning

Slide 14 - Quizvraag

De inductiespanning die kan ontstaan is afhankelijk van...
A
De hoeveelheid wikkelingen van de spoel.
B
De sterkte van het gebruikte magneetveld.
C
De grootte van een wikkeling van de spoel.
D
Alle antwoorden zijn juist.

Slide 15 - Quizvraag

De inductiespanning die kan ontstaan is afhankelijk van...
A
Het soort materiaal waarvan de spoeldraad gemaakt is.
B
De snelheid waarmee het aantal magnetische veldlijnen verandert.
C
De weerstand van de spoel.

Slide 16 - Quizvraag

Een luidspreker zet
A
geluid om in elektrische stroom
B
elektrische stroom om in geluid

Slide 17 - Quizvraag

Welk onderdeel van de luidspreker wordt een elektromagneet?
A
de permanente magneet
B
de conus
C
de spoel

Slide 18 - Quizvraag

Een microfoon zet
A
geluid om in elektrische stroom
B
elektrische stroom om in geluid

Slide 19 - Quizvraag